kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl vidutinio savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekio vienam gyventojui patvirtinimo ir suvartoto vandens kiekio, kai neįrengta apskaita, skaičiavimo tvarkos nustatymo

Informuojame, kad nuo 2016 m. vasario 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr.989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, Vilniaus rajono savivaldybės vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant vandens tiekėjų apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.

UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 1,69 m³/gyventojui.

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,06 m³/gyventojui.

UAB „Nemėžio komunalininkas“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,03 m³/gyventojui.

Nuo 2016 m. vasario 1 d. nustoja galioti suvartoto geriamojo (šalto) vandens ir nuotekų kiekio apskaičiavimo tvarka, pagal kurią mokestis už geriamąjį (šaltą) vandenį, kai apskaitos prietaiso (ų) nėra, buvo nustatomas pagal šalto vandens suvartojamo normas, kurias tvirtino savivaldybė.

Shadow up