kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kalveliuose duris atvers dar vieni Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro bendruomeniniai vaikų globos namai

Vilniaus rajone ir toliau plečiamos socialinės paslaugos – siekiant užtikrinti vaikų gerovę, saugumą ir sąlygas kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti šeimai artimoje aplinkoje, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrui perduotas būstas bendruomeniniams vaikų globos namams įrengti. Jaukioje ir šeimai artimoje aplinkoje saugų prieglobstį ras 8-9 vaikai.


Pastaraisiais metais, formuojant be tėvų globos likusių vaikų socialinės apsaugos politiką, Vilniaus rajono socialinės įstaigos teiks paslaugas, kurios sudarys sąlygas vaikų globos namų veiklą organizuoti šeimai artimoje aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti, š. m. liepos 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas sprendimo projektas, pagal kurį perduotame savivaldybės nuosavybės teise turimame būste, esančiame Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Šeimos ir vaiko krizių centras įkurs bendruomeninius vaikų globos namus be tėvų globos likusiems vaikams apgyvendinti.

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose bus teikiamos socialinės paslaugos vaikams, kurie negauna reikiamos priežiūros šeimoje arba kurių šeimose įvyko nelaimė. Šiems vaikams bus teikiama trumpalaikė socialinė globa, kol vaikas bus grąžintas į šeimą arba priimtas sprendimas skirti nuolatinę globą.

Apgyvendintiems vaikams bus teikiama psichologinė pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo ir asmens higienos paslaugos ir kt. Vaikai lankys Kalveliuose esančias švietimo įstaigas.  Augant šeimai artimoje aplinkoje, vaikams bus sudarytos sąlygos suvokti priklausomybės šeimai reikšmę, plėtojami ir stiprinami stabilūs tarpasmeniniai vaiko, biologinės šeimos bei artimųjų giminaičių ryšiai, kurie yra pagrįsti pagarba ir meile.

Tikimės, kad Vilniaus rajono vaikai gaus jų poreikius atitinkančias paslaugas, kurių pagalba bus užkirstas kelias asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti.

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrą ir jo veiklą galite rasti internetiniame tinklalapyje: http://www.seimoskc.lt/.

Shadow up