kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kvietimas dalyvauti projekte „PASIRINK TEISINGAI“

Siekiant padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „PASIRINK TEISINGAI“.


Projekte dalyvauti kviečiami neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos vaikai, socialinės pašalpos gavėjai. Projekto metu bus ketinama grąžinti į darbo rinką ne mažiau kaip 250 dalyvių iš 5 Vilniaus apskrities savivaldybių. Projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis ir joms pavaldžiomis socialinių paslaugų įstaigomis, profesinio rengimo centrais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Projekto metu tikslinės grupės turės galimybę dalyvauti veiklose:

  • Individualus ar grupinis motyvavimas.
  • Asmens poreikių įvertinimas.
  • Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas.
  • Psichologinė pagalba.
  • Profesinis orientavimas.
  • Informavimas ir konsultavimas bei bendrųjų gebėjimų ugdymas.
  • Profesinis mokymas pagal AIKOS paskelbtas programas.
  • Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje.
  • Projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas.

Visi norintys dalyvauti projekto veikloje kviečiami susisiekti su jo vadove Rima Žageliene telefonu 8679 58335 arba el. p.: samarietes@gmail.com. 

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyriaus informacija

Shadow up