kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Legotė“ narių žiniai

Š. m. birželio 1 d. (šeštadienį) 10 val. sodų bendrijos teritorijoje esančiame stadione (Radžiulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r.) bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Legotė“ narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas pagal darbotvarkę.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su išbrauktais ir priimtais į bendrijos narius.
2. Žemės sklypų įsigijimo bendrijos nariams klausimas.
3. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2018 metus.
4. Revizijos komisijos ataskaita už 2018 metus.
5. Metinės ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas už 2018 metus.
6. Bendrijos bendro naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.
7. 2019 finansinių metų pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas.
8. Mokesčių ne bendrijos nariams nustatymas.
9. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
10. Revizijos komisijos rinkimai.
11. Diskusija dėl kelių asfaltavimo darbų.
12. Kiti klausimai

 

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti prieš tai suderinus laiką ir vietą su bendrijos valdybos pirmininku telefonu (tel.: 8 620 10147). Nesusirinkus pusei bendrijos narių bus šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2019 m. birželio 16 dieną 10 d. val., toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.Sodininkų bendrijos „Legotė“ valdyba

 


Shadow up