kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame susipažinti su aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimu

Vilniaus rajono savivaldybės Taryba patvirtinto 2016 metų Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitą bei numatė priemones 2017 metams.


Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa finansuoja savivaldybių vykdomas aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, aplinkos monitoringo ir prevencijos, aplinkos atkūrimo visuomenės aplinkosaugos švietimui ir mokymui savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencijos želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemones.

Vilniaus rajono savivaldybė 2016 metais už teršalų išmetimą į aplinką, valstybinius gamtos išteklius bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą surinktus mokesčius paskirstė racionaliai ir apgalvotai.

Lėšos surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą buvo skirtos miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonėms.

Siekiant išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui praeitais metais rajono gyventojams iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos išmokėta 78 394,39 eurų, iš jų 4 651,85 eurų – kompensacija už medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą (vilkais). 2016 m. rajono teritorijoje padidėjo atvejų, kada vilkai puola avis ir kitus naminius gyvūnus (pvz. šunis). Tokie atvejai užfiksuoti Dūkštų, Maišiagalos, Juodšilių, Mickūnų, Paberžės ir Buivydžių seniūnijose. Kompensacija už patirtus nuostolius teikiama tik už naminius gyvulius (pvz. avis). Iš viso per metus užfiksuota 13-ą vilkais papjautų avių. Bet puolimo atvejų yra žymiai daugiau, nes dažnai gyventojai neinformuoja nei Savivaldybę, nei Seniūniją. Likusi 73 742,54 eurų suma skirta prevencijos priemonėms (želdinių apsaugai ir aptvėrimui, elektros piemeniui, tvorų įengimui nuo laukinių gyvūnų).

Nemaža, 23 700 eurų specialiosios programos lėšų dalis panaudota Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti. Finansavimas skirtas įgyvendinti VŠĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos projektams (15 700 eurų): „Sveikatos netolygumų mažinimo Vilniaus rajone“, „Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichika veikiančių medžiagų vartojimo prevencija“, „Tuberkuliozės profilaktika Vilniaus rajone“. 3 500 eurų skirta VŠĮ Blaivybės akademijos projektams „Gyvenu prasmingai“ ir „Aš laisvas“. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijai PAGAVA skirta 1 000 eurų projekto „Norime būti sveiki“ įgyvendinimui. 3 500 eurų suma skirta Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinantiems projektams: „Psichikos sveikatos prevencijos programa, skirtas Vilniaus rajono darbingo amžiaus gyventojams“, „Alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa 2016 m. įgyvendinimas“.

2016 metais Savivaldybė 19 513,21 eurų sumą panaudojo aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms. Iš jų 9 tūkst. eurų buvo skirta ekologijos ir biologijos tyrimams geltonjuosčio šimtakojo Avižienių seniūnijoje, Lindiškių kaime veisimosi priežasčių išsiaiškinimui.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms praeitais metais iš viso panaudota 135 652,64 eurų. Už specialiosios programos lėšas buvo parengta Vilniaus rajono antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymo programa ir schema, investicijų projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone“. Už šias lėšas taip pat buvo įsigyti pakuočių atliekų rūšiavimo konteineriai, skirti individualių namų kvartalams bei atnaujinti rinkliavos mokėtojų už komunalinių atliekų tvarkymą Nekilnojamojo turto registro duomenys.

Bešeimininkių atliekų bei atliekomis užterštos Medininkų seniūnijos Pilkapių kaimo ir Kalvelių seniūnijos Kuosinės ir Geibulių kaimų teritorijų tvarkymui panaudota 3 083,77 eurų.

Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau siekdama rūpintis rajono aplinkotvarka 2017 metams aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėms numatė 184,1 tūkst. eurų. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatyta 30,8 tūkst. eurų, o medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms kompensuoti numatyta 110,3 tūkst. eurų.

Shadow up