kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Prasideda Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai

Sekmadienį, lapkričio 12 d., Aušros Vartų šventovėje prasidės tradiciniai Aušros vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Pagrindines šv. Mišias aukos vyskupas A. Poniškaitis. Atlaidai truks iki lapkričio 19 d., kuriuos užbaigs Lietuvos vyskupai.


 

Šiais metais Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų tema yra Taikos Karalienė, kadangi prieš 90 metų viena iš dviejų karūnų, kurias pašventino popiežius Pijus XI ir kuria buvo vainikuotas Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas, tituluojama Taikos Karalienė. Švęsdami šio paveikslo karūnavimo jubiliejų, melsimės už taiką visame pasaulyje ir apmąstysime dorybes, kurių praktikavimas keičia žmonių širdis ir kuria gėrį. Lygiai prieš 100 metų Dievo Motina Fatimoje apsireiškė trims piemenėliams ir vienas iš jos prašymų buvo susijęs su taika. Karo pavojų, perversmų, o šiandien dar ir terorizmo išvargintame pasaulyje taika atrodo nepasiekiama. Fatimoje Dievo Motina nurodė aiškų kelią į taiką – tai malda ir atsivertimas. Marija mums primena, kad taika pasaulyje prasideda kiekvieno iš mūsų širdies atsivertimu, kuris neįmanomas be Dievo malonės ir Jo artumo. Dievo Motina, raginanti mus siekti taikos, visą savo žemiškąjį gyvenimą rodė kelią į taiką, visus apgaubdama meile, gailestingumu, motiniška globa.

Šių metų Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai ypatingi, kadangi šv. Teresės (Aušros Vartų) bažnyčioje bus išstatyta pal. Teofilio Matulionio pagrindinė relikvija, kurią pagerbti bus galima per visus atlaidus. Palaimintasis Teofilius Matulionis buvo taikos puoselėtojas. Jam Viešpats skyrė kankinio garbę.

Taip pat Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu kreipsime žvilgsnį į bendruomeniškumo puoselėjimą su kitų tautų krikščionimis, todėl šv. Mišios bus aukojamos ne tik lietuvių ir lenkų, bet ir baltarusių, ukrainiečių, italų, prancūzų, ispanų bei anglų kalbomis.

Atlaidų metu bus meldžiamasi už Lietuvos kariuomenę bei policiją, Bažnyčios karitatyvines tarnystes, žemdirbius, kunigus ir pašvęsto gyvenimo narius, Lietuvos seminaristus, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, jaunimą ir ateitininkus.

Atvykę į Aušros Vartų atlaidus galėsite maloniai pabendrauti su savo giminaičiais, draugais ar kaimynais, KANOS kavinėje, kuri šia proga atveria duris šv. Teresės bažnyčios kriptoje. Atlaidų metu čia vyks įvairūs kultūriniai renginiai.

Shadow up