kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono gyventojų sveikatos paslaugų prieinamumui ir kokybės gerinimui – dar viena programa

Š. m. lapkričio 22 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo patvirtinta „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2020-2021 metais“ programa (toliau – Programa). Programa siekiama pagerinti PAASP paslaugų prieinamumą, sumažinant laukimo eiles pas šeimos gydytoją.


Esama padėtis medicinos sistemoje ne visada atitinka lūkesčius

Anot Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytojos Vidos Žvirblienės, sveikatos priežiūros sistema susiduria su gan svarbiais iššūkiais. Viena iš pagrindinių problemų – šeimos gydytojų stoka, todėl išlieka pacientų eilės šeimos gydytojo paslaugoms gauti. „Vizito metu nepakanka laiko skirto paciento sveikatos problemoms spręsti, kenčia paslaugos kokybė, o tai savaime aišku – sukelia pacientų nepasitenkinimą“,- sako Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytoja.

„Pagal Sveikatos apsaugos ministro įsakymą PAASP įstaigos turi užtikrinti, kad šeimos gydytojo komandos paslaugos būtų suteiktos ūmios ligos atveju ne vėliau kaip per 24 valandas nuo paciento kreipimosi į PAASP įstaigą, o paūmėjus lėtinei ligai ir kitais atvejais – per 7 kalendorines dienas. Nereikia pamišti, kad Šeimos gydytojui yra keliama vis daugiau reikalavimų atlikti daugiau tyrimų ir įvairių paslaugų, nemažai yra ir vadybinių procedūrų. Sveikatos įstaigoje dirbantis gydytojas dažnai yra perkrautas ir pavargęs“, – plačiau apie situaciją pasakojo vyr. gydytoja Vida Žvirblienė.

Šiuo metu VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – VRCP) šeimos gydytojų paslaugas teikia 68 782 draustiems privalomuoju sveikatos draudimu gyventojams, o VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika – 10 908 gyventojams. Viena iš priežasčių dėl eilių pas šeimos gydytojus yra apylinkės dydis, todėl kiekvienais metais siekiama mažinti šeimos gydytojų aptarnaujamas apylinkes, nemažinant gaunamo atlyginimo.

Programa – svarbus sprendimas PAASP paslaugų prieinamumo didinimui

Atsižvelgiant į minėtus faktus bei siekiant gerinti PAASP paslaugų prieinamumą, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai pritarė 2020-2021 metų Programai, kurios pagrindiniai tikslai išlieka labai svarbiais – gerinti šeimos gydytojų prieinamumą ir paslaugų kokybę, užtikrinti maksimalius paslaugų teikimo terminus bei pritraukti kuo daugiau šeimos gydytojų dirbti Vilniaus rajono pirminėse ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Anot vyr. gydytojos, šie faktoriai yra svarbiausi siekiant gerinti paslaugų kokybę bei gydytojų darbo sąlygas.  

Kaip šie tikslai bus įgyvendinti? Programoje numatyta, kad siekiant padidinti motyvaciją dirbantiems šeimos gydytojams ir slaugytojams, bus mokami priedai prie atlyginimo. Taip pat bus didinamas šeimos gydytojų ir slaugos personalo skaičius budinčio gydytojo kabinete, priimami nauji šeimos gydytojai bei aktyviai skatinami rezidentai rinktis Vilniaus rajono pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros įstaigas kaip rezidentūros bazes. 

Prie šių svarbių programos tikslų įgyvendinimo finansiškai prisidės Vilniaus rajono savivaldybė. Iš Savivaldybės biudžeto VRCP 2020 metais bus skirta virš 272 tūkst. Eur, o 2021 metais ši suma bus didesnė ir sieks virš 314 tūkst. Eur. VšĮ Nemenčinės poliklinikos paslaugų gerinimui Savivaldybė 2020 metais skirs virš 40 tūkst. Eur, o 2021 metais – virš 46 tūkst. Eur. Savo lėšomis prisidės ir pačios medicinos įstaigos.

Ankstesnių Programų rezultatai džiugina proveržiais

2020-2021 metams patvirtinta Programa – ne pirmoji programa, skirta PAASP paslaugų prieinamumui didinti. Vilniaus rajono savivaldybė kartu su VRCP ir Nemenčinės poliklinika nuolat stengiasi gerinti rajono gyventojams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą.

2018-2019 metais vykdomos Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos lūkesčiai pasiteisino. Įgyvendinus programą VRCP buvo: sumažintos šeimos gydytojų apylinkės nuo 1 840 iki 1 645 pacientų; įdarbinti 5 nauji šeimos gydytojai; įkurtas pirminės apžiūros kabinetas; pertvarkyta registratūra, įrengtas skambučių centras bei pertvarkytas šeimos gydytojo darbas šeštadieniais. Pradėta vykdyti nuotolinė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga; įvestos sveiko vaiko valandos; šeimos gydytojams ir slaugytojams padidėjo atlyginimai skiriant priedus. Gyventojų patogumui 2019 m. prailgintas ir šeimos gydytojo priėmimo laikas iki 19.30 val.

Nemenčinės poliklinikoje įgyvendinus 2018-2019 m. Programą buvo sumažintos šeimos gydytojų apylinkės iki 1 440 pacientų; teikiamos nuotolinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos; numatytas laikas sveiko vaiko priėmimui ir modernizuota skaitmeninė telefoninių skambučių stotelė registratūroje. Labiausiai džiugina ir tai, kad 100 proc. šeimos gydytojams pavyko įvykdyti 7 kalendorinių dienų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo terminą.

Verta paminėti ir tai, kad šiais metais siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtinta studento – rezidento (šeimos gydytojo) studijų rėmimo programa, kurios tikslas pritraukti kuo daugiau šeimos gydytojų dirbti Vilniaus rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

„Džiaugiamės, kad turime galimybę remti rezidentus. Gydytojų trūkumo problema yra visuotinė, jaučiama visos šalies mastu, todėl Tarybos nariai vienbalsiai pritarė šiai idėjai. Stengiamės pritraukti jaunus medicinos specialistus ir paraginti juos likti dirbti pas mus. Vilniaus rajono savivaldybės teikiama parama rezidentams – tai dar viena rūpinimosi mūsų gyventojais, jų sveikata forma“, tuomet apie priimta sprendimą kalbėjo Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst.

Nuo 2014 metų Vilniaus rajono savivaldybė ir Vilniaus rajono centrine poliklinika kartu išleido šiam projektui beveik 109 000 EUR. Vieno rezidento studijos institucijoms atsieina vidutiniškai 4 500 EUR per metus.

 

Tikimės, kad įgyvendinant 2020-2021 m. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programą bus tenkinami ir pacientų, ir gydytojų lūkesčiai.

 

 

 

Shadow up