kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkursą (Pagirių seniūnija)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkursą.


Konkurso tikslas - eksploatuoti laikiną prekybos (paslaugų teikimo) vietą įrengiant kioską, paviljoną (I grupės nesudėtingi statiniai).

Konkurso organizavimo pagrindas - Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T3-225 „Dėl laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus – didžiausias siūlomas finansinis įnašas į Vilniaus rajono atitinkamos seniūnijos socialinės infrastruktūros plėtrą.

Konkurso laimėtojai turės teisę įrengti ir eksploatuoti kioskus (paviljonus) 5 (penkerius) metus nuo sutarties pasirašymo.

Konkursas skelbiamas prekybos, paslaugų teikimo vietoms, esančioms Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. Prekybos (paslaugų teikimo) vietų plotas - 47,7 kv. ir 29 kv. m.

Konkurso dalyviai, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2014 m. rugsėjo 16 d. 8.30 val. pateikia dokumentus užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašu „Laikinųjų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo komisijai“ Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriui (Rinktinės g. 50, Vilnius, 215 kab.).

Konkurso dalyvis, dalyvaudamas konkurse, užklijuotame voke turi pateikti šiuos dokumentus:

- nustatytos formos paraišką (Vilniaus rajono savivaldybės tarybos2013 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3- 225 4 priedas), kurioje išvardijami bendrieji duomenys apie įmonę (įmonės pavadinimas, kodas) ir fizinį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data), pageidaujama prekybos (paslaugų teikimo) vieta bei įsipareigojimas iki nustatyto termino sumokėti siūlomą finansinį įnašą į Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių seniūnijos socialinės infrastruktūros plėtrą. Jei paraišką pasirašo įgaliotas atstovas, kartu turi pateikti įgaliojimą;

- vykdomos veiklos, numatomų teikti paslaugų apibūdinimą.

Konkursui pateikiami dokumentai (su priedais) turi būti parengti valstybine kalba, sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

Vokų su konkursiniais pasiūlymais atplėšimas įvyks 2014 m. rugsėjo 16 d. 9.00 val., 210 kabinete (Rinktinės g. 50).

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 5) 275 5064 arba el. paštu inga.kucevic@vrsa.lt 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus darbo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,
penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.
(pietų pertrauka 12.00 - 12.45).

 

Shadow up