kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Kalorija“ narių žiniai

2018 m. balandžio 28 d. (šeštadienį) 11 val., sodininkų bendrijos „Kalorija“ teritorijoje prie vandens bokšto vyks sodininkų bendrijos visuotinis rinkiminis-ataskaitinis narių susirinkimas.


Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2017 metus.
  2. Revizijos komisijos ataskaita už 2017 metus.
  3. 2018 m. pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  4. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
  5. Revizijos komisijos (revizoriaus) rinkimai.
  6. Nario mokesčio bendrijos nariams nustatymas.
  7. Kiti klausimai.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis visuotinis rinkiminis-ataskaitinis narių susirinkimas vyks 2018 m. gegužės 19 d., šeštadienį, 11 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.


SB „Kalorija“ valdyba

Shadow up