kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Gojus“ narių žiniai

Š. m. gegužės 25 d. (šeštadienį)  12 val., sodų bendrijos teritorijoje prie Gojaus II ir Gojaus III gatvių sankryžos bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Gojus“ narių ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas pagal darbotvarkę.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrijos valdybos ataskaita už 2018 metus;

2. Revizoriaus ataskaita už 2018 metus;

3. Valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;

4. Revizoriaus rinkimai;

5. Pajamų – išlaidų sąmatos 2018 metams tvirtinimas;

6. Kiti klausimai.

Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimą laikyti neįvykusiu. Sekantį pakartotinį sodininkų bendrijos narių susirinkimą šaukti š.m. birželio 8 d. (šeštadienį), tą pačią valandą, pagal tą pačią darbotvarkę, toje pačioje vietoje.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais galima susipažinti iš anksto suderinus vietą ir laiką telefonu su bendrijos valdybos pirmininku V. Griška, tel. 8-687 77810.


Sodininkų bendrijos „Gojus“ valdyba

Shadow up