kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskutinio vasaros mėnesio Tarybos posėdžio aktualijos

Paskutinį mėnesio penktadienį, rugpjūčio 30 d., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai susirinko į Tarybos posėdį, kuriame buvo svarstyti ir priimti aktualūs Vilniaus rajono gyventojams sprendimai. Posėdyje dalyvavo atvykęs Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse patarėjas Rokas Jonikas, Savivaldybės administracijos darbuotojai, rajono seniūnijų seniūnai bei suinteresuoti rajono gyventojai.


Tarybos posėdžio pradžioje buvo priimta daug aktualių sprendimų švietimo srityje. Tarybos sprendimu buvo patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičius kiekviename sraute bei  mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2019-2020 mokslo metams. Taip pat pritarta atnaujinti Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio ikimokyklinio ugdymo programą, kuria siekiama padėti vaikams tenkinti jų prigimtinius, socialinius, kultūrinius, pažintinius ir kitus poreikius. Kitas aktualus sprendimas priimtas dėl Pagirių darželio vaikų ugdymo grupių. Pagirių vaikų darželyje, pakeičiant Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T3-87 „Dėl 2019-2020 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ priedą, vietoj 3 priešmokyklinio ugdymo grupių, vykdančių veiklą pagal II (2 grupės) ir IV (1 grupė) priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius, patvirtintos 4 priešmokyklinio ugdymo grupės, kurios veiks pagal IV priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį.

Sekančiu klausimu buvo patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai bei nustatyta jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarka. Tarybos nariai taip pat patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį bei pritarė įstatymų numatyta tvarka įgalioti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių tvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir išteklių fondo (Iždo) finansinių ataskaitų rinkinius.

Patvirtinti ir 3 svarbūs investiciniai projektai, apimantys atsinaujinančios energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimą. Tokie projektai bus įgyvendinti Kalvelių šeimos ir vaikų krizių centre (šildymo sistemos modernizavimas), Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželyje (saulės kolektorių ar šilumos siurblį karštam vandeniui ruošti ir saulės baterijas elektrai gaminti įdiegimas) bei Sužionių seniūnijos administraciniame pastate (šildymo sistemos modernizavimas). Priimtais sprendimais siekiama, kad projektų įgyvendinimas prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo bei išlaidų šildymui sumažinimo.

Svarbus sprendimo projektas priimtas ir dėl Mozūriškių dvaro. Nuspręsta atlikti Mozūriškių dvaro sodybos dvarininko namo, įskaitant pirmą ūkinį pastatą, tvarkybos ir kapitalinio remonto darbus, siekiant teikti aukštos kokybės besikeičiančius visuomenės ir tikslinių grupių poreikius atitinkančias šiuolaikinio senųjų amatų centro paslaugas.

Tarybos posėdžiui įsibėgėjus buvo patvirtinti 2 sprendimo projektai visuomenės sveikatos srityje. Siekiant gyventojų sveikatos būklės netolygumų mažinimo ir šeimos gydytojo paslaugų prieinamumo gerinimo rajono gyventojams nuspręsta remti studento-rezidento (šeimos gydytojo), studijuojančio Lietuvos Respublikos universitete, studijas bei skatinti studentą-rezidentą (šeimos gydytoją) siekti išsilavinimo bei atlikti rezidentūrą VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje. Taip pat patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Svarbų sprendimą Taryba priėmė Vilniaus rajono ūkininkams. Siekiant palengvinti Vilniaus rajono ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio pasėlius Vilniaus rajone, patirtus nuostolius, pritarta sumažinti 50 procentų žemės mokestį. Sprendimo projektas priimtas atsižvelgiant į tai, kad nuo balandžio prasidėjus sausrai, pakilus temperatūrai, nuolat vyraujantiems gūsingiems vėjams žemės ūkio augalus rajone paveikė negrįžtamai. Siekiant paremti ūkininkus, kurie dėl sausros padarytų nuostolių neteks pajamų, nuspręsta suteikti finansinę paramą mažinant žemės mokestį.

Tarybos posėdžio pabaigoje priimta daug sprendimų dėl trasų pratęsimo ir pertvarkymo, gatvės pavadinimų suteikimų bei visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo Nemėžio sen., Skaidiškių k., kurioje planuojama praplėsti parko teritoriją.

Papildomu klausimu taryba pritarė teikti Auksinės krivūlės riterio ženklu apdovanoti Vilniaus rajono savivaldybės astronomą mėgėją Genrichą Selevičių. Astronomas Genrich Selevič yra aktyvus ir  visuomeniškas žmogus, kuris prisidėjo prie daugelio svarbių astronominių atradimų. Aistringas astronomijos mylėtojas gyvena Lavoriškių seniūnijoje, kur yra įrengta namų observatorija su profesionalia specializuota įranga stebėti dangaus kūnus. Atkaklus ir ilgametis stebėjimas neliko bevaisis, Genrich buvo bene pirmasis naujosios žvaigždės atradėjas Lietuvoje. Naujajai žvaigždei buvo suteiktas vardas „Sielewicz 1“. Genrich Selevič taip pat yra plačiai žinomas dėl savo pomėgio fotografuoti naktinį dangų, astronominius reiškinius ir gamtą. Jis yra lietuvių mėnesinio žurnalo „Aviacijos pasaulis“ įsteigto apdovanojimo laureatas.  Be žurnalo „Aviacijos pasaulis“ apdovanojimo, jam taip pat buvo skirta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos premija už indėlį į Slabados kaimo bendruomenės raidą bei yra knygos apie šį kaimą bendraautorius.

 

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.


Shadow up