kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė žurnalistų akiratyje

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2013-10-25

Vakar (2013-10-24) portale DIENA.LT ir delfi.lt pasirodė Savivaldybę šmeižiantis straipsnis „Vilniaus rajono konkursai – Viešųjų pirkimų tarnybos akiratyje“ (http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/vilniaus-rajono-konkursai-viesuju-pirkimu-tarnybos-akiratyje-423068).


 

Straipsnyje kartojama 2013-10-03 publikuoto straipsnio informacija apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) perkamą paslaugą skelbti naujienas vietiniuose savaitraščiuose „Vilniaus krašto savaitraštis“ ir „Tygodnik Wileńszczyzny“.
Savivaldybės pozicija ir nuomonė dėl straipsnio autoriaus begėdiško melavimo Lietuvos žmonėms, nepasikeitė. Savivaldybė įvykdė pirkimą laikydamasi LR įstatymų, todėl bet kokie kaltinimai dėl neva „sąlygose įtrauktų net keleto įtartinų dalykų“ yra nepagrįsti.
Komentuojant straipsnyje išvardintus „įtartinus dalykus“ galime tik pasikartoti: Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi vadovaujantis 2011 m. gruodžio 30 d. Nr. 1S-196 Viešųjų Pirkimų Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ 20.1 punktu, kuriame aiškiai nurodomi konkurso dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinantys kriterijai. Vienas iš kriterijų suteikia galimybę reikalauti iš tiekėjo jo pajėgumą įgyvendinti sutartį patvirtinantį faktą, t. y. per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos įvykdytų (ir) ar vykdomų pagrindinių panašių patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės, skaičius. Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją matome, kad reikalavimas „tiekėjas (...) turi būti įvykdęs bent 1 spaudos paslaugų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 300 tūkst. litų", yra teisėtas.
Reikalavimas „Tiekėjo lietuvių kalba leidžiamo leidinio vidutinis tiražas – ne mažiau kaip 200 egzempliorių“ nustato minimalų tiražą, kuriuo turi išeiti laikraštis. Šis skaičius pasirinktas pagal mažiausią Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos puslapyje skelbtą 2012 metų I pusmečio vidutinį regioninių ir nacionalinių laikraščių vidutinį tiražą tam, kad neriboti konkurencijos ir suteikti vienodas galimybes dalyvauti pirkime net ir smulkiausiems tiekėjams.
Siekdami paneigti išsakytus šmeižiančius teiginius informuojame, kad remiantis Savivaldos įstatymu Savivaldybė privalo skelbti priimtus norminius teisės aktus, kurie įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje. Sąvoką „vietinė spauda“ paaiškina Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 str., kuris byloja, kad: „vietinis laikraštis - laikraštis, kurio ne mažiau kaip 90 procentų tiražo platinama vienos miesto ar rajono savivaldybės teritorijoje“.
Atsižvelgiant į aukščiau pateikiamas aplinkybes, VRSA spaudos paslaugų pasirinkimo galimybės yra labai ribotos ir griežtai apibrėžtos norminių teisės aktų. Todėl kaltinimas dėl trečiojo įtartino dalyko nėra pagrįstas.

VRSA dar kartą pabrėžia, kad kategoriškai nesutinka su Igno Jačausko straipsnyje pateikiama Savivaldybės įstaigą šmeižiančia informacija. I. Jačauskas tikslingai iškreipdamas faktus siekia suklaidinti skaitytojus, tokiu būdu siekdamas sukelti visuomenės nepasitikėjimą savivaldos institucija, kursto ir dezinformuoja rajono gyventojus ir kitus skaitytojus. Tokie žurnalisto veiksmai yra neteisėti ir neatitinka žurnalistų etikos normų.

Iš straipsnio turinio galima spręsti, kad straipsnio autorius nėra viešųjų pirkimo specialistas, kadangi teiginiai ir kaltinimai nėra pagrįsti, vietoj argumentų naudojami spėliojimai. Autorius nesigilina ir nenagrinėja temos iš esmės, nesivadovauja LR įstatymais, straipsnyje naudoja daug skambių žodžių, taip klaidindamas skaitytojus. Stebina straipsnio akiplėšiškumas ir skaitytojų negerbimas, juk straipsnis sukonstruotas taip, kad sukeltų aferos regimybę, o iš tikrųjų jame nėra nieko, kas leistų bent kuo nors apkaltinti Savivaldybę.

 

Shadow up