kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kultūros ministerija skyrė finansavimą tautinių mažumų kultūrų plėtotę skatinantiems projektams

Kultūros ministerija 2013 m. gruodžio mėn. skelbė kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų konkursą 2014 metams. Konkursui buvo teikiami projektai, skirti tautinių mažumų kultūros sklaidai Lietuvoje, tautinių mažumų vaikų ir jaunimo veiklos skatinimui, tautinių mažumų kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimui, tautinių mažumų šeštadieninių sekmadieninių mokyklų veiklai, tautinės tolerancijos ugdymui ir kovos su rasizmu bei tautine diskriminacija skatinimui, romų tautinės mažumos integracijai ir tautinio tapatumo puoselėjimui.


 

Konkursui paraiškas teikė Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, atstovaujančios ir tenkinančios tautinių mažumų interesus, ginančios jų teises ar veikiančios tautinių mažumų kultūros srityje. Gauta 181 paraiška. Daliniam projektų finansavimui iš valstybės biudžeto skirta 288 000 litų. Kultūros ministro įsakymu patvirtinta komisija, į kurios sudėtį įėjo Tautinių bendrijų tarybos nariai, atrinko 76 projektus, kuriems skirtas dalinis finansavimas. Jų sąrašą galite rasti čia.

Shadow up