kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajone tęsiami oro taršos kokybės rodiklių matavimai

Vilniaus rajono savivaldybė, remiantis Vilniaus rajono savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo 2016-2020 m. programa, toliau vykdo oro taršos kokybės rodiklių (KD10, SO2, NOx, O3 CO ir LOJ (benzenas, toluenas, etilbenzenas, m, p – kslilenai ir o-ksilenai)) ir amoniako (NH3) matavimus.


 

Siekiant matavimus atlikti jautriausiose Vilniaus rajono vietovėse, tyrimų vietos yra keičiamos. Vakar, birželio 16 d. pasyvieji sorbentai buvo sukabinti Kyviškėse (šalia Verbuškių k.) ir Rudaminoje (prie potencialaus taršos šaltinio AB „Vilniaus paukštynas“). Pasyvieji sorbentai bus eksponuojami 2 savaites, o matavimai su mobilia laboratorija bus vykdomi nuo birželio 16 d. iki 25 d. imtinai.

Oro kokybės matavimus vykdo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos instituto specialistai.
Naujas taškas šalia Verbuškių k.
NH3 matavimai prie potencialaus nemalonaus kvapo šaltinio – AB „Vilniaus paukštynas“

 

Čia galite susipažinti su pirminiu oro taršos kokybės rodiklių matavimų vietų sąrašu (be pakeitimų).

Shadow up