kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Už komunalinių atliekų surinkimą bus atsiskaitoma anksčiau

Š. m. gruodžio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo patvirtinti iš dalies pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai, įpareigojantys atliekų turėtojus atsiskaityti anksčiau, t. y. kiekvieno ketvirčio pabaigoje.


Nuo šiol vietinė rinkliava už pirmajame ketvirtyje suteiktas paslaugas turės būti sumokėta iki kovo 31 d., už antrajame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki birželio 30 d., už trečiajame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki rugsėjo 30 d., už ketvirtajame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki gruodžio 31 d. Tuo tarpu vietinė rinkliava už pirmajame pusmetyje suteiktas paslaugas garažuose, sodų bendrijose esančias sodų valdas su pastatais, kuriuose nėra nuolat gyvenančių asmenų, turi būti sumokėta iki einamųjų metų birželio 30 d., už antrajame pusmetyje suteiktas paslaugas − iki gruodžio 31 d.

Vietinės rinkliavos mokėtojo pageidavimu mokėtiną sumą galima bus sumokėti į priekį už visus metus iki einamųjų metų kovo 31 d. arba už pirmąjį pusmetį iki einamųjų metų kovo 31 d., už antrąjį pusmetį – iki rugsėjo 30 d.

Informacinius pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas sumas už kalendorinius metus arba už pusmetį paslaugas teikianti įmonė įsipareigoja pateikti kiekvienam vietinės rinkliavos mokėtojui iki kovo 15 d. arba rugsėjo 15 d.

Patvirtinus naują nuostatų redakciją tikimasi, kad Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų sistemos tvarkymas taps efektyvesnis ir labiau patogesnis rajono gyventojams.

2019 m. gruodžio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-462 patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

Asociatyvi nuotr. pixabay.com

Shadow up