kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Svarbi informacija komunalinių paslaugų gavėjams

Primename, kad su finansinėmis problemomis dėl šalyje paskelbto karantino susiduriantiems Vilniaus rajono gyventojams Vilniaus rajono savivaldybė bei komunalines paslaugas teikiančios įmonės: UAB „Nemėžio komunalininkas“ bei UAB „Nemenčinės komunalininkas“ taiko lengvatines sąlygas dėl komunalinių paslaugų apmokėjimo.


 

Asmenims, kurie dėl karantino įvedimo neteko darbo, kuriems gerokai sumažėjo pajamos dėl priverstinių nemokamų atostogų, prastovų, kurie negali užsiimti individualia veikla ir dėl to negavo pajamų, suteikiamos galimybės už šildymą, šaltą vandenį ir kitas komunalines paslaugas atsiskaityti per ilgesnį laikotarpį, t. y. iki karantino laikotarpio pabaigos.

Atsižvelgiant į situaciją, nuo 2020 m. kovo 16 d. nėra siunčiami priminimai ir įspėjimai dėl skolų už komunalinių atliekų tvarkymą grąžinimo. Komunalinės įmonės laikinai sustabdė ir ikiteisminių skolų išieškojimo veiksmus bei vykdomųjų dokumentų perdavimą antstoliams už skolas už vandenį ir šildymą. Karantino metu klientams netaikomi ir delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.

Tačiau pažymime, kad kiekvieno gyventojo situacija vertinama individualiai ir bus ieškoma abipusiai geriausio sprendimo. Klientai, patiriantys atsiskaitymų už komunalines paslaugas (šildymą, šaltą vandenį ir kt.) sunkumų dėl karantino, turi individualiai susisiekti su komunalines paslaugas teikiančia įmone ir pateikti prašymą dėl paslaugų lengvatinių sąlygų suteikimo. Kartu turi būti pateikiami dokumentai, pagrindžiantys šį poreikį.

Prašymai teikiami komunalinei įmonei, aptarnaujančiai Jūsų gyvenamosios vietos teritoriją el. paštu: info@nemenkom.lt arba info@nkom.lt.

 

Mokėjimų terminai už komunalinių atliekų tvarkymą – nukelti vėlesniam laikui

Atsižvelgiant į tai, kad karantinas Lietuvoje užsitęsė ir nemaža dalis gyventojų susidūrė su ekonominiais sunkumais, II ketvirčio vietinės rinkliavos mokėjimų terminai už komunalinių atliekų surinkimo paslaugą yra pratęsiami iki š. m. rugsėjo 1 d. Gyventojai, kurie turėjo atlikti II pusmečio mokėjimus už komunalinių atliekų surinkimo paslaugą iki š. m. birželio 30 d., galės sumokėti iki š. m. rugsėjo 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad stabdant COVID-19 viruso plitimą, gyventojai raginami atsisakyti atsiskaitymų grynaisiais pinigais, nevykti į viešąsias įstaigas, erdves ar mokėjimo terminalus, o mokėjimus už paslaugas atlikti nuotoliniu būdu per elektroninę bankininkystę.

Atlikdami mokėjimą, nurodykite šiuos duomenis:

Gavėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Gavėjo bankas: Luminor Bank AB
Sąskaitos Nr.: LT284010042403733889
Mokėjimo paskirtyje arba laukelyje „Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje“ būtinai nurodykite mokėtojo kodą.

Atkreipiame dėmesį, kad į Savivaldybės sąskaitą mokama tik už komunalinių atliekų tvarkymą. Kiti komunaliniai mokesčiai (už šildymą, vandenį ir kt.) mokami į komunalinės įmonės sąskaitą pagal gyvenamąją vietą.

Labai prašome jaunesnės kartos atstovus nelikti abejingais ir pagelbėti senjorams, neįgaliesiems ar kitiems asmenims, kurie nemoka ar neturi galimybės namų sąlygomis atlikti mokėjimų už paslaugas nuotoliniu būdu.

Primename, kad pagal iki karantino šalyje įvedimo galiojusią tvarką, gyventojai už vietinės rinkliavos pirmame ketvirtyje suteiktas paslaugas turėjo mokėti iki kovo 31 d. (šiuo metu šis terminas pratęstas iki birželio 1 d.), už antrame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki birželio 30 d. (šiuo metu šis terminas nukeliamas iki rugsėjo 1 d.), už trečiame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki rugsėjo 30 d., už ketvirtame ketvirtyje suteiktas paslaugas − iki gruodžio 31 d.

Be to, gyventojai galėjo sumokėti į priekį už visus metus iki einamųjų metų kovo 31 d. (terminas pratęsiamas iki birželio 1 d.) arba už pirmą pusmetį iki einamųjų metų kovo 31 d. (terminas pratęsiamas iki birželio 1 d.), už antrą pusmetį iki rugsėjo 30 d. Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojai savo noru sumoka mokėtinas sumas į priekį, tai suteikus paslaugas tos sumos įskaitomos kaip vietinė rinkliava už apmokėtą laikotarpį.

 

Shadow up