kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rajono gyventojams nustatytos naujos tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamosios

Rugsėjo 22 dieną vykusio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu nustatytos trejų metų laikotarpiui UAB „Baltic Konis“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamosios, kurios kasmet bus perskaičiuojamos, bei UAB „Etalga“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.


Vilniaus rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Šilumos kainų nustatymo metodika nustato įmonių tiekiamos šilumos bazines ir kasmet perskaičiuojamas šilumos kainų dedamąsias kiekvienam šilumos tiekėjui, realizuojančiam mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus.

UAB „Baltic Konis“ šiluma aprūpina Vėliučionio gyvenvietės daugiabučių namų gyventojus. Bendrovė planuodama realizuotos šilumos kiekį apskaičiavo pagal paskutinių trejų metų faktinę realizuotos šilumos kiekio apimtį. Šilumos tiekimo veiklai vykdyti suskaičiuota mažiau sąnaudų nei prašė bendrovė: įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas, jos nepripažintos kaip būtinos veiklai vykdyti (sumažintos nusidėvėjimo (amortizacijos), remonto ir aptarnavimo, administracinės sąnaudos ir kt.).

UAB „Etalga“ šiluma aprūpina Vaidotų gyvenvietės daugiabučių namų gyventojus. Dėl infliacijos įtakos bazinės šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,07 ct/kWh, dėl pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos kiekiui – pastovioji dedamoji mažėja 0,42 ct/kWh.

Pagal nustatytas UAB „Etalga“ ir UAB „Baltic Konis“ bazinės šilumos kainos dedamąsias iki kiekvieno einamojo mėnesio 25 dienos, atsižvelgus į perkamo kuro kainas, bus perskaičiuojama šilumos kaina.

 

Shadow up