kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Ministerija galės skirti tikslines stipendijas miškininkystės studentams

Vyriausybei pakeitus Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarką, Aplinkos ministerijai sudaryta galimybė iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų skirti tikslines skatinamąsias stipendijas studentams, besimokantiems valstybės finansuojamose vietose pagal pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas, susijusias su miškininkyste.


Šiuo tikslu ministerija dabar užsakinėja tyrimą, kurio metu bus parengta miškų ūkio sektoriaus ypatumus atitinkanti metodika specialistų poreikiui nustatyti. Pagal šią metodiką bus atlikta miškų ūkio specialistų ir kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos analizė, nustatyti studentų priėmimo 2021-2024 m. pagal studijų ir mokymo programas poreikiai. Tyrimas užtruks metus.

Įvertinusi tyrimo rezultatus (2021 m. rugpjūtį), Aplinkos ministerija svarstys galimybę skirti tikslines skatinamąsias stipendijas miškininkystę studijuosiantiems pirmakursiams. Nusprendus juos paremti, bus nustatytas šių stipendijų dydis ir skaičius, numatyta, kaip jas paskirstyti pagal studijų programas ir aukštąsias mokyklas.


LR aplinkos ministerijos informacija

Shadow up