kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“ Dariaus ir Girėno garbei

Uždekime ugnies žiburius Tautos didžiavyrių atminimui, kad jų šviesoje pasijustume vieningi beesą, stiprybę iš praeities besisemią, skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu pasiryžę Tėvynę Lietuvą stiprinti, kad neišsivaikščiotume iš jos, o visi ir visada jon sugrįžtume – vieningi ir meilės vieni kitiems kupini.

 Nes Tėvynė – tai mes patys, mūsų vienybė. Tegul piliakalnių ugnys „atveria mūsų akis šviesop, širdis Dievop“. Tegul būna tie žiburiai mūsų vienijimosi Lietuvos vardan šaukinys, tegul jie kviečia Tautą, t.y. mus visus, Vydūniškais žodžiais – „auginti visa, kas gera, kas gražu, kas išmintinga ir tvirta“.

Valstybės dieną, 2013 m. liepos 6 d. 21 val., vienu metu su viso pasaulio lietuviais, kiekvienas, kur tik galime, uždekime aukurus ant Tautos dvasios kalnų, o visi kartu – vienybės žiburių grandinę nuo Birutės kalno prie Baltijos jūros iki Aukštojo kalno prie Medininkų pilies.

 


Rudaminos kultūros centro Zujūnų skyriaus folkloro ansamblis „Verdenė“ dalyvauja renginyje ir giedos „Tautišką giesmę“ Ž. ir V. Dabriškų sodyboje (buvusi pradinė mokykla) prie piliakalnio Senojoje Pilaitėje.

Atsakinga Tatjana Pleikienė, tel. 8-670 27086

 Rudaminos kultūros centro ansamblis „Gija“ tradiciškai kviečia visus rinktis Rudaminoje prie koplytstulpio šalia l/d „Ąžuoliukas“, kur bus giedama „Tautiška giesmė“, bendraujama, dainuojamos dainos Tėvynei.

Atsakinga Emilija Stankevičienė, tel. 8-696 34056

Maišiagaloje, ant LDK Algirdo piliakalnio vyks tradicinis renginys: tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“, skirtas Lietuvos Didžiavyrių Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą ir jų žūties 80-osioms metinėms paminėti. Bus uždegtas aukuras, giedamas Lietuvos Valstybės Himnas, poetai ir aktoriai deklamuos eiles.

Atsakingi: Ramutis Oleka, tel. 8-686 55566

Antanas Burokas, tel. 8-603 24027

 

Kviečiame visus dalyvauti!

Informacija: LPD tel. 8 5 261 66 26, 8 665 27332

Daugiau sužinosite svetainėse: www.lpd.lt, www.tautininkai.lt, www.llks.lt

 

Shadow up