kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl karantino papildyta Visuomenei naudingos veiklos organizavimo tvarka Vilniaus rajone

Siekdami užtikrinti Vilniaus rajono gyventojų saugumą bei maksimaliai sumažinti socialinio kontakto tikimybę, esant ekstremaliai situacijai, karantino metu visuomenei naudinga veikla Vilniaus rajone organizuojama nebus.


Reaguodami į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas rekomendacijas dėl visuomenei naudingos veiklos organizavimo koronaviruso pandemijos metu, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu papildyta Visuomenei naudingos veiklos organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarka.

Tvarkos aprašo pakeitimas numato, kad valstybės ar savivaldybės paskelbtos ekstremalios situacijos metu visuomenei naudinga veikla nėra organizuojama bei piniginės socialinės paramos gavėjai jai atlikti nebus pasitelkiami. Šios veiklos atlikimo laikas į laikotarpį po karantino neperkeliamas. Piniginė socialinė parama bus mokama ir toliau, kaip tą numato Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. A27(1)-816 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-22 įsakymu Nr. A27(1)-102 patvirtinto visuomenei naudingos veiklos organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo papildymo“

Visuomenei naudingos veiklos organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up