kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, laboratorijos, mobilieji punktai, karščiavimo klinikos ir vaistinės dirbs švenčių ir nedarbo dienomis. Skelbiamas Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Nemenčinės poliklinikos darbo laikas

Pasitarus su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais, laboratorijų ir mobiliųjų punktų koordinatoriais, vaistininkais, sutarta, kaip bus dirbama artėjančių švenčių ir nedarbo dienomis.


Po valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (OV), sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio pasitarimo nuotoliniu būdu su minėtų įstaigų atstovais, OV sprendimu numatyta, kad PGR metodu iš nosiaryklės tyrimą dėl koronaviruso atliekančios laboratorijos turės užtikrinti šių testų atlikimą ir rezultatų suvedimą į e.sveikatos informacinę sistemą švenčių ir nedarbo dienomis - 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d.

Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos nurodytomis dienomis OV sprendimu privalės teikti paslaugas, išskyrus imunoprofilaktikos, prevencinių programų ir profilaktinio sveikatos tikrinimo, mobilių komandų COVID-19 liga sergantiems pacientams paslaugas, skubios odontologijos ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Paslaugos nurodytomis dienomis bus teikiamos įprastu įstaigos darbo laiku. Atsižvelgiant į besikreipiančio paciento sveikatos būklę, sveikatos priežiūros paslaugos turės būti teikiamos tiesioginio kontakto ar nuotoliniu būdu. Pažymėtina, kad šias paslaugas teikiančios įstaigos negalės teikti paslaugų vien tik nuotoliniu būdu. 

Taip pat numatyta, jog, jei dėl objektyvių priežasčių gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga neturės galimybės pati užtikrinti šių paslaugų teikimo šiomis dienomis, ji turės sudaryti sutartį ar susitarimą su kita tame pačiame mieste ar gyvenvietėje esančia ir tokias paslaugas teikiančia gydymo įstaiga. 

Šios įstaigos taip pat įpareigotos ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 22 d. paskelbti informaciją apie įstaigos darbo laiką ir darbo organizavimą 2020 m. gruodžio 25-27 d. ir 2021 m. sausio 2-3 d. bei kontaktinę informaciją. Informacija privalo būti paskelbta pagrindiniame interneto puslapyje lengvai pasiekiamoje ir gerai matomoje vietoje, taip pat prie pagrindinio įėjimo į gydymo įstaigą. 

Operacijų vadovo sprendimu, savivaldybių administracijų direktoriai yra įpareigoti užtikrinti šias paslaugas teikiančių gydymo įstaigų darbą nurodytomis dienomis, taip pat užtikrinti asmenų, sergančių COVID-19 liga, kurie išrašomi iš stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tęsti ligos gydymo ambulatoriškai, transportavimą į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą, jeigu tokie asmenys neturi galimybės grįžti nuosavu ar artimųjų transportu.

Savivaldybių, kuriose yra įsteigti mobilūs punktai, administracijų direktoriai įpareigoti užtikrinti, kad mobilūs punktai nurodytomis dienomis dirbtų kasdien arba kas antrą dieną ne trumpiau kaip po 2 valandas per dieną, o savivaldybių, kuriose yra įsteigtos karščiavimo klinikos, užtikrinti šių klinikų veiklą ne trumpiau kaip po 4 valandas per dieną.

Operacijų vadovo sprendimu yra pavedama savivaldybių poliklinikoms ir miestų ar rajonų savivaldybių konsultacinėms poliklinikoms nurodytomis šventinėmis ir nedarbo dienomis teikti radiologijos, echoskopijos, endoskopijos, chirurgijos ir medicininės laboratorijos paslaugas.

OV sprendimu, vaistinėms, kurios priklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai, nurodytomis dienomis yra pavedama dirbti ne trumpiau kaip po 4 valandas per dieną.

Operacijų vadovo sprendimą rasite čia.

 


 

VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje š. m. gruodžio 25-27 ir 2021 m. sausio 2-3 dienomis, prie VšĮ VRCP (bendrosios praktikos gydytojo kabinetų, ambulatorijų) prisirašiusiems gyventojams, asmens sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos tokia tvarka:

Šeimos gydytojų nuo 7-20 val.
Būtinosios odontologijos (dantų skausmas, odontogeninės kilmės karščiavimas) nuo 8-15.30 val.
Būtinosios psichikos sveikatos priežiūros

nuo 8-13  val.

kontaktinis telefonas (8 5) 247 69 96

Radiologijos nuo 10-16 val.
Echoskopijos nuo 9-13 val.
Chirurgijos nuo 8-13 val.
Klinikinės diagnostinės laboratorijos nuo 11-16 val.
Endoskopijos nuo 8-12 val.

Kreiptis Laisvės pr. 79, Vilnius nuo 7-20 val. tel. (8 5) 247 00 27                                              

Pastaba: VšĮ VRCP 2020 m. gruodžio 24 ir 2021 m. sausio 1 dienomis nuo 8-14 val. bus teikiamos šeimos gydytojų asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

 


 

Į Vilniaus rajono Nemenčinės poliklininka dirbs gruodžio 25 d., gruodžio 26 d. ir sausio 2 d. nuo 8.00 iki 13.00 val. Bus teikiamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skubi odontologijos paslauga. Nuotoliniu būdu ir tiesiogiai pacientus konsultuos šeimos ir odontologijos gydytojai. Taip pat bus teikiamos radiologijos ir klinikinės diagnostinės laboratorijos paslaugos.

Gruodžio 27 d. ir sausio 3 d. prie Nemenčinės poliklinikos prisirašiusiems pacientams paslaugos, pagal susitarimą, bus teikiamos VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje nuo 8.00 iki 14.00 val., adresu Laisvės pr.79, Vilnius, tel. 8 5 247 00 27  


 

VRSA ir sam.lrv.lt informacija

Shadow up