kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko seminaras apie daugiabučių namų modernizavimo skatinimą

Šiandien, birželio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros organizuotas seminaras „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“, kuriame dalyvavo renovuotinų daugiabučių namų gyventojai, daugiabučių namų bendrijų atstovai, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai bei administratoriai ir už daugiabučių namų renovaciją atsakingi Savivaldybių darbuotojai.


Seminaro tikslas – suteikti išsamią informaciją apie daugiabučių modernizavimo programos paramos teikimo sąlygas, procedūras, galimybes ir naudą.

Atvykę pranešėjai visiems susirinkusiems suteikė aktualią ir svarbią informaciją apie daugiabučių namų renovacijos eigą. Seminaro metu apie daugiabučių namų renovaciją kalbėta iš trijų pozicijų: plačiai aptartas energetinis – inžinerinis aspektas, pristatytas ekonominis ir teisinis požiūriai į daugiabučių namų modernizavimą.

Ekonomistas Edvinas Bindokas apžvelgdamas renovaciją ekonominiu požiūriu akcentavo dalyvavimo Daugiabučių atnaujinimo programoje sąlygas, būdus bei namo atnaujinimo proceso žingsnius. Kalbėta ir apie visiems aktualią paramą renovacijai – pristatyti investicijų planai, investicijų skirstymas į bendrąsias ir individualiąsias, valstybės paramos sąlygas, bankų kreditavimo ir kitus aktualius klausimus.

Inžinierius Algimantas Šiaučiūnas supažindino su energijos vartojimo pastatuose vertinimo metodais, pastatų energinio naudingumo sertifikatais, energijos vartojimo auditais bei renovacijų rekomendacijomis. Daug dėmesio skirta šildymo sistemų modernizavimo bei vėdinimo sistemų įrengimo klausimams.

Teisininkas Rolandas Klimavičius pristatė renovaciją teisiniu požiūriu – sprendimų priėmimą ir jo būdus, balsavimo tvarką, susirinkimo tvarką, jungtinę veiklą, bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, administratoriaus funkcijas, sprendimų įgyvendinimą.

Po seminaro vyko diskusija, kurios metu diskutuota aktualiais renovacijos klausimais bei pasidalyta gerąją patirtimi. Kiekvienam dalyviui buvo įteikta dalomoji medžiaga bei kiekvienas dalyvis turėjo progą gauti asmenines konsultacijas.

 

Shadow up