kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šiandien, gegužės 17 d. Savivaldybėje įvyko trečiasis – darbinis naujos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti net 75 sprendimo projektai biudžeto, ekonomikos, turto, švietimo, investicijų ir infrastruktūros klausimais.


Tarybos posėdžio pradžioje pritarta Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimui, kuris sudarys galimybę tikslingai panaudoti skirtas lėšas. Taip pat Tarybos nariams pritarus Savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimų perskirstymui, buvo pritarta perskirstyti Savivaldybės biudžeto lėšas būtiniausiems remonto darbams atlikti švietimo įstaigose bei paskirstyti mokymo lėšas (142,9 tūkst. Eur), skirtas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti neformaliojo švietimo įstaigoms.

Vykusiame posėdyje Tarybos nariai pritarė ir labai reikšmingam sprendimui kultūros srityje – Savivaldybė perėmė valdyti, naudoti ir disponuoti pasitikėjimo teise Vilniaus rajono teritorijoje esantį Europos geografinio centro kompleksą.

Sekančiu sprendimo projektu buvo nuspręsta nekeisti nustatytų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo keleivinio kelių transporto tarifų ir kainų. Nuo 2018 m. galiojantis reguliaraus susisiekimo keleivinio kelių transporto važiavimo tarifas, kuris yra vienas mažiausių Lietuvoje, ir toliau sieks 0,065 Eur už vieną kilometrą (be PVM). Taryba taip pat patvirtino žemės mokesčio tarifus bei žemės mokesčio lengvatas, galiosiančius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje 2020 metų mokestiniu laikotarpiu.

Nustatyti ir nekilnojamo turto mokesčio tarifai 2020 metams. Kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniams (patalpoms) 2019 metams nustatytas 25 proc. mažesnis, t. y. 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Siekiant mokestinės aplinkos tęstinumo ir stabilumo Taryba pritarė palikti nuo 2017 metų Savivaldybės teritorijoje galiojantį 0,8 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, mokslo ir sporto paskirties statiniams nuo 2019 metų nustatytą 0,6 proc. tarifą, o nenaudojamiems, apleistiems arba neprižiūrimiems statiniams ir patalpoms – 3 proc. tarifą.

Palankus sprendimas ir švietimo srityje – nuo šių metų rugsėjo 2 d. Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinėje mokykloje bus įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė lenkų ugdomąja kalba. Taryba pritardama šiam sprendimo projektui, siekė, kad būtų sudarytos sąlygos daliai ikimokyklinio amžiaus vaikų, dėl vietų trūkumo nepatekusių į vaikų darželį, ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Atsižvelgiant į tai, kad vasaros metu sumažėja ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų skaičius bei norint atlikti švietimo įstaigose būtinus remonto darbus, Tarybos posėdžio metu patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, uždaromų ir veikiančių vasaros metu, sąrašai. Laikinai sustabdžius ugdomąją veiklą vasaros metu tam tikroje švietimo įstaigoje, tėvų pageidavimu vaikai turės galimybę lankyti kitą tuo metu ugdomąją veiklą vykdysiančią ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Tarybos posėdžiui įsibėgėjus buvo pritarta patikslinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. patvirtintą Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, skirtą didesniam negu kitam nekilnojamajam turtui nekilnojamojo turto mokesčio tarifui taikyti. Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų statinių savininkams bus taikomas didesnis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, kuriuo siekiama skatinti savininkus spręsti nuosavybės teise valdomų statinių panaudojamo pagal paskirtį, paskirties keitimo, statybos, rekonstrukcijos, remonto arba griovimo klausimus ir (ar) tinkamai organizuoti statinių techninę priežiūrą, kad statiniai nekeltų pavojaus ar nebūtų padaryta žala žmonių sveikatai ir aplinkai.

Patvirtinti svarbūs sprendimų projektai ir infrastruktūros klausimais. Siekiant užtikrinti efektyvią vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, Tarybos nariai pritarė Vilniaus rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašui bei patvirtino kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymą 2019 metais. Skirtos lėšos paskirstytos 23 seniūnijų planuojamiems keliams ir gatvėms rekonstruoti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Tarybos posėdžio metu taip pat pritarta Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius–Panevėžys ruože nuo 9,276 km iki 10,238 km tunelinio pravažiavimo, jungiamųjų kelių bei pėsčiųjų viaduko projektavimo ir statybos įgyvendinimo. Taip pat bus kreiptasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo lėšų skyrimo projekte numatytai Nesvyžiaus gatvei, Avižienių sen. rekonstruoti 2020-2023 metais. Įgyvendinus projektą bus geresnis Vilniaus miesto ir rajono gyventojų bei verslo grupių susisiekimas su Vilniaus miestu, pagerėtų Nesvyžiaus g. būklė ir eismo saugumas.

Tarybos posėdžio pabaigoje priimta daug sprendimų projektų dėl gatvių pavadinimų suteikimo bei panaikinimo, gatvių trasos pratęsimo, pertvarkymo ir sutrumpinimo. Taip pat pritarta 3 projektams dėl visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo Dūkštų, Mickūnų ir Nemėžio seniūnijose.

Tarybos posėdžio pabaigoje atvykusi Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovė Tarybos posėdžio dalyviams pravedė kelių minučių mankštą bei linkėdama visiems gražaus artėjančio savaitgalio trumpai priminė apie Vilniaus visuomenės sveikatos biuro vykdomas prevencines bei švietėjiškas programas.

Plačiau apie gegužės mėnesio Tarybos posėdžio aktualijas ir naujienas rasite Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos kviečiame posėdžio transliacijos įrašą žiūrėti čia.


Shadow up