kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Sodininkų bendrijos „Gilė“ narių žiniai

Š. m. birželio 1 d. (šeštadienį) 18 val. bus šaukiamas sodininkų bendrijos „Gilė“ visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas pagal darbotvarkę. Susirinkimo vieta: Gilių 1-ji ir Gilių 3-ji sankryža, Pranciškonių vs.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos  2018-19 m. veiklos ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas;

2. 2018-19 m. revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas;

3. Bendrijos 2019 m. pajamų – išlaidų sąmatos svarstymas ir tvirtinimas;

4. Purnuškių gatvės asfaltavimo klausimai;

5. Skolininkai;

6. Bendrijos valdybos rinkimai;

7. Valdybos pirmininko rinkimai;

8. Revizijos komisijos rinkimai;

9. Diskusijos ir kiti klausimai.


Susirinkus mažiau nei pusei sodininkų bendrijos narių, susirinkimas bus laikomas neįvykusiu. Pakartotinis sodo bendrijos narių susirinkimas įvyks š. m. birželio 15 d. (šeštadienį) 18 val., toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę. 

Kiekvienas bendrijos narys turi tik po vieną balsą, bendrijos narį gali atstovauti asmuo tik pagal įgaliojimą, bendrijos nariai savo nuomonę gali pareikšti iš anksto (raštu).

Susirinkime svarstomų dokumentų projektais iki susirinkimo, galima susipažinti Bendrijos buveinėje adresu Gilių 6-ji Nr. 4, Pranciškonys (laiką suderinti tel.: 865298287).

 

Sodininkų bendrijos „Gilė“ valdyba

Shadow up