kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dėl mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti

Besitęsiant karantinui Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijas, patvirtintas 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.


Ugdymo procesas vaikų darželiuose nuotoliniu būdu vyksta pagal įstaigų parengtus tvarkos aprašus. Nuotolinis ugdymas vyksta aktyviai bendradarbiaujant su ugdytinių tėveliais, kurie pasirūpina vaikų prieiga prie skaitmeninių išteklių. Dauguma tėvų yra prisijungę prie uždarų Facebook grupių, kuriose pateikiama aktualiausia informacija, užduotėlės vaikams, žaidimų aprašymai, patarimai, kaip organizuoti vaikų ugdymą namuose, naudingos nuorodos.

Pagal galimybes įstaigose nuotoliniu būdu su ugdytiniais dirba pedagogų komandos: grupės mokytojos, meninio ugdymo mokytoja, logopedas, administracija. Nuotoliniu būdu taip pat vyksta pasitarimai, dalinimasis patirtimi, reflektuojama, palaikomas grįžtamasis ryšys su tėveliais.

Siekiant maksimaliai sumažinti mokesčius už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą ir prisidėti prie finansinės naštos Vilniaus rajono gyventojams mažinimo, mokestis už vaikų ugdymo reikmenų tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigose karantino metu nebus taikomas.

 

 

 

 

Shadow up