kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas 2018 m. Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkursas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkursą, kurio tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes vasaros atostogų metu.


Konkurso uždaviniai:

- skatinti vaikus ir jaunimą dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje, šios veiklos įvairovę, saviraiškos poreikių tenkinimą;

- sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai vaikų ir jaunimo vasaros poilsio metu.

Programų paraiškas gali teikti Vilniaus rajono švietimo įstaigos, kurių steigėjas yra Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kultūros įstaigos, asociacijos ir kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta švietimo arba neformalioji veikla ir kurių veikloje dalyvauja ne mažiau 80 proc. Vilniaus rajono vaikų ar jaunimo. Programos teikiamos vaikų ir jaunimo socializacijai vasaros atostogų metu. Vienas Programos teikėjas gali pateikti vieną paraišką.

Programų paraiškos priimamos Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 434 kab. arba Švietimo skyriaus sekretoriate 412 kab. iki 2018 m. balandžio 30 d. Terminui pasibaigus paraiškos nebus priimamos.

Programų konkursui, kartu su užpildyta paraiška, pateikiamas preliminarus vaikų sąrašas, nurodant vardą, pavardę, amžių, klasę, mokyklą (pastabose pažymėti gaunančius nemokamą maitinimą).

Priedai:

- Įsakymas dėl 2018 metų Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo;

- 2018 metų vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas;

- Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso paraiška;

- Socializacijos programų recenzavimo forma;

- Sutartis dėl vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimo;

- Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio programos veiklos ataskaita;

- Vaikų ir jaunimo socializacijos programos lėšų panaudojimo ataskaita.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistę Boženą Tyčino, tel. (8 5) 210 9684, el. p. bozena.tycino@vrsa.lt.

 

 

 

Shadow up