kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Prezentacja projektu Erasmus+ w przedszkolu w Mejszagole

Rejon wileński może pocieszyć się aktywnego i skutecznego uczestnictwa w międzynarodowych projektach instytucji edukacyjnych – 2 października w Żłobku-Przedszkolu w Mejszagole zaprezentowano międzynarodowy projekt „Erasmus + „Polska szkoła za granicą. Zachęcanie nauczycieli szkół polskich do promowania rozwoju zawodowego”, który stworzył pedagogom Żłobka-Przedszkola w Mejszagole szerokie możliwości do poszerzenia umiejętności zawodowych, dzielenia się dobrymi praktykami w skali międzynarodowej i znalezienia skutecznych form kształcenia.


Międzynarodowy projekt Erasmus+ „Polska szkoła za granicą. Zachęcanie nauczycieli szkół polskich do promowania rozwoju zawodowego”, w Żłobku-Przedszkolu w Mejszagole wystartował 1 września 2017 r. Podczas realizacji projektu wychowawcy Żłobka-Przedszkola aktywnie uczestniczyli w szkoleniach i dzielili się dobrymi doświadczeniami pracy z pedagogami z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii i Norwegii. Udział w działaniach programu Erasmus+ jest bardzo ważny: współpraca z partnerami zagranicznymi, wymiana najlepszych praktyk i ciągłe poszerzanie umiejętności zawodowych przyczyniły się do poprawy, jakości pracy pedagogów i ulepszania edukacji.

W uroczystej prezentacji projektu uczestniczyli partnerzy – przedstawiciele polskich instytucji edukacyjnych z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii i Norwegii. Aby zapoznać się z rezultatami projektu, zrealizowanymi działaniami i posłuchać opowiadań pedagogów o zdobytych doświadczeniach, w Żłobku- Przedszkolu w Mejszagole zgromadziła się spora liczba gości: mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, starosta frakcji parlamentarnej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Rita Tamašunienė, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Marcin Zieniewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, założyciel i redaktor polskiej stacji radiowej „Wataha” w Norwegii Łukasz Pawłowicz, długoletni partner przedszkola – dyrektor Białostockiego Ośrodka Doradztwa Metodologicznego Maria Jolanta Ambrożej. W celu zapoznania się z aktywną działalnością pedagogów tej instytucji edukacyjnej przybył st. specjalista Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, kurator Żłobka-Przedszkola w Mejszagole Jarosław Subocz. Aby pocieszyć się powodzeniem działalności żłobka-przedszkola, przybyła również dyrektor Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole Alfreda Jankowska.

Dyrektor Żłobka-Przedszkola w Mejszagole Iwona Matwiejko powitała wszystkich zebranych i przedstawiła zrealizowane działania projektu międzynarodowego, podzieliła się zdobytymi doświadczeniami i serdecznie podziękowała partnerom projektu za współpracę i możliwość zdobycia przydatnej wiedzy pedagogicznej za granicą, która przyczyni się do wysokiej jakości kształcenia dzieci.

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść przekazała pedagogom Żłobka-Przedszkola w Mejszagole słowa wdzięczności za inicjatywność i znaczącą pracy na rzecz dzieci rejonu wileńskiego. Za aktywną pracę, mającą na celu promowanie rozwoju stosunków międzynarodowych i budowanie partnerstwa ze szkołami zagranicznymi, za włożony wysiłek w rozwój dzieci i szkolenie personelu, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego wręczyła list dziękczynny dyrektor Żłobka-Przedszkola w Mejszagole Iwonie Matwiejko. Listy dziękczynne mer wręczono także kurator międzynarodowego projektu „Erasmus + „Polska szkoła za granicą. Zachęcanie nauczycieli szkół polskich do promowania rozwoju zawodowego” p. Marii Jolancie Ambrożej, dyrektor Białostockiego Ośrodka Doradztwa Metodologicznego.

Cieszymy się, że pedagodzy rejonu wileńskiego są aktywni, przywiązują ogromną wagę nie tylko do edukacji dzieci, ale także skupiają się na edukacji własnej, jednocześnie wzbogacając proces kształcenia w placówkach oświatowych.

 


 

 

 

 

Shadow up