kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė vėl ėmėsi veiksmų visuomenei išsaugoti Mozūriškių dvaro sodybą

         Balandžio 13 d. Vilniaus rajono savivaldybės du tarybos nariai ir keli administracijos atstovai merės Marijos Rekst iniciatyva dalyvavo pasitarime su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriumi Vitu Lopiniu, Žemės tvarkymo departamento direktoriumi Algiu Bagdonu, Vilniaus rajono skyriaus vedėju Laimu Dieniniu ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio vyresn. specialiste Rasa Trapikiene, su kuriais aptarė Mozūriškių dvaro sodybos (Vilniaus r., Zujūnų sen.) įteisinimo kaip visuomenės poreikiams skirto objekto klausimą.

         Šį objektą Vilniaus rajono valdžia dar 1993 m. patvirtino kaip rajono paminklų buvusių dvarų teritorijų reguliuojamo užstatymo bei saugomo gamtinio landšafto zoną. Mozūriškių dvaras - tai XIX a. II pusės – XX a. I pusės kultūros ir istorijos paveldo objektas, įtrauktas į Kultūros vertybių apsaugos departamento Lietuvos dvarų duomenų bazę. Kurį laiką buvusio dvaro patalpose buvo įsikūrusi Čekoniškių mokykla. Šiuo metu buvusi dvaro sodyba nyksta, nevykdoma jokia veikla, parkas ir sodas apleisti.  

        Vilniaus rajono savivaldybė šį opų Vilniaus rajono gyventojams klausimą spręsti ėmėsi iš karto sužinojusi, kad dvarui priklausančioje žemėje šiuo metu jau suformuoti 8 sklypai, į kuriuos piliečiams planuojamos grąžinti nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą.

 

        Susitikime Vilniaus rajono savivaldybės atstovai nuogąstavo, kad Mozūriškių buvusio dvaro sodybos įforminimas kaip visuomenės poreikiams skirtos teritorijos įteisinimas vilkinamas jau keliasdešimt metų.

        Tiek Vilniaus rajono savivaldybė, tiek Kultūros paveldo departamentas išsakė nuomonę, kad šio objekto jokiu būdu skaidyti negalima. Vilniaus rajono valdžia pareiškė mananti, kad dvare būtų tikslinga įkurti senųjų amatų ir etnokultūros centrą, kuris puoselėtų ir perduotų jaunajai kartai skleidžiamas ir tarptautiniu mastu populiarinamas Vilniaus krašto tradicijas (verbų pynimo) bei papročius. Šiems tikslams įgyvendinti tikimasi gauti lėšų iš ES struktūrinių fondų ir Kultūros vertybių apsaugos departamento vykdomų programų. Tačiau, kaip pabrėžė Vilniaus rajono savivaldybės atstovai, prieš tai būtina sutvarkyti žemės sklypo įforminimo dokumentus. Todėl jau 2005-12-09 Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl šio žemės sklypo suformavimo visuomenės poreikiams. 2007 m. buvo parengti sklypo, (4,6813 ha) kadastrinių matavimų dokumentai. 2007 m. pabaigoje planai ir bylos sklypui įforminti buvo pateiktos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui.

        2008 m. pabaigoje Vilniaus rajono savivaldybės taryba nutarė rengti 4,800 ha žemės sklype detalųjį planą, numatant jame statyti svarbų savivaldybei infrastruktūros objektą - verbų pynimo tradicijos puoselėjimo kultūros centrą. Po kelis metus trukusio susirašinėjimo ir teiravimosi š.m. kovo mėnesį Savivaldybė buvo Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus informuota, kad šių bylų skyrius neturi.

        Nacionalinės žemės tarnybos atstovai Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, į kurį patenka ir minėta Mozūriškių buvusio dvaro sodyba, vadina vienu problemiškiausių Lietuvoje ir pasitarime pasiūlė nestabdyti viso projekto, o tik tą jo dalį, kuri susijusi su dvaro sodyba.

        Vilniaus rajono savivaldybė, atsižvelgdama į tokią susidariusią situaciją, prašė Nacionalinės žemės tarnybos įpareigoti Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių padėtį ištaisyti ir skubos tvarka įforminti minėtą buvusios Mozūriškių dvaro sodybos žemės sklypą ir sudaryti su Savivaldybe panaudos sutartį.

        Išnagrinėję padėtį ir išanalizavę dokumentus, pasitarimo dalyviai kitą, šį kartą techninį susitikimą, surengs po 3 savaičių, kuomet tarsis dėl konkrečių veiksmų dėl objekto teisinio statuso įtvirtinimo.

Shadow up