kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Keičiasi Jaunimo reikalų tarybos rinkimų data

Informuojame, kad yra keičiama Jaunimo reikalų tarybos rinkimų data. Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą bus renkami 2021 m. lapkričio 19 d. 13.00 val.


Jaunimo atstovai į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių (studentų) savivaldų, veikiančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu 2021 m. lapkričio 19 d. 13.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės Didžiojoje salėje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilniuje.

Kandidatu į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narius gali būti kiekvienas Vilniaus rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2021 m. lapkričio 12 d. (imtinai) pateiks:

  • kandidato į Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus registracijos anketą;
  • trumpą motyvacinį laišką.

Pasirašytus ir nuskanuotus/nufotografuotus dokumentus prašome pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistei tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei pavaduojančiai jaunimo reikalų koordinatorių el. p. Juliana.lipinska@vrsa.lt.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamąją balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių (studentų) savivaldos, veikiančios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija (savivalda) turi pranešti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistei tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei pavaduojančiai jaunimo reikalų koordinatorių el. p. Juliana.lipinska@vrsa.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 12 d. (imtinai). Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje (savivaldoje) ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos (savivaldos) vadovo ar jo įgalioto asmens. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja organizacijos (savivaldos) vadovas, delegavimo rašto nereikia.

Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą visuotiniame susirinkime renkami slaptu balsavimu.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti iki 5 min.


Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up