kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Asbesto atliekų šalinimo galimybė

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-03-04 įsakymu Nr. D1-94 (toliau – Tvarkos aprašas), 20 punktu, Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2018 metais priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-03-12 įsakymu Nr. D1-186, 3.2.5. papunkčiu, iki š. m. kovo 25 d. gali pateikti paraišką asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui.


Vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu, projektų įgyvendinimui gali būti suteikta 100 proc. dotacija nuo tinkamų finansuoti išlaidų, kai tinkamoms išlaidoms priskiriamos išlaidos, susijusios su asbesto turinčių atliekų surinkimu iš gyvenamųjų bei viešos paskirties pastatų apvažiavimo būdu, minėtų atliekų transportavimu bei jų šalinimu (perdavimu galutiniams atliekų tvarkytojams, įregistruotiems Atliekų tvarkytojų registre). Todėl gyventojai, sukaupę asbesto turinčių atliekų ir norintys, kad jos būtų nemokamai surinktos ir saugiai pašalintos, turi iki š. m. kovo 12 d. pateikti prašymą el. paštu grazina.silobrit@vrsa.lt ir nurodyti preliminarų atliekų kiekį, tikslią buvimo vietą (adresą) ir savo kontaktinį telefono numerį. Asbesto turinčios atliekos turi būti sudėtos ten, kur prie jų galėtų privažiuoti atliekas surenkantis transportas.

Pažymime, kad sulaukus mažai gyventojų prašymų arba esant nedideliam asbesto atliekų kiekiui, projektas gali būti 2019 m. neįgyvendinamas.

Shadow up