kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Susitikime – diskusija apie Vilniaus rajono kultūrą, turizmą, verslą, žemės ūkį ir kaimo vietoves

Šiandien Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Savivaldybės administracijos ir Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto bei Krokuvos Žemės ūkio universiteto (Lenkija) atstovų susitikimas.


„Vilniaus rajono savivaldybė visada yra atvira iniciatyvoms, pasiūlymams ir diskusijoms“, – sakė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Danuta Narbut, pasitikdama Vilniaus krašto nūdiena besidominančius aukštojo mokslo atstovus.

Į susitikimą, kurio tikslas buvo pristatyti būsimo mokslinio tyrimo idėją bei apžvelgti bendradarbiavimo galimybę atliekant mokslinį tyrimą, atvyko Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorius prof. dr. Jan Žukovskis bei Krokuvos Žemės ūkio universiteto doktorantė, besidominti savivaldybių plėtra ir ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėse.

Susitikimo metu Krokuvos Žemės ūkio universiteto doktorantė papasakojo apie busimo tyrimo perspektyvą ir aktualumą bei kilusią idėją atlikti lyginamąją Vilniaus krašto ir Jura Krokuvos-Čenstakavos krašto (Jura Krakowsko-Częstochowska) ne žemės ūkio veiklos analizę kaimo vietovėse. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovai, savo ruožtu, supažindino atvykusius su Vilniaus rajono kultūros ir turizmo specifika, žemės ūkio politika, verslo vystymo bei jo rėmimo galimybėmis, švietimo aktualijomis.

Bendru susitarimu nuspręsta, jog Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovai suteiks visą reikalingą informaciją, kad tyrimas būtų kuo informatyvesnis, o tyrimo autoriai – pristatys atlikto darbo rezultatus.

Shadow up