kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Apskritojo stalo diskusija: Savivaldybėje pristatytos Šeimos ir vaiko krizių centro teikiamų paslaugų galimybės

Šių metų gruodžio 16 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktorė Leokadija Pavtel ir atestuota GIMK socialinė darbuotoja Evelina Kaidanovič Savivaldybėje organizavo susitikimą su VTAS specialistais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais.


Susitikimo metu, bendradarbiaujant su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, vyko socialinė-informacinė diskusija, kurios metu buvo dalinami informaciniai lankstinukai bei suteikiama informacija apie globą ar įvaikinimą. Pristatyta projektinė veikla, Krizių centro globėjams ir įtėviams teikiamos paslaugos. Socialiniai darbuotojai, dirbantys seniūnijose, turėjo galimybę geriau susipažinti su būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo galimybėmis Vilniaus rajono savivaldybėje. VSAT Prevencijos skyriaus vyresnioji specialistė Jolita Pilinkaitė pristatė vykdomą prevencinę veiklą su nepilnamečiais vaikais. Taip pat buvo aptartos socialinės paramos šeimoms efektyvumo didinimo galimybės, prevencinio darbo svarba socialinių paslaugų teikime ir kitos aktualios temos bei bendrų projektų galimybės.

Surengtas susitikimas kiekvieną jos dalyvį maloniai pradžiugino ir įkvėpė tolesniems prasmingiems darbams.

Evelina Kaidanovič

Shadow up