kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdis: nuspręsta imti paskolą, tam tikroms gyventojų grupėms taikyti lengvatas už komunalinių atliekų tvarkymą

Liepos 20 d. vykusiame tarybos posėdyje buvo patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės 2012 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos: pajamų planas įvykdytas 96 proc., išlaidų planas - 78,9 proc. Didžiausia biudžeto lėšų dalis buvo panaudota švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai - 49 proc., socialinės atskirties mažinimo programai - 25 proc., ekonominio konkurencingumo programai - 10,6 proc., savivaldybės valdymo programai - 8,3 proc., saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai - 2,7 proc., kultūros, sporto ir turizmo vystymo programai - 2,5 proc., susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programai - 1,9 proc.


Jau 10 metų Vilniaus rajono savivaldybė yra vienintelė rajoninė įsiskolinimų neturinti Lietuvos savivaldybė, tačiau noras teikti gyventojams kokybiškas paslaugas ir vystyti rajono infrastruktūrą lėmė sprendimą imti paskolą. Be to šiais nelengvais krizės laikais GPM iš VMI surinkimo planas, lyginant su 2011 m., Savivaldybei buvo padidintas net 10 mln. Lt. Šiuo metu baigiamas įforminti beveik 7,2 mln. Lt dydžio paskolos paėmimas iš komercinio banko. Šią paskolą Savivaldybė panaudos investiciniams projektams iš dalies finansuoti ir Rudaminos k. inžinieriniams tinklams, priklausantiems AB ,,Vilniaus paukštynas“, išpirkti. Iki šiol Savivaldybė moka „Vilniaus paukštynui“ už Rudaminoje esančių inžinerinių tinklų ir infrastruktūros objektų nuomą. Savivaldybės funkcija yra šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas. Tam, kad šios paslaugos gyventojams būtų teikiamos kokybiškai, nėra kitos išeities kaip tinklų privatizavimas ir modernizavimas. Liepos 20 d. tarybos posėdyje nuspręsta iš palankiausias sąlygas pasiūliusio banko imti dar vieną ilgalaikę paskolą, kuri neviršys 8,7 mln. Lt. Paskolos lėšos bus panaudotos investiciniams projektams finansuoti, pvz. Avižienių vaikų lopšelio-darželio statybai, biokuro katilinių įrengimui švietimo įstaigose, universalių daugiafunkcinių centrų įrengimui, laisvalaikio ir sporto aikštelių įrengimui ir t.t., t.y. Vilniaus rajono infrastruktūros modernizavimui.

Tarybos nariai, atsižvelgdami į prekiautojų pateiktus prašymus bei pastabas dėl vietinės rinkliavos dydžių ir apmokėjimo būdo, sumažino vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono viešosiose vietose išdavimą dydžius, nustatė prekybos/paslaugų teikimo vietas diferencijuojant jas pagal dydį ir suteikė galimybę gyventojams sumokėti vietinę rinkliavą atitinkamoje seniūnijoje, išduodančioje leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas savo teritorijoje. Sprendimu tai pat buvo suteikta 10 ir 30 proc. vietinės rinkliavos lengvata tam tikroms asmenų grupėms.

Š.m. liepos 9 d. merė Marija Rekst potvarkiu pavedė administracijai išnagrinėti nesklandumų, kilusių dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą įvedimo, priežastis, ir, esant būtinybei, pakeisti šiuo klausimu Vilniaus rajono savivaldybės priimtus teisės aktus. Liepos 20 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašą ir įpareigoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių parengti ir patvirtinti nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo ir pareiškėjų pateiktų duomenų teisingumo kontrolės tvarką bei pagal vietinės rinkliavos mokėtojų pateiktus dokumentus patikrinti ir patikslinti vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenis. Sprendimo tikslas – nustatyti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatas.
 
   

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos apraše numatytas atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio fiziniams ir juridiniams asmenims, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems netinkamu gyventi ar fiziškai sunaikintu turto objektu; nekilnojamojo turto žemės ūkio bei gamybos ir pramonės paskirties objektų dalyse, kuriose vykdant ūkinę veiklą nesusidaro komunalinės atliekos; kai nekilnojamojo turto objektas nenaudojamas. Šiame apraše taip pat numatytas atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto objektą, kuriam 2012 m. gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais mišrių komunalinių atliekų išvežimo paslauga nebuvo teikiama. Atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos apraše numatytas tais atvejais, kai komunalinės atliekos nesusidaro arba komunalinių atliekų surinkimo paslauga nebuvo teikiama. 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos apraše numatytos lengvatos senatvės pensinio amžiaus asmenims bei asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo.

Nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, bei asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo, ir gyvenantiems vieniems arba su nedirbančiais senatvės pensinio amžiaus asmenimis, ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, numatytas 50 proc. atleidimas nuo vietinės rinkliavos mokesčio, kuris negali būti mažesnis nei 7 Lt.

Vietinės rinkliavos vieno būsto 5 Lt mokestis numatytas nedirbančiam vienam senatvės pensinio amžiaus asmeniui, valdančiam ir tik jam vienam naudojančiam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą, bei fiziniams ar juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamojo turto gyvenamosios paskirties objektus, prie kurių neužtikrintas privažiavimas ir komunalinių atliekų surinkimo konteineriai pastatyti 1 km ir didesniu atstumu.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos apraše numatyta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamojo turto objektus, kurie naudojami ne pagal vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje nurodytą jų naudojimo paskirtį, apmokestinti pagal faktišką jų naudojimą.

Numatyta laikinai išbraukti iš vietinės rinkliavos mokėtojų registro gyvenamosios paskirties pastatus, kurių savininkai yra mirę ir nėra paveldėtojų bei objektu nesinaudojama. Numatytas 50 proc. atleidimas nuo rinkliavos mokesčio švietimo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, kurios nevykdo ugdomosios veiklos liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Gyventojų patogumui numatyta prašymus ir reikiamus dokumentus lengvatai gauti priimti seniūnijose pagal objekto buvimo vietą.

Tarybos posėdyje Buivydžių seniūnijos seniūno pavaduotojas M. Gajevski pristatė š.m. balandžio 23 d. prezidentės D. Grybauskaitės dekretu patvirtintą Buivydžių herbą. Liepos 15 d. herbą pašventino Buivydžių Šv. Jurgio parapijos klebonas Ryšard Peciun.

Posėdžio pabaigoje visi posėdžio dalyviai buvo pakviesti į liepos 29 d. 12.00 val. Europos parke vyksiantį tarybos nario Gintaro Karoso naujojo kraštovaizdžio meno kūrinio „Kultūra“ pristatymą.

Shadow up
incorrect array size: 1