kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybėje įvyko karjeros planavimo, profesinio informavimo bei konsultavimo atsakingų darbuotojų mokyklose pasitarimas

Šių metų spalio 16 dieną Vilniaus rajono savivaldybes administracijos Didžiojoje salėje vyko Vilniaus r. švietimo įstaigų karjeros koordinatorių, psichologų, socialinių pedagogų ir kitų mokyklose profesinio informavimo ir orientavimo veiklas vykdančių darbuotojų susirinkimas dėl mokinių profesinio veiklinimo ir projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ tęsimo.


Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Roman Juchnevič ir veiklinimo organizatoriai Agnė Junevičiūtė bei Sergejus Pavlovas susirinkusiems pristatė projekto pratęsimo gaires ir iškeltus uždavinius.

Susitikime dalyvavo virš 30 klausytojų iš daugiau nei pusės projekte dalyvaujančių Vilniaus r. švietimo įstaigų. Veiklinimo organizatoriai susirinkusiuosius supažindino su galimybėmis projekte naudotis jau turimais ištekliais ir kontaktais, trumpai aptarti artimiausi žingsniai ir darbo projekte specifika.

Susirinkusieji pritarė, kad profesinio veiklinimo paslaugos neatsiejamos nuo teisingo mokinių profesijos pasirinkimo, o svarbiausias šiandienos mokyklų uždavinys – paruošti jauną žmogų gyventi nuolat besikaičiančioje visuomenėje ir padėti pagrindus argumentuotam jaunuolių gyvenimo kelio pasirinkimui. Už profesinį orientavimą mokyklose atsakingų darbuotojų pareiga suteikti jaunam žmogui pakankamai žinių, renkantis profesiją, kad jis teisingai įvertintų savo poreikius ir galimybes, žinotų, ko reikia šiandieninei darbo rinkai.  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomas projektas ir veiklinimo organizatoriai suteikia galimybę rasti įmones ar organizacijas, kad bendradarbiautų su mokyklomis, o mokiniai galėtų iš arčiau susipažinti su rūpimomis profesijomis, specialybėmis, veiklomis.

Daugiau nei keturiasdešimčiai Vilniaus rajono mokyklų, kuriose vykdomas švietimo dokumentais reglamentuotas profesinis orientavimas, projekto metu bus suteikta Profesinio veiklinimo organizatorių pagalba. Tokiu būdu bus siekiama, kad kuo didesnė dalis mokinių gautų profesinio veiklinimo paslaugas.

Shadow up