kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela w Ławaryszkach

„Święty Janie, nasz patronie,
Miej nas zawsze w swej obronie,
Za swe prace i cierpienia
Przyjmij nasze dziękczynienia”.

24 czerwca 2019 r. w Ławaryszkach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona parafii.


Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, którą celebrował ksiądz-proboszcz Paweł Palul. Piękne kazanie wygłosił zaś ksiądz Eliasz Anatol Markowski - rezydent Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

Następnie wszyscy udali się do Uniwersalnego Centrum Wielofunkcyjnego w Ławaryszkach, gdzie mieszkańcy i goście mogli oglądać świąteczny koncert.

Przybyłych na święto gości serdecznie przywitał starosta gminy ławaryskiej Mark Piłat. Życzył on wszystkim dobrej zabawy, dobrego odbioru informacji, dużo słońca oraz dobrego humoru.

Część artystyczną uroczystości rozpoczął zespół pieśni i tańca „Jawor” pod kierownictwem Elity Sinkiewicz. Zespół „Jawor” już od pięciu lat prezentuje oryginalny folklor ludowy. W swoich szeregach zespół gromadzi młodzież od 18 do 30 lat. Młodzież ćwiczy w dwóch sekcjach – tanecznej i wokalnej. Na repertuar zespołu składają się polskie wileńskie pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, tańce regionów Polski, tańce wileńskie oraz białoruskie, a także obrazki sceniczne, np. dożynki. Na uroczystościach odpustowych w Ławaryszkach zachwycił publiczność pięknymi piosenkami i skocznymi tańcami, a szczególnie na motywy cygańskie.

Przed publicznością wystąpili młodociani artyści – wychowankowie Przedszkola w Ławaryszkach. Dzieciaki pięknie zaśpiewały wesołe piosenki, czym wywołały wielkie brawa widzów.

Swoje talenty artystyczne zaprezentowali również uczniowie z Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach oraz Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościskach. Młodzi artyści zachwycili publiczność uroczą piosenką o przyjaźni i ostatnim dzwonku oraz skocznymi tańcami.

Na scenie wystąpił zespół „Makowy Smak” z Ławaryszek (kier. Teresa Bożerodska). Zespół w rytmach współczesnej muzyki przedstawił część swojego dorobku artystycznego – niezwykle nastrojowy taniec.

Na scenie pojawił się również zespół „Barwy Powdwileńskie”. Zespół ten został założony w 2011 roku. To zespół, w którym ocenia się wyjątkowość, oryginalność i kreatywność każdego uczestnika. Kierownikiem jest Lucyna Wołk. Członkowie zespołu twierdzą, że ich przekazywane wartości budzą uczucia narodowe i patriotyczne, utwierdzają tradycje Wileńszczyzny. Repertuar stanowią pieśni ludowe, patriotyczne, utwory twórczości własnej oraz obrazki sceniczne.

Na osobiste zaproszenie księdza-proboszcza Pawła Palula na uroczystości odpustowe do Ławaryszek zawitał zespół „Solczanie”. Zespół pieśni i tańca „Solczanie” został założony w 1987 roku. Kierownikiem artystycznym jest Barbara Suckiel, choreografem – Bożena Danele, kierownikiem kapeli - Gienadij Afanasjew. Zespół liczy około 60 osób w wieku od 18 do 65 lat. „Solczanie” mają za sobą ponad 450 koncertów, których geografia jest dosyć rozległa – występy w wielu miastach Litwy, w Polsce, w Niemczech, Czechach, na Białorusi, Ukrainie. Zespół prezentuje pieśni patriotyczne, narodowe, estradowe i biesiadne, jak też tańce ludowe.

Na uroczystości odpustowe do Ławaryszek przybyli dostojni goście, a mianowicie: Czesław Olszewski – poseł na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia AWPL-ZChR, Maria Rekść – mer rejonu wileńskiego, Edmund Szot – radny Samorządu Rejonu Wileńskiego, Teresa Dziemieszko – zastępca mera rejonu wileńskiego, Mark Piłat – starosta gminy ławaryskiej, ksiądz-proboszcz Paweł Palul, ksiądz Eliasz Antoni Markowski, dyrektorowie placówek oświatowych oraz sołtysie gminy ławaryskiej, administratorzy ośrodków kultury rejonu wileńskiego.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść w swoim przemówieniu cieszyła się z tego, że może być razem z mieszkańcami Ławaryszek i okolic w tak ważnym dla nich dniu. Życzyła wszystkim, aby Św. Jan Chrzciciel miał zawsze w swej opiece nie tylko Janów i Janin, ale również wszystkich mieszkańców gminy.

Poseł na Sejm Republiki Litewskiej Czesław Olszewski wiele mówił o Św. Janie Chrzcicielu, jego roli i znaczeniu w życiu ludzi. Podkreślił też fakt, że tylko dzień narodzin Jana Chrzciela, Najświętszej Marii Panny i Jezusa Chrystusa – naszego Pana jest upamiętniony. Życzył, aby Św. Jan Chrzciciel zawsze miał wszystkich mieszkańców gminy ławaryskiej w swej opiece.

Organizatorem tak pięknego święta było Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Ławaryszkach, którego kierownikiem jest Aleksandra Olszewska. Prowadzącymi świątecznego koncertu byli: Aldona Połońska oraz Daniel Szczuczko.

Organizatorzy pragną podziękować tym, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości odpustowych ku czci Św. Jana Chrzciciela w Ławaryszkach, a mianowicie: Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związkowi Chrześcijańskich Rodzin, Związkowi Polaków na Litwie, Samorządowi Rejonu Wileńskiemu oraz Starostwu Gminy Ławaryskiej.


Andrzej Aszkiełowicz
Zdjęcia: Henryk Sielewicz

Shadow up