kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybėje įgyvendintas mokymų projektas

Efektyvusis viešasis administravimas galimas tik turint pakankamai kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių. Vilniaus rajono savivaldybės administracija, siekdama, kad jos darbuotojai turėtų pakankamai profesinių ir bendrosios kompetencijos įgūdžių nuo 2012 m. gruodžio 13 d. pradėjo vykdyti projektą „Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų mokymai „Noriu tobulėti“ (projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-02-003).


Pagrindinė projekto veikla - specialiuosius ir bendruosius įgūdžius tobulinantys mokymai, kurie vyko siekiant pašalinti žinių ir įgūdžių trūkumus, tobulinti darbuotojų gebėjimus prioritetinėse srityse, ypač įgyvendinant strateginius tikslus bei aptarnaujant klientus, taip pat pakelti darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją, jų darbo našumą ir efektyvumą, tuo pačiu visos įstaigos darbo našumą bei patobulinti jos valdymą.

Mokymų programa suskirstyta temomis. Iš viso – 18 temų.  Mokymuose dalyvavo 270 darbuotojų. Kiekvienas sėkmingai baigęs mokymus gavo mokymų pažymėjimus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2014 m. rugpjūčio 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančių kvalifikacijos tobulinimas“ skirtas ES fondų lėšas.

Shadow up