kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželis: aukščiausius Europos standartus atitinkanti įstaiga

Pagirių gyvenvietėje veikiantis „Pelėdžiuko“ darželis 2010-2011 metais panaudojo beveik 1,5 mln Lt, iš kurių ES lėšos sudaro 1 114 482 Lt, Vilniaus rajono savivaldybės lėšos - 331 884 Lt. Už šiuos pinigus ikimokyklinio ugdymo įstaiga pasikeitė neatpažįstamai: dabar tapo modernia, aukščiausius ES keliamus standartus atitinkanti įstaiga, kuria naudojasi gausus vietos bendruomenės būrys: darželį lanko Pagirių ir aplinkinių kaimų vaikai: Vaidotų, Baltosios Vokės, Merešlėnų, Melekonių, Salininkų, Keturiasdešimt Totorių, Mikašiūnų ir kt. Ugdymas darželyje vyksta lenkų ir lietuvių kalbomis. Šiuo metu Pagirių "Pelėdžiuko" vaikų darželis yra vienas didžiausių Vilniaus rajone. Jame - 160 vaikų. Ir vienintelis rajone, kuris teikia vaikų globos naktį paslaugą.

             

Š.m. sausio 19 d. darželyje vyko darželio bendruomenės padėkos ir visų įgyvendintų projektų apibendrinimo šventė, kurioje nenuilstamos direktorės Editos Gujienės ir personalo buvo pasitinkami į šventę su dovanomis atvykę svečiai: kun. Jurij Vitkovskij, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, pagirietis Michal Treščinski, savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska, direktoriaus pavaduotojas Vladislav Kondratovič, Pagirių seniūnė Marija Matiulevič, savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, jos pavaduotoja Sofija Ryžova, su darželio projektais dirbę kitų savivaldybės skyrių atstovai, aplinkinių ikimokyklinių įstaigų vadovės, darželio tėvai.

                

Nuo 2010 m. gegužės mėn. darželis vykdė projektą, kurį įgyvendinant jo pastatas buvo renovuotas ir modernizuotas. Projektui, kurio pagrindinis tikslas buvo didinti energijos vartojimo efektyvumą, skirta daugiau kaip 634 tūkst. Lt. 85% lėšų buvo gauta iš Europos Sanglaudos fondo, 15% – iš LR valstybės biudžeto. Įgyvendinant projektą buvo apšiltintos pastato sienos, stogas, pirmo aukšto grindys, rekonstruotos šildymo, karšto vandens ir vėdinimo sistemos. Renovacija buvo baigta 2011 m. birželį, o remonto darbai - lapkričio mėn.  
          

Nuo 2010 m. birželio iki 2011 m. pradžios darželis įgyvendino beveik 0,5 mln vertės projektą, kurio tikslas buvo suremontuoti patalpas ir atnaujinti įstaigos įrangą. Projektui Vilniaus rajono savivaldybė skyrė 72 tūkst. Lt. Darželyje įrengtos metodinei veiklai skirtos patalpos. Naujai įkurtas metodinis kabinetas aprūpintas naujais baldais. Kabinete įrengtos vietos dirbti su kompiuteriu, įsigyta spausdinimui ir kopijavimui reikalinga įranga, interaktyvi lenta ir kitos ugdomajai aplinkai pagerinti reikalingos priemonės. Už šį projektą darželis pažangaus švietimo nominacijoje buvo apdovanotas „Europos burių“ statulėle. Konkurse varžėsi įspūdingas skaičius konkurentų, tačiau darželio vadovybė ir personalas deda visas pastangas, kad sparčiai atsinaujinančiame vaikų darželyje "Pelėdžiukas" visą laiką būtų kuriamas šviesus vaiko pasaulis, kuriame mažasis augs ir tobulės kaip kūrybinga, aktyvi ir išradinga asmenybė. Būtent už tai darželis ir pateko į geriausiųjų gretas.

        

Siekiant atnaujinti darželio bendro naudojimo patalpas, kurios negalėjo būti finansuojamos paramos lėšomis, jos buvo suremontuotos. Savivaldybė rangos darbams skyrė beveik 140 tūkst. Lt.

Vilniaus rajono savivaldybės veiklos prioritetas yra aukštos kokybės paslaugas teikiančių ikimokyklinio ir mokokyklinio ugdymo įstaigų plėtra, investavimas į rajono ir Lietuvos ateitį – vaikus. Šiandienos diena Pagiriuose yra puikus to pavyzdys ir patvirtinimas.

 

Shadow up