kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Minint 100 metų sukaktį – jubiliatės ranka užrašyti prisiminimai ir padėka artimiausiems už kasdienį rūpestį bei globą

Lygiai prieš šimtmetį, 1921 m. liepos 17 d., Švenčionių rajono Svirkų seniūnijoje, gimė ilgą laiką Mickūnų seniūnijoje gyvenusi Jelena Muravska. Ir nors šiuo metu dėl garbaus amžiaus jubiliatė gyvena pas dukrą Vilniuje, ilgametei Vilniaus rajono gyventojai nuoširdžiausius linkėjimus ir padėką išreiškė Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško.


Garbingą 100 metų sukaktį mininti Jelena Muravska savo vaikams, anūkams ir proanūkiams bei artimiausiems draugams paliko neįkainuojamą dovaną – savo ranka rašytą laišką apie ryškiausius savo gyvenimo prisiminimus bei skyrė padėkos žodžius šeimai.

„Per 100 savo gyvenimo metų patyriau daug, tiek nuostabių, tiek ir skaudžių emocijų ir akimirkų. Norėčiau papasakoti apie mūsų protėvius, apie religiją šeimoje ir stiprų tikėjimą Dievu, apie nerūpestingą vaikystę ir ūkį. Galimybė papasakoti visą mūsų šeimos istoriją suteikta man, nes mano amžiaus giminaičių jau nebeliko (...)“, – laiške rašė J. Muravska.

Jelena Muravska gimė didelėje šeimoje, tad gyventi visiems šeimos namuose nebuvo galimybės. Kiekvienas šeimos narys sukūręs savo šeimą, įsikurdavo ten, kur vedė likimas, net ir kitose šalyse. Pasakodama apie jaunystės laikotarpį Jelena Muravska su nostalgija prisiminė linksmus, kartu su šeima ir draugais leidžiamus vakarus ir minimas šventes bei linksmybes.

„Praeitis ir dabartis kaip dangus ir žemė. Džiaugiuosi, kad vis dar esu su Jumis, neprikaustyta prie lovos, laisvai vaikščiojanti su lazdele. Dėkoju Dievui už galimybę matyti, girdėti, viską suprasti ir prisiminti. Turiu problemų su rankomis, jos atsisako paklusti, o kad kartais neprigirdžiu – nenusimenu, juk galima susišnekėti gestais. Miela ir mylima mano šeima, artimiausi giminaičiai ir draugai, dėkoju, kad prisimenate mane ir atėjote į mano ypatingą šimtmečio jubiliejų. Mielieji, visą mano gyvenimą buvote šalia laimėje ir nelaimėje, visada ištiesdavote pagalbos ranką. Mano tėvai išauklėjo mane katalikiškai ir iki šiandien neatsisakau tikėjimo. Mokė mane sunkiai dirbti, nes malda ir darbas skatina žmonių gerumą“, – rašoma laiške.

Jelena Muravska paskutinius 33 metus gyvena kartu su dukra Halina ir žentu, kurie rūpinasi jubiliate.

Senolė džiaugiasi turėdama tris anūkus ir tris anūkes, kurie, kaip sako jubiliatė, yra labai geri, darbštūs ir religingi. Taip pat dėkoja Dievui už galimybę išvysti ir pažinti net 14 nuostabių  proanūkių, kuriuos be galo myli.

„Mano mielieji, ačiū, kad esate kartu. Melskitės ir prašykite Dievo tokios senatvės kaip mano. Šeimoje vienišų ir paliktų likimo valiai tėvų neturėtų būti, rūpinkitės jais. Tegul Dievas apdovanoja mano žentą ir dukrą už jų besąlygišką pagalbą. Linkiu Jums visiems Viešpaties palaimos, šeimyninės šilumos, sveikatos ir harmonijos. Nes taika kuria, o nesantaika žlugdo. Telaimina Jus Dievas“, – rašoma jubiliatės laiške.

100-ojo jubiliejaus proga linkime geros sveikatos, artimųjų meilės ir kasdienių džiaugsmų!


Nuotr. iš šeimos archyvo

Shadow up