kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie AB „Amber Grid“ Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planus

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (Statytojas) - AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116, Vilnius, tel. 8 5 232 7789, 8 5 236 0855, numato vykdyti Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje  (GIPL-LT) statybą.


Šiuo metu parengti Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planai. Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas, tel. 8 37 323 209, faks. 8 37 337 257.

Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV): Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba. Projektuojamo magistralinio dujotiekio paskirtis – gamtinių dujų transportavimas. Bendras magistralinio dujotiekio ilgis – ~ 165,5 km, skersmuo 700 mm. GIPL-LT statyba bus vykdoma Širvintų r., Vilniaus r., Elektrėnų, Kaišiadorių r., Prienų r., Birštono, Alytaus r., Marijampolės ir Lazdijų r. savivaldybių teritorijose. 

Susipažinti su parengtais Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planais galima internetiniame AB „Amber Grid“ puslapyje  www.ambergrid.lt. 

Pasiūlymus per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima teikti AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius, el.p. info@ambergrid.lt ir UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas, el.p. ardynas@ardynas.lt

Shadow up