kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklos stiprinimo programa

Liepos 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, numatantis priemonės įgyvendinimo bei lėšų panaudojimo galimybes.


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuoto projekto tikslas yra skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių bei skatinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus.

Vilniaus rajono bendruomeninės veiklos skatinimui bei bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimui 2017 m. skirta virš 71 tūkst. eurų. Nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos paraiškas galės teikti išplėstinėms seniūnaičių sueigoms patvirtinus prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas, skirtas priemonei įgyvendinti. Kvietimas teikti paraiškas bus skelbiamas Savivaldybės interneto puslapyje www.vrsa.lt ir vietinėje spaudoje.

Tvarkos apraše numatyta, kad prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas išplėstinės seniūnaičių sueigos turi patvirtinti ir įforminti protokolu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės tvarkos aprašo priėmimo dienos.

Priemonei įgyvendinti Savivaldybėje sudaromos Avižienių, Bezdonių, Buivydžių Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės m., Nemėžio, Paberžės, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Šatrininkų, Sudervės, Sužionių, Zujūnų išplėstinės seniūnaičių sueigos, į kurių sudėtį įeis seniūnaičių ir toje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai, turintys sprendimo priėmimo teisę.

„Tikimės, kad skiriama parama sudarys sąlygas mūsų rajono bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms organizuoti įvairias iniciatyvas ir veiklas gyvenimo kokybei gerinti, padės stiprinti jų veiklą. Todėl kviečiu seniūnijų bendruomenes atsakingai planuoti veiklas, siekiant racionalaus lėšų panaudojimo Vilniaus rajono gyventojų labui“, – pažymėjo merė Marija Rekst.

Pažymime, kad artimiausiu metu vyks išplėstinių seniūnaičių sueigų sukvietimai, kuriose bus numatytos pagrindinės sąlygos, pagal kurias bendruomenės galės teikti paraiškas. Tik po prioritetinių krypčių patvirtinimo bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas. Šios sueigos taip pat vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri ar kurios bendruomeninės ar nevyriausybinės organizacijos vykdys projektą.

Kviečiame rajono bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, nevyriausybines organizacijas ir visus rajono gyventojus įsitraukti į vietos bendruomenių organizacijų veiklą, o atsiradus kvietimui, teikti paraiškas bei aktyviai dalyvauti įgyvendinant priemonę. Ši iniciatyva puikiai dera su atkurtos Lietuvos 100-mečio idėja valstybės gimtadienio proga dovanoti dovanas – gerus darbus savo bendruomenei ir valstybei (daugiau – www.lietuva.lt).

Priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašą, apibrėžiantį išplėstinės seniūnaičių sueigos veiklą, lėšų skyrimo ir naudojimo galimybes bei tvarką galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie bendruomeninės veiklos rėmimą 2017-2019 metais kviečiame skaityti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje.

Shadow up