*alt_site_homepage_image*

Europos Sąjungos finansuojami projektai

decoration
image

 

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos

Atraskime regionų šaknis iš naujo

Projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ Nr. ENI-LLB-1-108 įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos pagal programos prioritetą – vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas.

Pagrindinis projekto partneris: Žiemgalos planavimo regionas (Latvija)

Projekto vertė: Bendra projekto vertė sudaro 1 031 590,97 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 90 proc. (928 431,87 EUR), 10 proc. sudaro partnerių lėšos. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 15 299,76 Eur (nauda 152 997,60 EUR).

Projekto tikslai:

- skatinti nematerialiosios kultūros ir vietinės istorijos paveldo išsaugojimą, prieinamumą ir vystymą gerinant tvarų kultūrinio turizmo konkurencingumą;
- saugoti, ugdyti ir perduoti nematerialiosios kultūros paveldo ir vietinės istorijos žinojimą, įgūdžius;
- vystyti ir skatinti kultūros ir istorijos paveldą kaip ilgalaikį kultūrinio turizmo traukos objektą;
- skatinti kūrybingą vietinio kultūros paveldo ir unikalių tradicijų panaudojimą, gerinant sąlygas kūrybingam industrijų sektoriui.

Projekto veiklos:
- organizuoti tradicinius renginius, parodas, plenerus, skirtingų kartų susitikimus;
- įrengti inovatyvias ir interaktyvias ekspozicijas;
- organizuoti seminarus, mokymus kultūros ir turizmo sektoriaus specialistams;
- sukurti bendrus turizmo maršrutus; turizmo atpažinimo simbolius; parengti informacinę medžiagą;
- dalintis gerąja patirtimi, mainų vizitai.

Įgyvendinimo  trukmė: Nuo 2019-05-14 iki 2021-11-13


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Vilniaus rajono sakralinis paveldas

Nuotoliniai mokymai „Amatų ir dizaino sąveika“. Kviečiame prisijungti!

Vladislavo Sirokomlės muziejus – Vilnijos krašto poeto dvarelis

Palaimintojo Mykolo Sopočkos bažnyčia

Ar pažįsti savo kraštą? Idėjos savaitgaliui

Pažink. Kelionė po Vilniaus rajoną ir Rokiškio kraštą

Vilniaus krašto etnografinis muziejus Nemenčinėje

Nemėžio totorių bendruomenė 

Medininkų pilis – kryžiuočių ordino 100 kelių aprašymuose

Liubavo dvaras

Neries regioninis parkas

Kvietimas į turizmo maršrutų pristatymo kelionę

Vasara įsibėgėjo, karantino ribojimai švelnėja – keliaukime!

Sukurtas virtualus Vilniaus rajono kultūros ir tradicijų žemėlapis

Unikali Vilniaus krašto verba – pasididžiavimas ir gili tradicija. Kviečiame peržiūrėti trumpus vaizdo įrašus ir kartu prisiminti šio unikalaus paveldo istoriją

Unikalna palma Wileńszczyzny – duma i głęboka tradycja. Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików i jednocześnie przypomnienia sobie historii tego wyjątkowego dziedzictwa

Verbų sekmadieniui – savo rankomis nupinta verba

Visuomenei pristatyta unikali Vilniaus krašto verbų ir Kaziuko meduolių paroda. Kviečiame apsilankyti!

Zapraszamy do odwiedzenia wyjątkowej wystawy podwileńskich palm i pierników kaziukowych

Kviečiame į Vilniaus krašto verbų ir Kaziuko meduolių parodą

Приглашаем на выставку «Вильнюсские вербы и пряники Казюкаса» 

Zapraszamy na wystawę Podwileńskich Palm i Pierników Kaziukowych 

Senolių dainos neliks užmarštyje

Dainyno „Dainos iš močiutės skrynios“ pristatymas

Profesinio tobulinimosi kursai kultūros darbuotojams

Projekto „Atraskime regiono šaknis iš naujo“ partnerių susitikimas

Įgyvendinamas naujas tarptautinis projektas „Atraskime regionų šaknis iš naujo“

Kviečiame teikti pasiūlymus dėl tarptautinio turistinio maršruto sudarymo

Vilniaus rajono atstovai virtualiai dalyvavo renginyje Latvijoje

 

image

 

Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa

Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu

2017 m. vasario mėn. Koricino (Korycin) valsčiaus Kultūros, sporto ir turizmo centras (Lenkija) pasirašė sutartį dėl projekto „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu“ (Nr. LT-PL-1R-O91) įgyvendinimo su Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos įgyvendinančiąja institucija.

Projekto partneriai: projekto pareiškėjas Koricino valsčiaus Kultūros, sporto ir turizmo centras (Lenkija), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuva) ir Koricino valsčius (Lenkija).

Bendra projekto vertė: 910 964,48 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 774 319, 80 Eur (85,00 proc.).

Projekto tikslas: stiprinti abipus sienos tausojančio turizmo plėtrą naudojant Lietuvos-Lenkijos paveldą.

Projekto veiklos yra nukreiptos į kultūros paveldo plėtrą:

- Amfiteatro statyba, paplūdimio rekonstrukcija ir rekreacinės infrastruktūros įrengimas prie Koricino tvenkinio;

- Investicijos į kultūros paveldo plėtrą Maišiagaloje – kultūros ir edukacijos plėtra modernizuojant įstaigas: Kun. J. Obrembskio muziejuje audiovizualinės sistemos bei ekspozicijos įrengimas, Tradicinių amatų centre – edukacinės ekspozicijos įrengimas ir informacinio stendo apie miestelio turistinius išteklius parengimas;

- Žingių poilsiavietės prie Asvejos ežero įrengimas;

- Bendri renginiai, skatinantys kultūros paveldo viešinimą, ir mokymai: 2 renginiai „Pasienio kultūros paveldo festivalis“, 2 renginiai „Pasienio amatų dienos“, 1 jaunimo stovyklavietė prie Asvėjos ežero, bendri mokymai iš kultūros paveldo srities bei 3 leidinių, viešinančių pasienio paveldą, parengimas: skrajutė „Gamtos paveldo takas“ ir brošiūros „Pasienio tradiciniai amatai“ ir „Pasienio sakralinis kultūros paveldas“.

Projekto trukmė: nuo 2017-03-01 iki 2019-02-28.

Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą

2020 m. rugpjūčio mėn. Koricino (Korycin) valsčius (Lenkija) pasirašė sutartį dėl projekto „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ (Nr. LT-PL-4R-314) įgyvendinimo su Europos regioninės plėtros fondo INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programos įgyvendinančiąja institucija.

Projekto partneriai: projekto pareiškėjas Koricino valsčius (Lenkija) ir Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuva).

Bendra projekto vertė: 510 128,66 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 433 609,35 Eur (85,00 proc.).

Projekto tikslas: pasienio teritorijų turizmo patrauklumo didinimas remiant ir skatinant aktyvųjį turizmą, susijusį su gamtos paveldu.

Projekto veiklos yra nukreiptos į turizmo infrastruktūros ir aktyvaus turizmo plėtrą:

- Aktyvaus turizmo infrastruktūros plėtra prie Kumialkos upės Koricine;

- Vilniaus rajono sporto mokyklai skirtos aktyvaus turizmo įrangos (slidinėjimo trasos paruošimo įranga, sniego patrankos, slidės, slidinėjimo lazdos, slidinėjimo batai, šiaurietiško ėjimo lazdos, dviračiai, renginių palapinės) įsigijimas;

- Darnaus aktyvaus turizmo tinko įsteigimas;

- Bendri renginiai, skatinantys aktyvaus turizmo plėtrą: 2 seminarai „Aktyvaus turizmo produktų plėtra“, 2 pažintiniai vizitai, 1 renginys „Tarpvalstybinis darnaus aktyvaus turizmo tinklo seminaras“, 2 renginiai „Aktyvaus turizmo akademija“.

Projekto trukmė: nuo 2021-03-01 iki 2022-12-31.


Pažintinis vizitas po Vilniaus rajoną

Kviečiame turizmo specialistus ir turizmo paslaugų teikėjus gegužės 30 – 31 d. dalyvauti dviejų dienų pažintiniame vizite po Vilniaus rajoną kartu su turizmo specialistais iš Koricino valsčiaus (Lenkija).

Maloniai kviečiame dalyvauti! Norinčius dalyvauti prašome kreiptis iki 2022-05-27 telefonu (8 5) 240 1265 arba el. paštu: anton.zakevic@vrsa.lt.

Pažintinio vizito programa:

1 diena.

11.00 – 12:30 Verbų ryšimo edukaciniai užsiėmimai Tradicinių amatų centre Houvaltų dvare Maišiagaloje.

13:00 – 14:00 Ekskursija kunigo prelato Juzefo Obrembskio muziejuje.

14:00 – 15:00 Pietūs Maišiagaloje.

15:30 – 18:30  Maišiagalos ir apylinkių lankytinos vietos: Maišiagalos piliakalnis, Europos geografinis centras, Liubavo malūnas – muziejus.

20.00 – Vakarienė Asvejos sodyboje, laisvalaikis.

2 diena.

09.00 – 09:30 Pusryčiai Asvejos sodyboje.

10.30 – 11.30 Ekskursija Vladislavo Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse.

12.00 – 13.30 Vizitas pas totorius Keturiasdešimt totorių kaime: kulinarinis paveldas, totorių istorija Vilniaus rajone.

13.30  – Pietūs.

15.00 – Pažintinio vizito pabaiga.

Renginio organizatoriai:

Šis renginys yra vienas iš bendradarbiavimo per sieną projekto „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ veiklų. Projektas „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ Nr. LT-PL-4R-314 įgyvendinamas pagal INTERREG V-A Lietuva – Lenkija programą.

Projekto partneriai: Koricino valsčius (projekto pareiškėjas, Lenkija), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuva). https://lietuva-polska.eu/lt/interreg.html

2022-05-25


Aktyvaus turizmo ir paveldo produktų kūrimo praktinis seminaras

Kviečiame turizmo specialistus ir turizmo paslaugų teikėjus vasario 17 – 18 d. dalyvauti dviejų dienų aktyvaus turizmo ir paveldo produktų kūrimo praktiniame seminare, kuris vyks Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre (Švenčionių g. 12, Nemenčinė). Seminaro pradžia – vasario 17 d., 13.00 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti! Norinčius dalyvauti prašome kreiptis iki 2022-02-14 telefonu (8 5) 240 1265 arba el. paštu: anton.zakevic@vrsalt.

Seminaro programa:

1 diena.

12.30 – Pietūs

13.00 – I seminaro dalis

Ko mes siekiame? – Koks yra mūsų bendras tikslas ir kur esame įgyvendinant šį tikslą?

Bendrų tikslų ir iššūkių, su kuriais susiduriame bendradarbiaujant, apibrėžimas, ankstesnio seminaro išvadų aptarimas.

Atvirukas iš ateities – atskirų vietovių, kurios sukūrė aktyvaus, kultūrinio, kulinarinio ir gamtos turizmo produktus ir pasiekė sėkmę, įkvepiančių atvejų analizė.

Turistinis desertas arba kaip po aktyvumo pasakoti apie vietinius skonius? Skonių muziejai visame pasaulyje, pagrįsti stipriais vietiniais skiriamaisiais bruožais.

15.00 – Kavos pertraukėlė

15.15 – II seminaro dalis

Kodėl turistai turi atvykti pas mus?  Ko mums reikia, kad paskatinti turistus apsistoti pas mus? Kokie yra turistų lūkesčiai dėl apgyvendinimo, turistinių objektų, papildomų renginių pasiūlos?

18.00 – Pabaiga

19.00 – Vakarienė

2 diena.

09.00 – Pusryčiai

10.00 – I seminaro dalis

Kas gali pas mus atvykti? Pasiūlymo rengimas atsižvelgiant į pasirinktą turistų segmentą: mokiniai, senjorai, šeimos, individualūs turistai iš Lenkijos ir Lietuvos.

12.00 – Kavos pertraukėlė

12.15 – II seminaro dalis

Kas paruoš ir parduos turistui aktyvaus poilsio produktą?

Produktų komercializavimo galimybės arba kaip įeiti į rinką? Ką reikia žinoti ir kokius reikalavimus reikia atitikti norint įsteigti turizmo įmonę arba tapti turizmo operatoriumi?

15.30 – Pietūs

16.30  – Seminaro pabaiga

Renginio organizatoriai:

Šis renginys yra vienas iš bendradarbiavimo per sieną projekto „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ veiklų. Projektas „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“ Nr. LT-PL-4R-314 įgyvendinamas pagal INTERREG V-A Lietuva – Lenkija programą.

Projekto partneriai: Koricino valsčius (projekto pareiškėjas, Lenkija), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuva). https://lietuva-polska.eu/lt/interreg.html

2022-02-08 


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Pradėtas įgyvendinti projektas „Aktyvaus turizmo plėtra, skatinanti pasienio teritorijų paveldą“

Rozpoczęto realizację projektu „Rozwój aktywnej turystyki promującej dziedzictwo obszarów przygranicznych”

Aktyvaus turizmo ir paveldo produktų kūrimo praktinis seminaras

Warsztaty rozwoju produktów turystyki aktywnej i dziedzictwa

Viešoji konsultacija dėl 2021-2027 m. Interreg VI A Lietuvos-Lenkijos programos dokumento projekto

image

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos kelio ruožo „Rudamina-Šveicarai-Daubėnai“ nuo 0,00 km iki 0,97 km infrastruktūros vystymas ir eismo saugos priemonių diegimas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto tikslas: Siekiama plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Vilniaus rajono savivaldybėje.

Projekto veiklomis siekiama plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Vilniaus rajono savivaldybėje, diegiant eismo saugos priemones Vilniaus r., Rudaminos sen., vietinės reikšmės kelio Rudamina–Šveicarai–Daubėnai atkarpoje nuo 0,00 iki 0,970 km. Projekto rezultatai prisidės prie gyvenimo Vilniaus rajono savivaldybės Rudaminos seniūnijos Rudaminos kaime gerinimo.

Projekto lėšomis numatoma gerinti vietinės reikšmės kelio ruožo infrastruktūrą įrengiant šaligatvį pėstiesiems, apšvietimą, eismo organizavimo elementus. Bendras vietinės reikšmės kelio trasos, kurią planuojama rekonstruoti, ilgis apie ~ 0,961 km. Kelio ir pėsčiųjų tako apšvietimui suprojektuoti šviestuvai su šviesos diodais (LED) lempomis. Tai pat numatoma įrengti du viešojo transporto laukimo paviljonus.

Projekto vertė: 543 345,07 Eur, ES finansavimas – 461 843,00 Eur

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės Durpių g., Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto lėšomis pagerinta Durpių gatvės ruožo infrastruktūra palei ją įrengiant vienos eismo juostos 2,5 m pločio pėsčiųjų-dviračių taką, apšvietimą, eismo organizavimo elementus. Pagirių gyvenvietės Durpių gatvės atkarpos nuo Šiltnamio g. 11 iki pėsčiųjų perėjos per valstybinį kelią Nr. 202, kurioje įdiegtos eismo saugos priemones, ilgis apie 0,349 km.

Projekto vertė: 101 792,22 Eur. ES finansavimas – 86 523 Eur.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-05-21 iki 2021-02-28

Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėje

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė:  529 629,89 Eur, skirta ES finansavimo suma - 366 350,00 Eur

Projektu siekiama plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, diegiant eismo saugos priemones Vilniaus r., Pagirių sen., Vaidotų gyvenvietės Krantinės, Statybininkų ir Šaltinio gatvėse bei Baltosios Vokės gyvenvietės Parko gatvėje.

Įgyvendinant projekto veiklas buvo vystoma susisiekimo vietiniais keliais infrastruktūra diegiant saugaus eismo priemones, siekiant sukurti vietos gyventojų poreikius atitinkančią, gyvenimui ir laisvalaikiui saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką. Projekto lėšomis numatyta pagerinti keturių vietinės reikšmės gatvių atkarpų infrastruktūrą šalia jų įrengiant pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takus, apšvietimą, eismo organizavimo elementus. Bendras gatvių atkarpų, kuriose įdiegtos eismo saugos priemones, ilgis apie 2,152 km:- Krantinės g. – 0,408 km atkarpoje bus įrengiamas 2,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų-dviračių takas, apšvietimas - 0,475 km ilgio atkarpoje;- Statybininkų g. – 0,683 km atkarpoje bus įrengiamas 2,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų-dviračių takas, kurio 0,305 km ilgio atkarpoje bus įrengtas paviršinio vandens surinkimas ir tako apšvietimas;- Šaltinio g. – 0,291 km atkarpoje bus įrengiamas 1,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takas, apšvietimas - 0,315 km ilgio ruože;- Parko g. – 0,770 km atkarpoje bus įrengiamas 1,5 m pločio betoninių trinkelių dangos pėsčiųjų takas, o 0,920 km ruože bus įrengtas apšvietimas ir paviršinio vandens surinkimas.

Įgyvendinimo trukmė: 2017-10-23 iki 2021-10-31


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Eismo saugos priemonių diegimas Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenvietėse

Vilniaus rajono Baltosios Vokės ir Vaidotų gyvenviečių vietinės reikšmės keliuose diegiamos eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonės

Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Rudaminos kaime

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė: 479 959,24 Eur, skirta ES finansavimo suma: 197 835,00 Eur

Projekto tikslas: sukurti vietos gyventojų poreikius atitinkančią, gyvenimui ir laisvalaikiui saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką.

Įgyvendinant projekto veiklą buvo vystoma susisiekimo vietiniais keliais infrastruktūra, diegiant eismo saugos priemones Vilniaus r. Rudaminos sen. Rudaminos kaimo Mokyklos, Žaibo, Taikos ir Lydos gatvėse, siekiant sukurti vietos gyventojų poreikius atitinkančią, gyvenimui ir laisvalaikiui saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką. Projekto lėšomis numatyta gerinti keturių vietinės reikšmės gatvių atkarpų infrastruktūrą palei jas įrengiant šaligatvius, apšvietimą, eismo organizavimo elementus. Bendras gatvių atkarpų, kuriose įdiegtos eismo saugos priemones, ilgis apie 2,365 km: Lydos g. – apie 0,334 km; Mokyklos g. – apie 0,722 km; Taikos g. – apie 0,424 km; Žaibo g. – apie 0,885 km.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2019-05-10 iki 2021-09-30

Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros priemonėmis

Projekto pareiškėjas: Trakų rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai: Vilniaus rajono savivaldybė; Trakų turizmo informacijos centras; Trakų istorijos muziejus.

Projekto vertė: bendra projekto vertė 310 722,26 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 264 113,92 Eur.

Projekto tikslas: didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą e. rinkodaros priemonėmis.

Trakų rajono savivaldybės administracija 2016 metų liepos 28 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e.rinkodaros priemonėmis“.

Šiuo projektu siekiama didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis:

 1. Internetinė svetainė;
 2. Turinio rinkodaros priemonės;
 3. Mobilioji aplikacija;
 4. Socialinės platformos ir reklamos socialiniuose tinkluose sukūrimas ir įgyvendinimas;
 5. Reklama internetiniuose portaluose;
 6. Reklama paieškos sistemose.

Įgyvendinant projektą, numatoma, kad e.rinkodaros priemonėmis bus padidintas ne mažiau kaip 40 kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumas ir lankomumas Vilniaus ir Trakų rajonų teritorijose.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus miesto savivaldybė 

Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė; Vilniaus rajono savivaldybė; Trakų rajono savivaldybė

Projekto vertė: bendra projekto vertė – 228.876,00 Eur

Projekto tikslas: įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Vilniaus regione.

Įgyvendinimo trukmė: 2017–2020 m.

Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-337 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintą projektų finansavimo sąlygų aprašą, Projekto veiklos turi jungti 2 ar daugiau savivaldybių, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracija (pareiškėjas) kartu su Vilniaus (1 partneris) ir Trakų (2 partneris) rajonų savivaldybių administracijomis sutarė teikti vieną bendrą jungtinę paraišką ES paramai gauti.

Projekto metu įrengta ženklinimo infrastruktūra, skirta informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Vilniaus m., Vilniaus ir Trakų r. savivaldybes jungiančiame dviračių maršrute. Pagaminti ir įrengti 176 ženklinimo infrastruktūros objektai (kelio ženklai ir informaciniai stendai). Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą.

Projekto tikslinė grupė – vietos gyventojai, Lietuvos ir užsienio turistai, keliaujantys dviračiais.

Projektas „Dviračių turizmo trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas“ Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-01-0003 įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.  

Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas

Projekto pareiškėjas: Šalčininkų rajono savivaldybė

Projekto partneriai: Vilniaus rajono savivaldybė, Šalčininkų rajono savivaldybė, Švenčionių rajono savivaldybė

Projekto vertė: 299 567 Eur, iš kurių 85 proc. sudaro ES lėšos, 15 proc. – savivaldybių biudžeto lėšos. Ženklinimo infrastruktūros įrengimas Vilniaus rajone atsieis 88 189 eurų, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos indėlis – 13 228 eurų.

Projekto tikslas: įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Vilniaus regione.

Įgyvendinimo trukmė: 2017–2019 m.

Vilniaus kraštas turtingas unikaliais istorijos, sakralinio paveldo, kultūros ir gamtos paminklais. Tai lemia didelį potencialą vystyti tiek turizmo, tiek poilsio sritį, jos žinomumą ir lankomumą. Siekis užtikrinti visuomenės informuotumą apie ją supančią aplinką bendram projektui sujungė 3 pietryčių Lietuvos savivaldybes.

Plėtojant Vilniaus regiono turizmo infrastruktūrą, o taip pat stiprinant turizmo informacinę sistemą, įgyvendinamas bendras Vilniaus, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų savivaldybių projektas „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“. 

Projekto metu iki 2019 m. tik Vilniaus rajone numatoma įrengti 8 lankytinų objektų informacinius stendus, atsiras 47 kelio ženklai (Nr. 628), nukreipiantys į turizmo objektus. Taip pat planuojama įrengti 4 taktilinius informacinius stendus regėjimo negalią turintiems asmenims, kas suteiks neįgaliesiems galimybę apčiuopti erdvinį vietos suvokimą. Didžiausią dalį ženklinimo sudarys sakralinės ir istorinės vertės vietovės, pvz. Skurbutėnų bažnyčia ir varpinė, Priciūnų Šv. Ignoto koplyčia, holokausto vieta ir aukų kapai Bezdonių sen. bei daug kitų vertingų Vilniaus rajono objektų.

Gegužės 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybė (pareiškėjas) ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė bendrai finansuojamo projekto „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“ sutartį pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. 

Vilniaus rajono savivaldybei svarbu užtikrinti visuomenės informuotumą apie lankytinas rajono vietas, sukurti pažinimo sąlygas negalią turintiems asmenims, tuo pačiu didinant turistinių vietovių patrauklumą ir turizmo srautų augimą.

Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai: Vilniaus rajono Rukainių gimnazija

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 510 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 45 tūkst. Eur, likusią sumą – 445 tūkst. Eur skyrė Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką Vilniaus rajone.

Įgyvendinimo trukmė: 2018–2021 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką, 2018 m. vasario 2 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Rukainių gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“.

Projekto metu modernizuotos gimnazijos pradinukų, technologijų, fizikos, chemijos ir biologijos klasės, holai, koridoriai, aktų, sporto salės, bibliotekos, skaityklos ir kitos erdvės. Įgyti nauji baldai, suremontuotos sienos, lubos, grindys, pakeisti šviestuvai, el. instaliacija, vidaus durys, įrengta gaisrinė signalizacija. Gimnazijos aktų salė pasipildė modernia vaizdo ir garso aparatūra.

Modernizuojant gimnazijos patalpas visų pirma buvo orientuotasi į kokybišką šiuolaikišką ugdymą, tad įsigyta mokinių ugdymui reikalinga įranga: interaktyvios lentos, 3D įranga (projektorius, akinukai, 3D programinė įranga), kalbų mokymosi įranga, interaktyvios grindys, 3D spausdintuvas. Taip pat buvo nupirkta reikalinga laboratorinė ir tyrinėjimo įranga: meistrystės, robotikos ir kt.

Siekiant užtikrinti saugų, komfortišką fizinį vaikų pasirengimą gimnazijos sporto sales papildė nauji įvairūs treniruokliai, suoliukai, krepšinio lentos, rankinio vartai, gimnastikos sienelės, švieslentė ir kt. Sutvarkyti persirengimo kambariai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Vilniaus rajono savivaldybė tęsia švietimo įstaigų tinklo modernizavimą

Rukainių gimnazijos bendruomenė džiaugiasi atnaujintomis edukacinėmis erdvėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto partneriai: Vilniaus rajono savivaldybė su visomis savivaldybėmis partnerio teisėmis dalyvauja projekte, kurio vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra

Projekto vertė: I etapo vertė – 81 529,80 Eur; II etapo vertė –  107 740,82 Eur; III etapo vertė – 21 277,85 Eur; Kompiuterinės įrangos įgijimo vertė – 184 570,98 Eur. Iš viso: 395 119,45 Eur.

Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2017 m. iki 2020 m. (28 mėn.).

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) 2018–2020 m. trisdešimt Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijų, pagrindinių ir pradinių mokyklų bei mokyklų-darželių, turinčių 1–4 klasėse ne mažiau kaip 30 mokinių ir 5–8 klasėse ne mažiau kaip 40 mokinių, buvo aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių, o 2020 m. trisdešimt keturios savivaldybės mokyklos papildomai aprūpintos kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui nuotoliniu būdu organizuoti.   

Projekto vykdymo I etapo metu, 2018 m., mokyklos gavo įvairias mokymo priemones 1–4 klasių mokinių pasaulio pažinimui mokyti: termometrus, lupas, mikroskopus, gamtos tyrinėjimo rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, žiūronus, kompasus, rinkinius mechanikos bandymams atlikti, optikos rinkinius, magnetus, naudingų iškasenų rinkinius, elektros grandinės rinkinius, mini meteo stoteles, svarstykles, šaldiklius, virykles ir kt., kurių vertė siekė 81,5 tūkst. Eur.   

Vyresnių klasių (5–8 kl.) mokiniams mokyti projekto vykdymo II–III etapų metu, 2019–2020 m., buvo įgytos įvairios reikalingos gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) priemonės: mikroskopai, lupos, geometrinės optikos, mechanikos, mikrovaldiklių, elektronikos, magnetų, skirtingo medžiagų tankio kūnų bei maketavimo rinkiniai, multimetrai, anglies dioksido dujų, temperatūros, pH jutikliai, Petri lėkštelių ir mėgintuvėlių rinkiniai, kompasai, svarstyklės, kaitinimo plytelės, vandens kietumo matuokliai, fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkiniai ir kt., kurių vertė siekė 129,0 tūkst. Eur.

Iš viso mokyklos, įgyvendinant šį projektą, 1–8 klasių mokiniams mokyti gavo įvairių gamtos ir technologinių mokslų ugdymo priemonių bei įrangos už 210,548 tūkst. Eur.

Projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html mokytojai gali rasti metodinę medžiagą – pamokų aprašymus, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus naudojantis gautomis priemonėmis, saugiai ir tinkamai elgtis su komplektų įranga. 

Be to, 2020 m. savivaldybės mokyklos papildomai gavo kompiuterinę įrangą ir internetinį ryšį, reikalingą ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu, kurio vertė siekė net 184,57 tūkst. Eur. 


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Sėkmingai vykdomas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigoms išdalintos planšetės nuotoliniam mokymuisi užtikrinti

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

Integrali pagalba į namus Vilniaus rajone

Projekto partneriai: pagal sutartį 2016-10-02 įgyvendinančioji institucija Europos socialinio fondo agentūra, vykdytojas Juodšilių seniūnijos bendruomenės Socialinių paslaugų centras.

Projekto vertė: 468 tūkst. Eur

Projekto tikslas: suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-10-05 iki 2019-08-04.

Projekto vykdytojo suburtos 6 mobilios darbuotojų komandos teritoriniu principu. Kiekvienos komandos sudėtyje dirbo slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, (darbo užmokestis finansuojamas projekto lėšomis), taip pat – socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjas. Įsigyti automobiliai, kita reikalinga įranga bei priemonės slaugos ir globos paslaugoms teikti. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą teikta 60 asmenų (Vilniaus rajono gyventojų) vykstant pas juos į namus. Teikiamos socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos patenkino gyvybinius tikslinių grupių poreikius namų aplinkoje išvengiant perkėlimo į stacionarias ilgalaikės globos įstaigas.

Įgyvendinant projektą, teiktos individualios ir grupinės konsultacijos 20 šeimos nariams apie neįgaliųjų priežiūrą, higieną, rengtii praktiniai užsiėmimai, dalintasi patirtimi. Siekiant, jog darbuotojai suteiktų kokybiškas paslaugas projekto dalyviams, kelta darbuotojų kvalifikacija.

Į neformalios pagalbos teikimo procesą svarbu įtraukti savanorius. Siekiant padidinti jų aktyvumą, organizuotas neformalios pagalbos skatinimo renginis. Paslaugų integralumo, koncentracijos vienoje vietoje principas suteikia projektui pridėtinę vertę.

Projekto rezultatas – pakelta darbuotojų kvalifikacija (20 asmenų), suteiktos kompleksinės dienos socialinės globos paslaugos (60 gavėjų), patenkinti gyvybiškai svarbūs neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikiai, užtikrintas šeimos narių konsultavimas jiems rūpimais klausimais (20 asmenų). Numatoma organizuoti 2 neformaliosios pagalbos skatinimo renginius savanoriams.

Įvykdyti viešieji pirkimai (automobiliai, slaugos priemonės, mokymai, viešinimo priemonės), konsultuota 20 asmenų (gavėjų šeimos narių), organizuotas 1 neformalios pagalbos skatinimo renginys savanoriams.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto koordinatorė – socialinė darbuotoja Anastazija Voronovičienė.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Integrali pagalba namuose – naujovė, kuria nuo 2017 metų galės pasinaudoti ir Vilniaus rajono gyventojai

Savivaldybėje vyko seminaras apie integralios pagalbos paslaugos organizavimą ir teikimą

Neįgaliesiems Vilniaus rajono gyventojams teikiama pagalba namuose

Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 3 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 1 mln. Eur, iš Valstybės biudžeto lėšų skirta 500 tūkst., likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: kultūros paveldo objekto – Gitiškių dvaro kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias kultūros paveldo objektų savybes.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 iki 2022 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama Glitiškių dvarą kompleksiškai sutvarkyti ir pritaikyti kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, 2018 m. balandžio 27 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą  „Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“. 

Projekto metu planuojama sutvarkyti kultūros paveldo objektą, pritaikyti objektą šiuolaikiniams visuomenės ir vietos bendruomenės poreikiams, išlaikant pusiausvyrą tarp kultūros paveldo objektų aktualaus (modernaus) pritaikymo ir jų autentiškumo išsaugojimo. Įgyvendinus projektą bus aktualizuota kultūros infrastruktūra, sudarytos sąlygos kokybiškai profesionalaus meno sklaidai ir įvairių visuomenės grupių dalyvavimui kultūroje, taip bus skatinamas visuomeninis aktyvumas.

Sutvarkytame objekte planuojama organizuoti renginius, ekskursijas ir teikti kultūrines paslaugas, kurios bus skirtos ne tik Lietuvos gyventojams bet ir lankytojams iš kitų Europos valstybių. Ekskursijos bus rengiamos lietuvių kalba taip pat ir kitomis užsienio kalbomis (lenkų, anglų, rusų).

Šiuo metu objekte rangos darbai yra užbaigti, vykdomi baldų ir įrangos pirkimai. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 metų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Investicinių projektų įgyvendinimas prisidės prie ekonomikos atsigavimo

Gražėjanti aplinka Glitiškėse

Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė: bendra projekto vertė – 1 891 411, 75 Eur, ES lėšos - 1 225 734,61 Eur, Vilniaus rajono savivaldybė - 282 351,28 Eur.

Projekto tikslas: sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Vilniaus rajone, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Įgyvendinimo trukmė: iki 2021-09-30.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Vilniaus rajone bei informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais iki 2021 m. numato įgyvendinti projektą „Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms Vilniaus rajone“. Įgyvendinus projektą bus įrengtos ir rekonstruotos konteinerių aikšteles bei įsigyti konteineriai. Taip pat vienas iš uždavinių – informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. 

Projekto metu bus įrengtos 399 aikštelės, įsigyta 2 390 konteinerių bei surengtos 2 visuomenės informavimo akcijos. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2021-09-30.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Vilniaus rajone atsiras naujų konteinerių aikštelių

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija.

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekė 1,5 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 540 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 48 tūkst. Eur, likusią sumą skyrė Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: pagerinti Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje vykdomų formaliojo švietimo veiklų kokybę bei jų prieinamumą per ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2017 m. iki 2020 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti patrauklią ir naujovišką mokymosi aplinką, 2018 m. vasario 13 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“.

Projekto metu buvo modernizuotos Nemėžio gimnazijos pastato mokymosi erdvės: chemijos, biologijos, fizikos, šokių-choreografijos, technologijų, muzikos ir kitos klasės, aktų salė, biblioteka ir kitos erdvės. Infrastruktūriniai sprendimai, naujos įrangos ir baldų pirkimas užtikrins sėkmingą Vilniaus rajono Nemėžio gimnazijos veiklą, sudarys tinkamas sąlygas mokiniams išreikšti savo kūrybiškumą, skatins mokinių fizinį aktyvumą bei didins jų užimtumą. Atnaujintos mokymosi erdvės skatins vaikų motyvaciją  kurti, daryti ir veikti. Modernizuotos mokymosi patalpos taip pat užtikrins patrauklesnes ir kokybiškesnes darbo sąlygas dirbantiems specialistams.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Rugsėjo 1-osios šventė Vilniaus rajone vyks atnaujintose švietimo įstaigose. Kokie darbai atlikti besiruošiant naujiems mokslo metams?

Mokinių kūrybiškumo skatinimui – 4 gimnazijų edukacinių erdvių ir Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas

Vilniaus rajono švietimo įstaigos moksleivius pasitiks atsinaujinusios. Kokie darbai atlikti besiruošiant naujiems mokslo metams?

Vilniaus rajono savivaldybė tęsia švietimo įstaigų tinklo modernizavimą

Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 4 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 263 tūkst. Eur, iš Valstybės biudžeto lėšų skirta 700 tūkst. likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: rekonstruoti nenaudojamas bendrabučio pastatas pritaikant jas meno mokyklos veiklai.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 m. iki 2022 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama Pagerinti Rudaminos meno mokyklos vykdomų paslaugų kokybę, rekonstruojant Gamyklos g. 20A pastatą pakeičiant į mokslo paskirties pastatą – menų inkubatorių, 2018 m. birželio 4 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-01-0005 „Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“. 

Projekto metu bus rekonstruotas nenaudojamas bendrabučio pastatas pritaikant meno mokyklos veiklai. Rekonstravus pastato dalį bus sukurtos patikimos, atitinkančios reikalavimus ir kurti neformaliojo vaikų švietimo pasiūlą patalpos, kuriose besilankantiems vaikams bus suteikiamas kokybiškas meninis ugdymas, bus vykdoma įvairesnė meninė veikla, suteikti atitinkami muzikos instrumentai, patalpos turės kokybišką ir atitinkantį lankytojų lūkesčius įrengimą, padidės lankytojų – vaikų skaičius.

Projektą planuojama įgyvendinti iki 2022 metų pabaigos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Vilniaus rajono Rudaminos kaime bus rekonstruotas nenaudojamas bendrabučio pastatas įrengiant meno mokyklą

Investicinių projektų įgyvendinimas prisidės prie ekonomikos atsigavimo

Startuoja Rudaminos meno mokyklos būsimo pastato rekonstravimo projektas – įkasta statybos darbų pradžią simbolizuojanti kapsulė

Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai: BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras; VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras; VšĮ Pupų pėdelis.

Projekto vertė: 505 622,18 Eur (305 622,18 Eur  Europos socialinio fondo lėšos ir 200 000 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos).

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas Vilniaus rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, padedant šeimai įveikti įvairias iškilusias krizes.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 m. gegužės mėn. iki 2021 m. kovo mėn.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 18 d. pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir pradėjo vykdyti projektą „Socialinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“. 

Projekto partneriai BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras, VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ ir VšĮ „Pupų pėdelis“ Vilniaus rajono gyventojams teikia paslaugas:

- Pozityvios tėvystės mokymai;

- Psichosocialinė pagalba (psichologų konsultacijos šeimoms ir asmenims);

- Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos (mokymai tėvams, bendravimo su vaikais stiprinimo dirbtuvės, šeimų klubai);

- Mediacijos paslaugos;

- Esant poreikiui, projekto dalyviai gali naudotis vaikų priežiūros bei pavėžėjimo paslaugomis.

Paslaugų teikimą „vieno langelio“ principu koordinuoja Bendruomeninių šeimos namų funkcijas atliekantis Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras.

Planuojama, kad per 34 projekto vykdymo mėnesius kompleksines paslaugas gaus 1 065 Vilniaus rajono gyventojai.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014 -2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Projektas „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“

Pikeliškių ir Mozuriškių dvaro želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 1,2 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 502 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: sutvarkyti Pikeliškių ir Mozūriškių dvaro sodybos parko želdynus ir vandens telkinius, esančius kultūros paveldo teritorijoje.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 m. iki 2022 m.

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama išsaugoti kultūrinį savitumą, gerinti ir kurti saugias, tvarkingas bei gražias erdves, ir toliau kryptingai dirba vykdant Vilniaus rajone esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą, todėl 2019 m. sausio 15 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone“.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Pikeliškių ir Mozūriškių dvarų želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas bei pažeistų žemių tvarkymas Vilniaus rajone“, kurio metu bus sutvarkyti Pikeliškių ir Mozūriškių dvaro sodybos parko želdynai ir vandens telkiniai, esantys kultūros paveldo teritorijoje, įrengtos poilsio vietos ir kitos funkcinės zonos. Sutvarkytų dvarų parkų kraštovaizdžiai pasitiks lankytojus bei poilsiautojus gražia, vaizdinga gamta bei savotiška dvasia. Tai neabejotinai taps traukos tašku norintiems atsipūsti nuo kasdienybės – pasivaikščioti, pasigėrėti parko ūksmingomis alėjomis, vandens telkiniais, o taip pat sudalyvauti čia vyksiančiuose renginiuose.

Taip pat minėto projekto metu bus sutvarkytos dvi pažeistos žemės, esančios Vilniaus rajono savivaldybėje: Geibulių k. (Kalvelių sen.) ir Pilkapių k. (Medininkų sen.). Jau yra parengtas Vilniaus rajono savivaldybės Medininkų seniūnijos Pilkapių kaime pažeistos žemės tvarkymo (rekultivavimo) projektas, kuriuo metu kasybos pažeista, krūmais, pavieniais medžiais, nešienauta žole ir krūmokšniais apaugusi bei šiukšlėmis užversta Pilkapių kaimo teritorija bus sutvarkyta. Tvarkytinos teritorijos bendras plotas – 7 898 m2.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmu programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos ištekliu darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Bus atgaivintas istorinių vietovių kraštovaizdis

Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai: BĮ Vilniaus visuomenės sveikatos biuras; VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 280 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 238 tūkst. Eur, likusi suma bus padengta iš Vilniaus rajono savivaldybės lėšų ir kitų šaltinių.

Projekto tikslas: išplėsti sveikatos prevencijos žinias tarp Vilniaus rajono mokinių.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 m. iki 2023 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, kartu su partneriais (Vilniaus visuomenės sveikatos biuru ir Vilniaus rajono centrine poliklinika), siekdama spręsti Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas, 2018 m. liepos 25 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą  „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“. 

Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos, todėl ankstyvas sveikatos ugdymas ir sveikos gyvensenos mokymas turi didelę reikšmę vaiko ateičiai. Projekto metu ketinama spręsti Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas. Projekto metu bus apmokyti vaikai naudotis defibriliatoriais, suteikti pirmąją pagalbą, išplėstos žinios sveikos gyvensenos klausimais bei lyčių ir asmenų nediskriminavimo. Projekto metu ketinama aktyviai bendradarbiauti su nemažiau kaip 15 mokyklų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos.

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 1,1 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 825 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: Juodšilių kaimo viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant kultūrinei ir laisvalaikio užimtumo veiklai, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas bei sporto aikštyno atnaujinimas.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 m. iki 2022 m.

Siekiant sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų keliamus gyvenimo kokybės netolygumus, Vilniaus rajono savivaldybė inicijavo projektą, kurio metu bus sutvarkyta bendruomeninė infrastruktūra - Juodšilių kaimo viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikant kultūrinei ir laisvalaikio užimtumo veiklai, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas bei sporto aikštyno atnaujinimas.

2018 m. rugpjūčio 28 d. pasirašyta finansavimo sutartis ir pradėta įgyvendinti projektą „Kompleksiškas Juodšilių gyvenvietės sutvarkymas: sporto aikštyno sutvarkymas, pėsčiųjų takų ir viešųjų erdvių patrauklumo didinimas“

Projekto metu bus tvarkomos Juodšilių kaimo viešosios erdvės – Vilniaus r. sav. Juodšilių sen. Juodšilių k. Mokyklos g. 9A, esantis sporto aikštynas, viešoji erdvė (vaikų žaidimo aikštelė), Juodšilių kaimo A. Mickevičiaus g., Baltosios Vokės g., Šv. Uršulės g., Mokyklos g., Pušų g. dviračių/pėsčiųjų takai siekiant gerinti Juodšilių kaimo gyvenimo kokybę ir aplinką,  atnaujinant  suformuotas viešąsias poilsio ir laisvalaikio erdves bei atnaujinant ir įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą.

Taip būtų kuriamos naujos kokybiškos visam kaimui svarbios erdvės, skirtos įvairioms gyventojų grupėms ir tarnaujančios tiek gyventojų, tiek verslo poreikiams. Tokiu būdu bus kuriama palanki aplinka investicijoms, prisidedama prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo.

Artimiausiu metu planuojama pradėti rangos darbų viešąjį pirkimą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 metų pabaigos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Juodšilių ir Maišiagalos gyvenviečių laukia puikios permainos

Juodšilių gyvenvietėje – patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas

Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė:bendra projekto „Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“ vertė siekė apie 280 tūkst. Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo šiam tikslui skirta virš 146 tūkst. Eur. Vilniaus rajono savivaldybė skyrė beveik 133 tūkst. Eur.

Projekto tikslas: modernizuoti Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos pastato edukacines erdves.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 m. iki 2019 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti modernesnę ir aukštesnės kokybės mokymosi aplinką, 2018 m. sausio 30 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus rajono Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“.

Projekto įgyvendinimo metu buvo modernizuotos Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos pastato edukacinės erdvės: sporto ir  choreografijos/aerobikos salės, valgykla, biologijos, fizikos, chemijos, muzikos klasės, psichologo (pagalbos mokiniui) kabinetas ir kitos patalpos. Infrastruktūriniai sprendimai, naujos įrangos ir baldų pirkimas, turės teigiamos įtakos visiems šioje tikslinėje grupėje esantiems asmenims, kadangi edukacinių erdvių modernizavimas ir modernių kūrybiškų erdvių įrengimas ne tik skatins mokinių kūrybiškumą, bet ir pagerins teikiamų ugdymo paslaugų kokybę, o atnaujinta infrastruktūra sudarys patrauklesnes ir kokybiškesnes darbo sąlygas.

Darbai buvo pradėti 2018 m. liepos mėn. Projektas baigtas įgyvendinti 2019 metais.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Moderni edukacinė aplinka Meilės Lukšienės gimnazijoje

Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė:bendra projekto vertė siekė 1 184 tūkst. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 597 tūkst. Eur, likusią sumą skyrė Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: įrengti Socialinės globos namus senyvo amžiaus žmonėms Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 m. iki 2020 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama didinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje bei užtikrinti reikiamą pagalbą, slaugą ir priežiūrą senyvo amžiaus žmonėms, 2018 m. liepos 12 d. pasirašė finansavimo sutartį ir įgyvendino projektą „Socialinės globos namų senyvo amžiaus žmonėms įrengimas Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios Kuosinės kaime“.

Projekto įgyvendinimo metu įrengti ilgalaikės socialinės globos namai buvusios mokyklos pastate, Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Didžiosios Kuosinės k., Didžiosios Kuosinės g. 20.

Dviejų aukštų moderniai įrengtame pastate įrengta 15 gyvenamųjų kambarių. Kiekvienas kambarys turi sanitarines patalpas. Iš viso įstaigoje galės gyventi 25 asmenys. Be gyvenamųjų kambarių įrengtas gydytojo, slaugytojų ir procedūrinis kabinetai, 2 virtuvėlės, valgomasis, užimtumo ir poilsio organizavimo patalpos bei privačių susitikimų kambarys, kuriame senoliai galės susitikti ir pabūti su juos lankančiais artimaisiais. Čia taip pat įrengta nedidelė koplytėlė, kur galima pabūti vienumoje arba melstis grupelėje su bendraminčiais. 

Pirmame ir antrame pastato aukštuose įrengtos erdvios terasos. Į globos namų patalpas nevaržomai galės patekti negalią turintys asmenys, kadangi įrengtas pritaikytas liftas ir pandusas. 

D. Kuosinės socialinės globos namų privalumas yra tai, kad erdvi, šiuolaikiška socialinė įstaiga yra įsikūrusi itin ramioje ir gamtos apsuptyje esančioje vietoje. Atokiau nuo miesto šurmulio senjorai galės mėgautis gamtos ramybe. Erdvus kiemas, pėsčiųjų takai ir įrengti suoliukai kvies gyventojus praleisti laiką lauke ir pasimėgauti gamta.

Darbai buvo pradėti 2018 m. liepos mėn. Projektas baigtas įgyvendinti 2020 metais.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Vilniaus rajono senjorams – pilnavertė senatvė ir socialinė gerovė

Oriai senatvei užtikrinti Vilniaus rajone duris atvėrė nauji socialinės globos namai

Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 2 mln. Eur, Vilniaus rajono savivaldybė skyrė virš 1,6 mln., iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 306 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarė 27 tūkst. Eur.

Projekto tikslas: padidinti teikiamų ugdymo paslaugų prieinamumą.

Įgyvendinimo trukmė: 2018-2021 m.

Vilniaus rajono savivaldybė š. m. balandžio 30 d. pasirašė finansavimo sutartį ir pradėjo įgyvendinti projektą „Vilniaus r. Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio ugdymo prieinamumo didinimas“, kuriuo remiantis Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis turi naują priestatą, skirtą papildomoms vaikų grupėms įsteigti.

Augantis vaikų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje didina paklausą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugoms, todėl atsiranda poreikis užtikrinti jų prieinamumą. Vertinant  Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio perspektyvą, buvo nustatyta, kad paslaugų prieinamumas tik dalinai užtikrinamas, dėl vietos trūkumo ne visi norintys patenka į darželį.

Siekiant šias problemas išspręsti, pastatytas darželio priestatas, kuriame sukurta papildomų naujų 100 vietų – bus įsteigtos 2 darželio grupės po 20 vaikų ir 4 lopšelio grupės po 15 vaikų. Infrastruktūriniai sprendimai turės teigiamos įtakos visiems tikslinėse grupėse esantiems asmenims, kadangi naujos vietos padidins teikiamų ugdymo paslaugų prieinamumą.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Iškilmingai atidarytas naujas Pagirių „Pelėdžiukas“ darželio priestatas

Netrukus vyks Pagirių „Pelėdžiuko“ darželio priestato atidarymas

Rugsėjo 1-osios šventė Vilniaus rajone vyks atnaujintose švietimo įstaigose. Kokie darbai atlikti besiruošiant naujiems mokslo metams?

Vilniaus rajone bus plečiamos „Pelėdžiuko“ vaikų darželio patalpos

Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželis galės priimti daugiau vaikų

Kompleksiškas Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių: prekyvietės, skvero, sporto aikštyno sutvarkymas ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 1,4 mln. Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 897 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: projekto metu sutvarkytos  Maišiagalos miestelio viešosios erdvės – įrengtas Paberžės g. 10B, Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. esantis sporto aikštynas, įrengtas skveras, esantis Vilniaus g. 15, įrengta turgavietė, esanti Širvintų g. 69, bei įrengta Jogailos g. nuo  ir Širvintų g. gatvių infrastruktūra, siekiant pagerinti Maišiagalos miestelio gyvenimo kokybę ir aplinką.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2019 m. iki 2021 m.

Siekiant pagerinti Maišiagalos miestelio vietos infrastruktūrą ir patenkinti gyventojų poreikius, Vilniaus rajono savivaldybė inicijavo projektą, kurio metu sutvarkytos Maišiagalos miestelio viešosios erdvės, įrengta ir atnaujinta laisvalaikio, poilsio ir turgavietės infrastruktūra.

2019 m. sausio 21 d. pasirašyta finansavimo sutartis ir pradėta įgyvendinti projektą „Kompleksiškas Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių: prekyvietės, skvero, sporto aikštyno sutvarkymas ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams“

Projekto metu buvo tvarkomos Maišiagalos miestelio viešosios erdvės, įrengiant skverą (griaunant nenaudojamą ambulatorijos pastatą) bei įrengiant turgavietę adresu Širvintų g. 69. Taip pat sutvarkytas sporto aikštynas adresu Paberžės g. 10B. Siekiant pagerinti Maišiagalos miestelio gyvenimo kokybę ir aplinką, modernizuojant suformuotas viešąsias poilsio ir laisvalaikio erdves buvo atnaujinta bei įrengta pėsčiųjų takų infrastruktūra.

Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonę „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“.

Tikimasi, kad projekto metu sukurtos naujos kokybiškos viešosios erdvės tarnaus skirtingoms gyventojų grupėms ir sudarys galimybės investicijų plėtrai.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Juodšilių ir Maišiagalos gyvenviečių laukia puikios permainos

Modernėjanti Maišiagala tampa vis patrauklesnė

Įgyvendintas kompleksiškas Maišiagalos miestelio viešųjų erdvių sutvarkymo projektas

Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė: apie 1,3 mln. Eur.

Projekto tikslas: prisidėti prie Nemenčinės miesto gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumų sumažinimo ir skatinti Nemenčinės miesto socialinę bei ekonominę plėtrą.

Įgyvendinimo trukmė: 2019-2022 m. 

Vadovaujantis 2019 m. sausio 17 d. sudaryta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-01-0009 „Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės“ sutartimi Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės mieste bus įgyvendinamas ES lėšomis finansuojamas projektas „Nemenčinės miesto viešųjų erdvių sutvarkymas: miesto aikštės, šaligatvių, turgavietės“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslui pasiekti numatytas Nemenčinės miesto centre esančių ir gyventojams svarbių viešųjų erdvių sutvarkymas: pagrindinės miesto aikštės, prekyvietės, automobilių stovėjimo aikštelės, skvero ir pėsčiųjų alėjos. Įrengtos laisvalaikio ir poilsio zonos sukurs naujus Nemenčinės miesto traukos centrus, skatins vietos bendruomenės narius tapti aktyvesniais, socialiai atviresniais.

Įgyvendinant projektą bus atnaujinta viešųjų erdvių infrastruktūra: miesto aikštėje (Švenčionių g.) bus atnaujinta danga, įrengtas apšvietimas, fontanas, vaikų žaidimo zona, mažosios architektūros elementai bei numatytos vietos skulptūriniams akcentams, reklamai, informacijai, vėliavoms, sceninei erdvei, įrengtos parkavimo vietos ir įvažiavimas. Prekyvietėje (Švenčionių g.) bus įrengta kieta danga, dengti prekystaliai (pagrindinė prekystalių stoginė ir dengtos prekybos vietos), administracinis pastatas, sanitarinis mazgas, inžineriniai tinklai, suoliukai, šiukšliadėžės, apšvietimas, dengta aikštelė atliekų rūšiavimo konteineriams, užkardos prie įvažiavimų. Automobilių stovėjimo aikštelėje (Švenčionių g.) bus atnaujinta danga ir įrengtas apšvietimas ir parkavimo vietos. Skvero ir pėsčiųjų alėjos teritorijoje (teritorija tarp Švenčionių ir Lauko g.) bus atnaujinta danga, apšvietimas, stacionarūs stalo žaidimai, vaikų žaidimo erdvės bei mažosios architektūros elementai. Visa projekto lėšomis tvarkoma Nemenčinės miesto centro teritorija bus apželdinta.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus pagerintos poilsio ir laisvalaikio, verslo sąlygos Nemenčinės mieste, didės vietos gyventojų aktyvumas, pritraukiant juos į sutvarkytą viešąją infrastruktūrą, didės infrastruktūros prieinamumas automobiliais ir pėsčiomis bei pagerės Nemenčinės miesto gyventojų gyvenimo kokybė. Projektu taip pat siekiama sudaryti palankias sąlygas kurti naujas darbo vietas.

Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas“

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 1,5 mln. Eur.

Projekto tikslas: Sumažinti Nemenčinės miesto gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus ir  didinti viešųjų poilsio ir laisvalaikio erdvių prieinamumą Nemenčinės mieste.

Įgyvendinimo trukmė: Nuo 2016 m. iki 2020 m.

Projekto tikslas – sumažinti Nemenčinės miesto gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus ir  didinti viešųjų poilsio ir laisvalaikio erdvių prieinamumą Nemenčinės mieste. Vadovaujantis 2019 m. sausio 22 d. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-01-0010 „Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas“ sutartimi (toliau – Sutartis) Vilniaus rajono savivaldybės administracija vykdys ES lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksiškas Nemenčinės miesto sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams: sporto aikštyno, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešųjų erdvių įrengimas“ (toliau – Projektas). 

Projekto lėšomis numatyta kompleksiškai išvystyti ir (ar) pagerinti šias miesto viešąsias erdves:

• Nemenčinės miesto pėsčiųjų/dviračių takus bei įrengti aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą Nemenčinės mieste prie Kalno ir Vėtrungės gatvių;   

• įrengti I (pirmą) Nemenčinės sporto aikštyno, esančio adresu A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinės m., Vilniaus r., etapą.

Įgyvendinus suplanuotas Projekto veiklas įrengti vietos bendruomenių poilsio takai, pritaikyti pėsčiųjų, dviračių, riedučių ir kito nemotorizuoto transporto judėjimui. Prie takų įrengtas apšvietimas bei įdiegti kiti pėsčiųjų saugumui užtikrinti saugaus eismo elementai, t. y. motorizuoto transporto ir takų susikirtimuose bus įrengtos pėsčiųjų perėjos, važiuojamoji dalis nuo takų bus atskirta atitvaromis ar kt.). Žemės sklype, esančiame adresu Kalno g.16 B, Nemenčinės m., Vilniaus r., įrengtos atskiros trasos siekiant atskirti dviratininkų ir pėsčiųjų judėjimo srautus. Šiame sklype prie takų įrengta vietos gyventojų poreikiams skirta aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra, t.y. įrengta vaikų žaidimo aikštelė, treniruoklių aikštelė suaugusiems, riedučių, riedlenčių, dviračių trasų, rampų ir Pumptrack trasų zonos, komandinio sporto zona ir apšvietimas.

Kita Projekto veikla buvo įgyvendinta iki Projekto Sutarties sudarymo, t. y. 2017 m. baigtas įrengti sporto aikštynas esantis Vilniaus r., Nemenčinės m., A. Mickevičiaus g. 20. Minėto Projekto lėšomis finansuojamas tik pirmojo sporto aikštyno rangos etapo darbai. Vykdant Nemenčinės miesto sporto aikštyno rangos darbus pirmu etapu buvo įrengta: tinklinio ir krepšinio aikštelės, lengvosios atletikos sektorius, pėsčiųjų takai, aptvėrimas, privažiavimai, nutiesti inžineriniai tinklai bei įrengti kiti elementai.   

Siekiama, kad modernios sporto aikštelės, miesto pėsčiųjų/dviračių takų ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas padidins miesto patrauklumą. Tikimasi, jog aktyvaus laisvalaikio ir poilsio zonų įrengimas sukurs gyvenvietėje naujus traukos centrus, paskatins vietines bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas tapti aktyvesnėmis, socialiai atviresnėmis. Visa tai prisidėtų prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo. Tokiu būdu būtų didinamas Nemenčinės miesto ekonominis potencialas. Projekto rezultatai taip pat prisidės prie pagrindinės viešosios infrastruktūros prieinamumo didinimo.

Projektas finansuojamas Regioninio plėtros fondo lėšomis.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Nemenčinės mieste įrengtos sporto aikštyno, pėsčiųjų-dviračių takų ir viešosios erdvės

Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai: Vilniaus r. Mickūnų gimnazija 

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 447 tūkst. Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 350 tūkst. Eur, Lietuvos Respublikos valstybės lėšos sudarys 31 tūkst. Eur, likusią sumą skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. Papildomai Vilniaus rajono savivaldybė taip pat skyrė virš 800 tūkst. Eur inžinerinių sistemų modernizavimui ir kitiems būtiniems darbams.

Projekto tikslas: pagerinti Mickūnų gimnazijoje vykdomų formaliojo švietimo veiklų kokybę bei jų prieinamumą per ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 m. iki 2020 m.

Siekiant sukurti modernias, jaukias ir saugias mokiniams erdves Mickūnų gimnazijoje buvo įgyvendinamas projektas „Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimas“.

Projekto metu buvo modernizuotos Mickūnų gimnazijos pastato edukacinės erdvės: I-ojo aukšto patalpos išskirstomos į tris edukacines zonas: A zona – bendra multifunkcinė erdvė, B zona – amatų centro erdvė, C zona – pradinukų erdvė.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. pabaigoje pagal 2018 metų gruodžio mėn. pasirašytą sutartį. Projektą baigta įgyvendinti 2020 m.

Infrastruktūriniai sprendimai, naujos įrangos ir baldų pirkimas, turės teigiamos įtakos visiems šioje tikslinėje grupėje esantiems asmenims, kadangi edukacinių erdvių modernizavimas ir modernių kūrybiškų erdvių įrengimas ne tik skatins mokinių kūrybiškumą, bet ir pagerins teikiamų ugdymo paslaugų kokybę, o atnaujinta infrastruktūra sudarys patrauklesnes ir kokybiškesnes darbo sąlygas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Baigtas įgyvendinti Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių modernizavimo projektas 

Vilniaus rajono savivaldybė tęsia švietimo įstaigų tinklo modernizavimą

Vietinės reikšmės gatvių infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. (Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g.)

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 1 588 678,47 Eur.

Projekto tikslas: plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, siekiant gerinti Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių kaimo vietinės reikšmės gatvių: Kaštonų g., Akacijų g., Beržų g., techninius parametrus ir diegti eismo saugos priemones.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto rezultatai prisidės prie gyvenimo Vilniaus rajono savivaldybės Nemėžio seniūnijos Skaidiškių kaime gerinimo.

Įgyvendinant projekto veiklas bus vystoma susisiekimo vietiniais keliais infrastruktūra, siekiant sukurti vietos gyventojų poreikius atitinkančią, gyvenimui ir laisvalaikiui saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką.

Projekto lėšomis numatoma gerinti trijų Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių kaimo vietinės reikšmės gatvių infrastruktūrą, t.y. įrengiant asfaltbetonio dangą, šaligatvius bei trūkstamą apšvietimą. Bendras vietinės reikšmės gatvių atkarpų, kurias planuojama rekonstruoti, ilgis apie 2,421 km:- Kaštonų g. - 0,527 km atkarpą įrengiant asfalto dangą, šaligatvius, lietaus nuotekų tinklus bei atlikti gatvės apstatymo darbus;- Akacijų g. - 1,22 km ilgio atkarpą, įrengiant joje asfalto dangą, šaligatvius, rekonstruojant apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus bei atlikti gatvės apstatymo darbus;- Beržų g. - 0,674 km ilgio atkarpą, įrengiant asfalto dangą, apšvietimą, šaligatvius, lietaus nuotekų tinklus bei atlikti gatvės apstatymo darbus.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Skaidiškių gyvenvietėje bus atnaujintos gatvės

Skaidiškių kaimo gyventojams – gatvių infrastruktūros vystymas

Vilniaus rajono gyventojai džiaugiasi naujai asfaltuotais keliais

Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 3 mln. Eur. Europos regioninės plėtros fondas skiria 1,6 mln. Eur. Likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: padidinti Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2016 m. iki 2023 m.

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama padidinti Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondą bei socialinio būsto prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, įgyvendina projektą „Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“. 

Vilniaus rajono savivaldybė stengiasi patenkinti asmenų ir šeimų laukiančiųjų socialinio būsto poreikį. 2019 m. rugpjūčio 22 d. duomenimis Vilniaus rajono savivaldybėje šeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše laukia – 211 asmenis (šeimos).

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti 31 buto naujus pastatus  Nemenčinėje ir Mickūnuose bei būtų perkama 19 socialinių būstų savivaldybės teritorijoje Įgyvendinus projektą bus padidintas Vilniaus rajono savivaldybės socialinio būsto fondas bei socialinio būsto prieinamumas labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms.

Pagrindinė tikslinė grupė – asmenys ir šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“.

Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniu centras.

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 300 201 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta 244 201 Eur, likusią sumą skirs projekto partneris VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras.

Projekto tikslas: užtikrinti globos, ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2020 m. iki 2022 m.

Vilniaus rajono savivaldybė kartu su projekto partneriu VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniu centru, siekdami sukurti tinkamas sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, per artimiausius dvejus metus įgyvendins iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“.

Įgyvendinant vaikų socialinės globos sistemos pertvarką, Vilniaus rajono savivaldybėje 2020 metais planuojama pertvarkyti socialines įstaigas, steigiant likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinę riziką patyrusiems vaikams bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose vaikai augtų mažomis grupėmis ir kiekvienam vaikui būtų skiriamas kuo individualesnis dėmesys.

Projekte suplanuotos investicijos dviejų bendruomeninių vaikų globos namų steigimui. Projekto metu bus įsigyti 2 gyvenamieji namai Nemenčinės mieste (kiekvieno iš jų naudingasis plotas apie 120 kv. m) su žemės sklypais (iki 20 arų). Kiekviename iš bendruomeninių vaikų globos name gyvens ne daugiau kaip 8 vaikai, t. y. vienam vaikui bus skiriama ne mažiau kaip 14 kv. m naudingojo ploto. Įsigytiems namams bus atliktas remontas, įsigyti reikalingi baldai bei įranga. Vieni iš bendruomeninių veiklos namų bus pritaikyti negalią turintiems asmenims.

Bendruomeniniai vaikų globos namai kuriami Nemenčinės mieste, kur vaikai turės galimybę savarankiškai pasiekti daugelį įstaigų: mokyklą, darželį, vaikų dienos centrą pėsčiomis. Tai ypač aktualu siekiant kuo aktyvesnio jų dalyvavimo bendruomeniniame gyvenime, miesto renginiuose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.

Projektu siekiama globojamiems vaikams užtikrinti globos, ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje. Taip pat įgyvendinus projektą vaikams bus teikiamos bendruomeninės socialinės paslaugos, atitinkančios individualius vaiko poreikius ir skatinančios vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje, užtikrinant vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Tikimasi, kad projekto metu sukurtuose 2 bendruomeninių vaikų globos namuose 16 vaikų gyvens artimoje šeimai aplinkoje, kuri neišsiskirs iš bendros miesto aplinkos, ir gaus visą jiems reikalingą pagalbą ir užtikrintą laisvalaikį.

Projekto veiklų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. kovo 16 d. Projektą įgyvendinti planuojama iki 2022 m. kovo 31 d.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Prieš Kalėdas – reikšmingi sprendimai globojamų vaikų gerove

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: VšĮ Vaikų ir paauglių socialiniu centras.

Projekto vertė: bendrai finansuojamas projektas „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ įgyvendinamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Europos skiriamos lėšos sudaro apie 108 tūkst. Eur, Savivaldybės – 130 tūkst. Eur.

Projekto tikslas: sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2020 m. iki 2022 m. spalio 31 d.

Įgyvendinant institucinės globos pertvarką, kuomet visoje šalyje nuo globos dideliuose vaikų globos namuose nuosekliai pereinama prie vaikų globos šeimoje, šeimynoje arba bendruomeniniuose globos namuose ir paslaugų bendruomenėje, didelis dėmesys skiriamas ir vaikų dienos centrų paslaugų plėtrai. Vaikų dienos centrų paslaugos yra viena iš pagrindinių prevencinių priemonių, kurios užkerta kelią vaikų patekimui į globos sistemą.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija pasirašė finansavimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) dėl projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“. Įgyvendinus projekto veiklas, Nemenčinėje veikiantis VDC „Svajonė“ persikels į daug erdvesnes ir veiklai palankesnes patalpas. Siekiama, kad kuo daugiau vaikų, ypač socialiai apleistų, galėtų gauti kokybiškas paslaugas, taip prisidedant prie šeimų stiprinimo. Nemenčinės mieste veikiančiam VDC „Svajonė“ persikėlus į erdvesnes patalpas, paslaugas gaunančių vaikų skaičius padidės iki 30. Šiuo metu VšĮ „Vaikų ir paauglių socialiniam centrui“ priklausantis VDC ,,Svajonė“ yra vienintelis vaikų dienos centras Nemenčinėje ir yra įsikūręs 47,41 kv. m ploto patalpose (Švenčionių g. 18, Nemenčinės m.). Dienos centrą lanko 20 nuolatinių lankytojų. Veiklą perkėlus į kitas, daug erdvesnes, 120 kv. m ploto patalpas (Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m.) bus užtikrinta galimybė dienos centro paslaugas suteikti 30 proc. daugiau vaikų ir šeimų.

Bažnyčios g. 21 esančios patalpos bus suremontuotos iš ES ir savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto lėšomis bus suremontuotos ir pritaikytos žmonėms turintiems negalią papildomos VDC erdvės, įsigyta reikiama įranga ir baldai. Taip pat bus įrengtas pritaikytas žmonėms, turintiems negalią, įėjimas į pastatą, liftas/keltuvas bei judėjimo trasa iki VDC patalpų.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtas VDC turtas bus perduotas partneriui – Vaikų ir paauglių socialiniam centrui, kuris užtikrins sukurtos infrastruktūros panaudojimo tęstinumą, vykdys VDC veiklas, apmokės šio turto eksploatavimo išlaidas ir bus atsakingas už jo tinkamą naudojimą.

VDC „Svajonė“ yra vieta, kur sudaromos deramos vaikų socializacijos, vaikų ir paauglių nusikalstamumo ankstyvos prevencijos, paslaugų vaikams ir šeimoms teikimo sąlygos. Tokiu būdu socialinės paslaugos priartinamos socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kuriama saugi aplinka socialiai apleistiems vaikams neatskiriant jų nuo šeimų.

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikia 12 vaikų dienos centrų, kuriuos lanko 247 vaikai. VDC organizuojamos ir teikiamos socialinės paslaugos vaikams iš nepasiturinčių šeimų, patiriančių socialinę riziką bei vaikams turintiems negalią, taip pat šeimų nariams, siekiant ugdyti jų socialinius įgūdžius, padėti realizuoti gebėjimus, mažinti jų socialinę atskirtį, išvengti socialinių problemų.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Prieš Kalėdas – reikšmingi sprendimai globojamų vaikų gerove

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga „Paberžės socialinės globos namai“ ir Valstybės biudžetinė įstaiga; NIjolės Genytės socialinės globos namai.

Projekto vertė: ES Strukturinių fondų lėšos 1 065 805,99 Eur; Savivaldybės biudžeto lėšos 103 903,71 Eur. Iš viso 1 169 709,70 Eur.

Projekto tikslas: įgyvendinant Projektą siekiama Vilniaus rajono savivaldybėje sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-12-14 iki 2023-02-28

Vykdant bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtrą Vilniaus rajone, siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kad asmenys su psichine ir/ar proto negalia galėtų gyventi savo pasirinktą gyvenimą bendruomenėje, kaip ir bet kuris kitas Lietuvos pilietis.

Pagrindinė projektu sprendžiama problema yra ta, kad Vilniaus rajone yra nesudarytos galimybės kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Vilniaus rajone nėra bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų pasiūlos, atitinkamai nėra sukurta tokių paslaugų infrastruktūra. Projektas padės išspręsti Valstybės biudžetinės įstaigos NIjolės Genytės SGN gyventojų bei Vilniaus rajono savivaldybės ilgalaikės globos paslaugų laukiančių asmenų su proto ar psichine negalia apgyvendinimą bendruomenėse, kuriose tikslinei grupei sukuriamos galimybės naudotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis (tame tarpe dienos užimtumu ar socialinėmis dirbtuvėmis). Projektu yra siekiama sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Projekto įgyvendinamas padės pasiekti tikslo t.y. - užtikrinti pagalbą bendruomenėje nesavarankiškiems neįgaliems suaugusiems asmenims.

Pareiškėjas VRSA ir Partneris Nr. 1 Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Paberžės socialinės globos namai vykdys Aprašo 10.2 p. nurodytą Grupinių gyvenimo namų (GGN) veiklą. Bus statomi dveji GGN Vilniaus rajone, Didžiosios Riešės k. ir Pikeliškių k.:

- vieni GGN statomi Vilniaus rajono savivaldybės Valstybinės žemės pagal panaudos sutartį valdomame sklype adresu Mokyklos g. 10, Riešės sen., Didžiosios Riešės k. (žemės sklypo kadastro Nr. 4117/0500:1092; unikalus Nr. 4400-2407-6533), kurių bendras plotas bus apie 230 kv. m., kuriame gyvens 10 asmenų su proto/psichikos negalia. Senas, sklype stovintis pastatas (unikalus pastato Nr. 4198-7039-7015) griaunamas.

- antri GGN statomi Vilniaus rajono savivaldybės pagal panaudos sutartį valdomame sklype, adresu Naujoji g. 1, Riešės sen., Pikeliškių k. (žemės sklypo kadastro Nr. 4170/0200:647; unikalus Nr. 4400-1142-4583), bendras plotas bus apie 230 kv. m., kuriame gyvens 10 asmenų su proto/psichikos negalia.

Abeji GGN bus aprūpinti baldais, įranga.

Pareiškėjas ir Partneris Nr.1 Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Paberžės socialinės globos namai vykdys Aprašo 10.6 p. nurodytą dienos užimtumo centro/ socialinių dirbtuvių (DUC/SD) veiklą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Valstybinės žemės pagal panaudos sutartį valdomame (šiuo metu vyksta sklypo perdavimas) sklype adresu Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Alyvų g. 20 (žemės sklypo kadastro Nr. 4117/0500:44, unikalus Nr. 4400-3969-8714), griaunant seną pastatą (pastato unikalus Nr. 4100-0068-9012). Planuojamas statyti apie 200 kv. m. pastatas, įkurtos 32 vietos žmonėms su proto/psichikos. DUC/SD bus vykdoma tokia veikla kaip: Socialinių dirbtuvių/dienos užimtumo centro žemės sklype vaistažolių, prieskoninių žolelių, gėlių, vaismedžių auginimas. Socialinių dirbtuvių veikla bus siejama su šalia įkurto užimtumo centro veikla, nukreipta į džiovintų žolelių pakavimą, gėlių puokščių komponavimą, verbų pynimą, suvenyrų gaminimą). Įsteigus DUC/SD būtų patenkintas asmenų, turinčių proto negalią, užimtumo poreikis, atkuriami jų prarasti bendrieji ir specialieji darbiniai gebėjimai bei įgyjami ir lavinami nauji, stiprinama asmenų motyvacija lavinti turimus ir naujus gebėjimus bei sudaroma galimybė ateityje dalyvauti darbo rinkoje. DUC/SD  lankytojai būtų įgalinti visaverčiam gyvenimui, pagerėtų jų gyvenimo kokybė. DUC/SD veiklose dalyvaujantys asmenys būtų nukreipiami atsižvelgus (pagal) į jų individualius gebėjimus, o veiklų procesas būtų pritaikytas asmenų gebėjimams ir specialiesiems poreikiams patenkinti. Taip pat siekiama lankytojams formuoti, atkurti ir (ar) įgyji socialinius, bendravimo ir kitus gebėjimus, formuoti įsidarbinimo, savarankiškumo įgūdžius. DUC/SD organizuojama veikla turėtų užtikrinti asmenų orumą, tarpusavio santykius grįsdama pagarbos, supratimo ir susitarimo principu. DUC/SD veikla bus įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinto Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, veiklos modelio aprašo nuostatomis.

DUC/SD bus aprūpintas baldais, įranga, įrenginiais.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, siekti sudaryti sąlygas asmenis su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) gauti individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas.

Pertvarkomoje įstaigoje yra 20 tikslinės grupės asmenų. Iš Valstybės biudžetinės įstaigos NIjolės Genytės SGN perkeliama iki 14 gyventojų. Bus apgyvendinti apie 6 savivaldybės gyventojai. Dviejuose GGN bus sukurta 20 vietų. Patalpos, kuriose bus teikiama  dirbtuvių paslauga, kaip numatyta Socialinių dirbtuvių asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, veiklos modelio apraše, atitiks technines, sanitarijos  ir higienos, darbų  ir gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų normas. Asmenims  bus pritaikyta fizinė ir psichologinė darbo aplinka, darbo vieta, užtikrintos sąlygos saugiai atlikti pavestas darbines užduotis.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

- Vilniaus rajone plečiamas bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų tinklas proto ir/ar psichikos negalią turintiems asmenims

Socialinės atskirties mažinimui – du grupinio gyvenimo namai ir socialinės dirbtuvės (2020-05-20)

- Patvirtintas projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Vilniaus rajone“ partneris 

Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė: visiems darbams atlikti bus skirta apie 1,6 mln. Eur. Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo. Vilniaus rajono savivaldybė padengs apie 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto tikslas: padidinti Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Riešės ir Rudaminos seniūnijų gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2020 m. iki 2022 m. 

Gatvių apšvietimas yra viena efektyviausių inžinerinių saugaus eismo priemonių. Siekiant ne tik gerinti saugaus eismo sąlygas keliuose, tačiau ir esamą gatvių apšvietimą paversti efektyviu yra įrengiamas, atnaujinamas gatvių apšvietimas. Šiuo metu didžiausią dalį visoje Vilniaus rajono apšvietimo sistemoje sudaro šviestuvai su gyvsidabrio ir natrio lempomis. Vilniaus rajono seniūnijose gatvių apšvietimo infrastruktūra yra neefektyvi ir nusidėvėjusi, todėl šiuo projektu planuojama modernizuoti apšvietimo infrastruktūrą penkiose Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijose.

Projektu yra siekiama išspręsti problemą - neefektyvi ir nusidėvėjusi gatvės apšvietimo infrastruktūra Vilniaus rajone. Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą, sumažinant energijos suvartojimą. Vilniaus rajono gatvių apšvietimo infrastruktūroje. Projekto tikslas – padidinti gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą. Projekto uždavinys – atnaujinti  gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones.

Projekto metu bus modernizuotas Vilniaus rajono gatvių apšvietimas Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Riešės ir Rudaminos seniūnijose, atliekami demontavimo darbai siekiant pašalinti nusidėvėjusią infrastruktūrą, montuojamos naujos atramos, tiesiami kabeliai, įrengiami šviestuvai su LED lempomis. Atlikus gatvės apšvietimo modernizavimą Vilniaus rajone bus užtikrintas kokybiškas gatvių apšvietimas, sumažintas energijos sunaudojimas ne mažiau kaip 40 proc. 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje, II etapas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 2,5 mln. Eur.

Projekto tikslas: padidinti Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės, Rukainių, Šatrininkų  seniūnijų gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2021 m. iki 2023 m.

Projekto tikslas – padidinti Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės, Rukainių, Šatrininkų  seniūnijų gatvių apšvietimo sistemos energetinį efektyvumą ir užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą.

Tikslui pasiekti numatomas uždavinys – atnaujinti Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės, Rukainių, Šatrininkų  seniūnijų gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones.

Projekto veikla – elektros energiją taupančių priemonių diegimas.

Projektu planuojama pakeisti Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės, Rukainių, Šatrininkų  seniūnijų teritorijose esančius šviestuvus naujais bei įdiegti papildomų LED šviestuvų.

Projektu siekiama modernizuoti nusidėvėjusią gatvių apšvietimo infrastruktūrą; sumažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos išlaidas, skirtas  gatvių apšvietimui; siekiama, kad modernizuota gatvių apšvietimo sistema atitiktų LST EN 13201-02 standarte gatvių apšvietimo tolygumui keliamus kokybinius reikalavimus; sumažinti eismo įvykių riziką bei nusikalstamumo riziką; sumažinti aplinkos taršą. Projekto trukmė 24 mėnesiai.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

image

 

Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimas J08-CPVA-V-01-0001

Projekto pareiškėjas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: bendra projekto vertė sudaro 7 511 148,91 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – (5 782 881,70 Eur), Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos –  560 tūkst. Eur (gaunamas finansavimas 1 mln.164 tūkst. Eur).

Projekto tikslas: socialinės atskirties Šalčininkai+ funkcinės zonos teritorijoje mažinimas.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2020-12-30 iki 2022-12-31

Siekiant spręsti funkcinės zonos Šalčininkai+ teritorijai būdingas problemas bei paskatinti savivaldybių bendradarbiavimu grįstą kompleksinį funkcinių zonų vystymą, Projekto metu numatoma įgyvendinti Šalčininkų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybių 2020 m. gegužės 15 d. susitarimu Nr. A56(1)-552-(3.18) pasirašytoje Šalčininkai+ plėtros strategijoje bendrai suplanuotas veiklas, kurių naudą ir rezultatus gaus kelių savivaldybių – Šalčininkų rajono ir Vilniaus rajono – gyventojai.

Projekto įgyvendinimo metu planuojamos trys veiksmų kryptys:

1) Ekonominio aktyvumo ir investicijų skatinimas bei paslaugų plėtra. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma: pramonės investicijoms pritaikyti apleistą teritoriją Vilniaus g. 3F, Šalčininkai, atnaujinti Rudaminos ir Šalčininkų turgavietes, sukurti ir atnaujinti Merkio upės turizmo trasos infrastruktūrą (Jašiūnų mstl., Merkinės k., Rūdininkų k., Tabariškių k., Turgelių k., Vilkiškių k.).

2) Viešojo transporto infrastruktūros patogumo ir viešojo transporto patrauklumo didinimas, didinant darbo vietų ir paslaugų pasiekiamumą. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma: renovuoti Šalčininkų autobusų stotį, įrengti tris Park&Ride tipo aikšteles Jašiūnuose, Šalčininkuose ir Zavišonių k., įsigyti tris elektra varomus žemagrindžius autobusus, įrangą dviračių pervežimui.

3) Socialinių paslaugų pasiūlos plėtra bei jų atitikimas tikslinės grupės poreikiams. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatoma: įsigyti neįgaliųjų grupių pervežimui pritaikytą autobusą ir juo pradėti teikti bendras socialines paslaugas riboto mobilumo asmenims, atnaujinti 3 laisvalaikio, sveikatingumo ir sporto kompleksus (Eišiškėse, Jašiūnuose ir Šalčininkėliuose), organizuoti aktyvaus senėjimo ir pagalbos šeimoms su neįgaliais vaikais paslaugas, pritaikyti Jašiūnų dvaro oficinos patalpas edukacijoms ir pradėti rengti vaikų iš socialinės rizikos šeimų integracijai skirtus kūrybiškumo mokymus, socialinės rizikos šeimų integracijai skirtas kūrybiškumo vasaros stovyklas.

Vilniaus r. Rukainių sen. Rukainių pagrindinės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas, siekiant pritaikyti vietos gyventojų laisvalaikio poreikiams

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 198 000 Eur, ES finansavimas – 54 984,60 Eur.

Projekto tikslas – gerinti gyvenimo kokybę Vilniaus rajono kaimiškose teritorijose, kurti gyvenimui ir laisvalaikiui patrauklią ir patogią aplinką, sutvarkant Vilniaus r. Rukainių sen. Rukainių pagrindinę kaimo viešąją erdvę, siekiant ją pritaikyti vietos gyventojų laisvalaikio poreikiams. Vietos projektas atitinka VPS priemonės „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“ tikslą „gerinti gyvenimo kokybę Vilniaus rajono kaimiškose teritorijose, kurti gyvenimui ir poilsiui patrauklią ir patogią aplinką“.

Projekto uždaviniai: sutvarkyti Vilniaus r. Rukainių sen. Rukainių kaimo pagrindinę viešąją erdvę, atliekant tokius darbus: ¾ renginių erdvės su dengta estrada įrengimas (estrados užimamas plotas 66,3 m2; aukštis 3,92 m); ¾ vaikų žaidimų zonos (156 m2) įrengimas su guminių plytelių dangą, 3 vaikų žaidimo aikštelės įrenginius ir 5 įvairių dydžių ir spalvų guminius kubus; ¾ lauko treniruoklių aikštelės (110 m2) įrengimas, paklojant guminių plytelių dangą ir įrengiant 5 vnt. lauko treniruoklių; ¾ mažosios architektūros elementų įrengimas: parko suoliukas – 15 vnt.; betoninis estrados suoliukas – 34 vnt.; šiukšlių dėžės – 6 vnt., dviračių stovas – 5 vnt.; ¾ tvarkomos teritorijos apšvietimas ir apželdinimas.

Vilniaus r. Riešės sen. Raudondvario pagrindinės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas, siekiant pritaikyti vietos gyventojų laisvalaikio poreikiams

Projekto pareiškėjas:  Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: projekto vertė siekia 98 700 Eur, ES finansavimas – 54 995,64 Eur.

Projekto tikslas: gerinti gyvenimo kokybę Vilniaus rajono kaimiškose teritorijose, kurti gyvenimui ir laisvalaikiui patrauklią ir patogią aplinką, įrengiant multifunkcę sporto aikštelę Vilniaus r. Riešės sen. Raudondvario kaime.

Vietos projektas atitinka VPS priemonės „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“ tikslą „Gerinti gyvenimo kokybę Vilniaus rajono kaimiškose teritorijose, kurti gyvenimui ir poilsiui patrauklią ir patogią aplinką“.

Projekto uždaviniai:

1. Įrengti multifunkcę sporto aikštelę Vilniaus r. Riešės sen. Raudondvario kaime, atliekant I etapo darbus, kurie apima:

1.1. Guminės dangos multifunkcei sporto aikštelei įrengimą (multifunkcės aikštelės plotas 695,0 m2);

1.2. Multifunkcės sporto aikštelės aptvėrimas (Segmentinė ažūrinė tvora (fragmentiškai h=3 m arba h=1,2 m) pagal visą multifunkcės aikštelės perimetrą, 1 vnt. įėjimo varteliai) 1.3. );

1.4. Priėjimo – pėsčiųjų tako (skaldos dangos) įrengimą (takų plotas 227  m2);

1.5. Sporto įrangos įrengimą: tinklinio stovas, 2 vnt.; tinklinio aikštelės juostos, 1 vnt.; tinklinio tinklas (ilgis 16 metrų), 1 vnt.; krepšinio stovai, 2 vnt.

1.6. Mažosios architektūros įrengimą: suolai, 2 vnt. (1 su atlošu ir 1 be atlošo); šiukšlių dėžė, 1 vnt.

Multifunkcinių vaikų aktyvaus poilsio zonų įrengimas Vilniaus r. Medininkų mokyklos darželio teritorijoje

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė:  23 598,28 Eur, ES finansavimas – 18 870,62 Eur.

Projekto tikslas: įrengti multifunkces vaikų aktyvaus poilsio zonas Vilniaus r. Medininkų mokyklos-darželio teritorijoje.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Įrengti 2 multifunkcius įrenginius, 1 dviejų vietų sūpynių komplektą, 2 vnt. „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 2 dengtas smėliadėžes, 2 spyruokliukus, 2 komplektus suoliukų su šiukšliadėžėmis, mokomąjį įrenginį, sportinį (laipiojimo) įrenginį.

Po sporto įrenginiu numatyta įrengti guminių plytelių dangą.

 

Vilniaus r. Rudaminos sen. Rudaminos pagrindinės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas, siekiant pritaikyti vietos gyventojų laisvalaikio poreikiams

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė:  97 078,44 Eur, ES finansavimas – 55 000 Eur.

Projekto tikslas: sutvarkyti Vilniaus r. Rudaminos sen., Rudaminos pagrindinę kaimo viešąją erdvę, siekiant ją pritaikyti vietos gyventojų laisvalaikio poreikiams.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Įrengti renginių erdvę, t.y. vietą mobiliai scenai montuoti (naudojama tik bendruomenės švenčių metu), numatyti vietą mugvietei (mugės vyksta tik Rudaminos kaimo švenčiu metu);

2. Įrengti vietą krepšinio aikštelei;

3. Įrengti vietą tinklinio aikštelei;

4. Įrengti reprezentacinę erdvę, t.y. pagrindinę renginių zoną, kurioje numatoma vieta laužavietei (naudojama Joninių ir Užgavėnių renginiams), Kalėdų eglei, gėlynui;

5. Įrengti vaikų žaidimų aikštelę;

6. Įrengti šachmatų skverą;

Apželdinti teritoriją, tvarkyti esamus ir įrengti naujus želdynus, nutiesti takelius.

 

Multifunkcinių aktyvaus laisvalaikio zonų įrengimas Vilniaus r. Juodšilių, Kalvelių ir Maišiagalos seniūnijose

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 69 765,47 Eur, ES finansavimas – 54 923,89 Eur.

Projekto tikslas: įrengti keturias multifunkces aktyvaus laisvalaikio zonas Vilniaus r., Juodšilių, Kalvelių ir Maišiagalos seniūnijose.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Miško g., Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. spyruokliuką, 1 vnt. sportinį (laipiojimo) įrenginį, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 2 suoliukus su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius bei dalinį aikštelės aptvėrimą.

2. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Durpių g., Juodšilių k., Juodšilių sen.,Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. sportinį (laipiojimo) įrenginį, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 1 karuselę, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius.

3. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Vilnelės g., Kenos k., kalvelių sen.,Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. spyruokliuką, 1 vnt. sportinį (laipiojimo) įrenginį, 2 suoliukus su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius bei dalinį aikštelės aptvėrimą.

4. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Vilniaus g., Gudelių k., Maišiagalos sen.,Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. spyruokliuką, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 2 suoliukus ir 2 šiukšliadėžes, 3 lauko treniruoklius ir dalinį aikštelės aptvėrimą.
Multifunkcinių aktyvaus laisvalaikio zonų įrengimas Vilniaus r. Avižienių, Riešės, Zujūnų ir Pagirių seniūnijose

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 69 450,43 Eur, ES finansavimas – 54 922,15 Eur.

Projekto tikslas – įrengti penkias multifunkces aktyvaus laisvalaikio zonas Vilniaus r., Avižienių, Riešės, Zujūnų ir Pagirių seniūnijose.

Vietos projekto uždaviniai:
1. Įrengti multifunkcę vaikų aktyvaus laisvalaikio zoną Bajorų g., Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, spyruokliuką, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 1 vnt. laipiojimo įrenginį (perėjimo tiltelį), 1 suoliuką su šiukšliadėže, bei dalinį aikštelės aptvėrimą.

2. Įrengti multifunkcę vaikų aktyvaus laisvalaikio zoną Aušros g., Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, spyruokliuką, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. laipiojimo įrenginį (perėjimo tiltelį), 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius bei dalinį aikštelės aptvėrimą.

3. Įrengti multifunkcę vaikų aktyvaus laisvalaikio zoną Pikeliškių k., Riešės sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, karuselę, 1 vnt. dviejų vietų sūpynes, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius bei dalinį aikštelės aptvėrimą.

4. Įrengti multifunkcę vaikų aktyvaus laisvalaikio zoną Pelenės g., Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, spyruokliuką, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 suoliuką su šiukšliadėže, ir dalinį aikštelės aptvėrimą.

5. Įrengti multifunkcę vaikų aktyvaus laisvalaikio zonąKaštonų g. 4, Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, spyruokliuką, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. sportinį (laipiojimo) įrenginį, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 3 lauko treniruoklius.
 
Multifunkcinių aktyvaus laisvalaikio zonų įrengimas Vilniaus r. Nemėžio, Rukainių ir Šatrininkų seniūnijose

Projekto pareiškėjas:  Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 70 835 Eur, ES finansavimas – 54 924,31 Eur.

Projekto tikslas: įrengti keturias multifunkces aktyvaus laisvalaikio zonas Vilniaus r., Nemėžio, Rukainių ir Šatrininkų seniūnijose.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Sodų g., Skaidiškių k., Nemėžio sen.,Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. sportinį ir 1 vnt. laipiojimo įrenginį, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius.

2. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Kaštonų g., Kuprioniškių k., Nemėžio sen.,Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, spyruokliuką, 1 vnt. dviejų vietų sūpynes, 1 vnt. sportinį (laipiojimo) įrenginį, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius bei dalinį aikštelės aptvėrimą.

3. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Gėlių g., Savičiūnų k., Rukainių sen.,Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. laipiojimo įrenginį, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius.

4. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Grigaičių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 1 kompl. Krepšinio lanką su tinklu ir kamuolių gaudyklę, 2 lauko treniruoklius.
Multifunkcinių aktyvaus laisvalaikio zonų įrengimas Vilniaus r. Marijampolio, Lavoriškių ir Sužionių seniūnijose

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 69 039,76 Eur, ES finansavimas – 54 924,17 Eur.

Projekto tikslas: įrengti penkias multifunkces aktyvaus laisvalaikio zonas Vilniaus r., Marijampolio, Lavoriškių ir Sužionių seniūnijose.

Vietos projekto uždaviniai:
1. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Taikos g. 3, Terešiškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. laipiojimo įrenginį, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius bei dalinį aikštelės aptvėrimą.

2. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Naujųjų Kalvelių 5-oji g., Kalvelių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų „Gandro lizdas“ tipo sūpynes, 1 vnt. laipiojimo įrenginį, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius bei dalinį aikštelės aptvėrimą.

3. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Gegužės g., Petruliškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, 1 vnt. dviejų vietų sūpynes, 1 suoliuką su šiukšliadėže ir dalinį aikštelės aptvėrimą.

4. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Centrinė g., Nevieriškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, spyruokliuką, 1 vnt. dviejų vietų sūpynes, 1 vnt. laipiojimo įrenginį, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius bei dalinį aikštelės aptvėrimą.

5. Įrengti multifunkcę aktyvaus laisvalaikio zoną Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen.,Vilniaus r.

 • Aktyvaus poilsio aikštelėje planuojama įrengti multifunkcį įrenginį, spyruokliuką, 1 vnt. dviejų vietų sūpynes, 1 vnt. svertinę sūpynę ant spyruoklių, 1 komplektą suoliukų (2 vnt.) su šiukšliadėže, 2 lauko treniruoklius.
 
Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus raj. Mickūnų sen., Mickūnų mstl., pritaikant bendruomenės poreikiams

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 140 438,48 Eur, ES finansavimas – 54 999,92 Eur.

Projekto tikslas: įrengti sporto aikštyną Mickūnų miestelyje, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Ardymo, paruošiamieji darbai;

2. Futbolo aikštelės įrengimas (90,0 x 60,9 m), danga – natūrali veja;

3. Ilgų ir trumpų nuotolių bėgimo takų įrengimas. Ilgiems nuotoliams bėgti numatomas 2 bėgimo takelių bėgimo takas, kurio ilgis – 333 m, kiekvieno tako plotis 1,22 m. Trumpiems atstumams bėgti, pagal vieną ilgų distancijų bėgimo takų kraštą, šiaurinėje stadiono pusėje, formuojama 100 m bėgimo tiesioji su 3,0 m papildoma zona iki starto linijos ir 17,0 m už finišo linijos. Danga – asfaltbetonis su uždengta sportine danga, skirta bėgimo takams;

4. Rutulio stūmimo aikštelės įrengimas (stūmimo skritulys, nuopjova, įrankio kritimo zona). Rutulio stūmimo aikštelės danga – veja. Įrankio kritimo zona įrengiama 20,0 m spindulio 34,92 kampu;

5. Šuolio į tolį sektoriaus įrengimas (įsibėgėjimo takelis, paspara ir šuoliadobė). Įsibėgėjimo takelio danga – granulių danga ant asfaltbetonio dangos. Šuoliadobė – 9,0 m ilgio, paspara įrengiama 1,0 m atstumu, šuoliadobės plotis 275 cm;

6. Mažos architektūros elementai (lauko šiukšliadėžė, dviračių stovas).

Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus raj. Marijampolio sen., Marijampolio k., pritaikant bendruomenės poreikiams

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 140 051,83 Eur, ES finansavimas – 54 999,75 Eur

Projekto tikslas: įrengti sporto aikštyną Marijampolio kaime, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Ardymo, paruošiamieji darbai;

2. Aplink projektuojamą futbolo aikštelę įrengti 360 m ilgio dviejų bėgimo takelių bėgimo taką su 17 m stabdymo zona, pažymėtomis 100, 110 ir 400 m starto bei finišo linijomis bei šuolių į tolį įsibėgėjimo tako starto linija. Bėgimo takų danga – iš sintetinės 13 mm storio kaučiuko pagrindo liejamos dangos su purškiamu paviršiumi ant asfaltbetonio pagrindo;

3. Šuolio į tolį sektorių įrengimas (Įsibėgėjimo takelis nužymimas bėgimo tiesiojoje viduriniame takelyje priešinga bėgimui kryptimi. Jis matuojamas nuo šuolių į tolį starto linijos krašto, esančio toliau šuoliadobės, iki pasparos peržengimo linijos ir yra 45 m ilgio. Šuoliadobė projektuojama 900 x 400 cm tarp bordiūrų, pagal išmatavimus ji yra pritaikyta sportininkams su regėjimo negalia);

4. Aptverti gimnazijos teritoriją. Aptvėrimo ilgis – 788 m. , aukšis – 1,73 m., segmentinė tvora;

5. Sportinės vejos laistymo sistemos ir stadiono drenažo sistemos įrengimas.

Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus raj. Paberžės sen., Paberžės km., pritaikant bendruomenės poreikiams

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 68 750 Eur, ES finansavimas – 55 000 Eur.

Projekto tikslas: įrengti sporto aikštyną Paberžės kaime, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Ardymo, paruošiamieji darbai;

2. Universali daugiafunkcinė sporto aikštelė 33,77 x 17,13 (krepšinio, tinklinio, teniso, kvadrato), universali danga;

3. Mažos architektūros elementai (2 lauko šiukšliadėžės, 2 dviračių stovai, 4 suoliukai) ir tribūnos įrengimas 30 vietų.

Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus raj. Medininkų sen., Medininkų km., pritaikant bendruomenės poreikiams

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 108 765,48 Eur, ES finansavimas – 54 999,98 Eur.

Projekto tikslas: įrengti sporto aikštyną Medininkų kaime, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus.

Vietos projekto uždaviniai:

1. Ardymo, paruošiamieji darbai;

2. Dangų įrengimo darbai:

 • Asfalto konstrukcija su įrengimo darbais;
 • Betono trinkelių dangos konstrukcija su įrengimo darbais;
 • Plauto žvyro dangos konstrukcija su įrengimo darbais;
 • Stabilizuota biri natūralaus akmens skaldelės danga su įrengimo darbais.

3. Lauko laiptelių LP1 įrengimas;

4. Dangos ženklinimas;

5. Želdiniai;

6. Mažos architektūros elementai (šiukšliadėžės, U formos cinkuoto plieno dviračių stovai) bei 5 vietų atsarginių žaidėjų suoliukai, 4vnt.;

7. Daugiafunkcinės aikštelės 713,5 kv. m. įrengimas (aikštelės danga – asfalto danga, padengta granulių danga):

 • Krepšinio aikštelės (28,1 x 15,1 m) su apsaugine (2,0 m pločio) zona įrengimas;
 • Tinklinio lauko aikštelės (aikštė yra stačiakampio formos 18,0 x 9,0 m, simetriškai apsupta stačiakampės ne mažesnės kaip 3,0 m pločio laisva zona) įrengimas;
 • Teniso lauko aikštelės (23,77 x 8,23 m) įrengimas;
 • Futbolo lauko aikštelės (19,0 x 35,0 m) įrengimas;

8. Sporto aikštelių aptvėrimas 3,0 m aukščio segmentine tvora, 110,6 kv. m.;

9. Mankštos aikštelės įrengimas su gimnastikos įrenginiais bei treniruokliais, 759,54 kv. m., skaldos danga (treniruoklis krūtinės, pečių bei rankų raumenims, treniruoklis kojų raumenims, treniruoklis rankų, krūtinės, pečių raumenims, treniruoklis pilvo raumenims, treniruoklis kojų ir sėdmenų raumenims, šiaurėtiško ėjimo treniruoklis, treniruoklis imituojantis irklavimą, naujas gimnastikos įrenginys);

10. Pėsčiųjų tako (2,50 m. pločio) betono trinkelių nuo Mokyklos g. ir mokyklos sporto salės (0,11 km.) įrengimas.

Tradicinų amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje viešosios erdvės sutvarkymas

Projekto pareiškėjas:  Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: daugiau nei 200 000 Eur.

Projekto tikslas: kompleksiškai atnaujinti Houvalto dvaro infrastuktūrą.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2018 m. iki 2019 m.

Siekiant kompleksiškai atnaujinti Houvalto dvaro infrastuktūrą, 2018 m. sausio 10 d. buvo pasirašyta ES paramos lėšomis finansuojamo projekto „Tradicinų amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje viešosios erdvės sutvarkymas“ finansavimo sutartis. Projekto tikslas sutvarkyti Houvalto dvaro teritoriją.

Centro teritorija nebuvo pritaikyta vietos bendruomenės, miestelio svečių, centro amatininkų poreikiams. Projekto metu buvo iš dalies atkurta dvarvietės aplinka, kuri atitinka klasicistinio dvaro pastato stilistiką. Projekto metu sutvarkytas teritorijos apšvietimas, įrengti pėsčiųjų takai, suoliukai, šiukšliadėžės, sutvarkytas reljefas ir priėjimai prie dvaro pastato, atlikti apželdinimo darbai.

Sutvarkius dvaro teritoriją čia planuojama rengti tradicinių amatų muges bei pristatymus, kultūrinius renginius, kurie skatins socialinę įtrauktį bei ekonominės plėtros kaimo vietovėse galimybes.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Planuojamas Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų infrastruktūros atnaujinimas

Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: bendra projekto vertė – 72 001 Eur, iš jų 80 proc. sudaro Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas: sukurti patrauklią Pakenės kaimo aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2017 m. iki 2018 m.

Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaime įgyvendintas projektas „Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos“. Šis projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projekto metu buvo pagerinta Pakenės kaimo bendruomeninė infrastruktūra, sudarytos sąlygos vaikų (vaikų žaidimo aikštelė) ir jaunimo (sporto aikštelės – futbolo, krepšinio) socialinės įtraukties skatinimui. Sutvarkyta infrastruktūra suburs bendruomenę, skatins socialinę įtrauktį. Vykstantys bendruomenės, mokyklos renginiai pritrauks ne tik Pakenės, bet ir visos seniūnijos gyventojus. Projekto pagrindinis uždavinys – sukurti patrauklią Pakenės kaimo aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai.

Apibendrinant galima teigti, jog įgyvendinto projekto reikalingumas ir naujumas pasireiškia sprendžiant Pakenės kaime esančias problemas kompleksiškai, apimant tiek gyventojų gyvenimo kokybės aspektus (laisvalaikio, rekreacijos, sporto veiklas, bendruomeninį gyvenimą), tiek ir aplinkos darnų vystymą.

Projektas – dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 

Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Zujūnų sen. Čekoniškių k.

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 180 tūkst. Eur.

Projekto tikslas: rekonstruoti kelią esantį Vilniaus r. Zujūnų sen. Čekoniškių k. Čekoniškių g. ir įrengti šioje gatvėje apšvietimą.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2017 m. iki 2019 m.

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 

Įgyvendinus projektą rekonstruotas kelias (Vilniaus r. Zujūnų sen. Čekoniškių k. Čekoniškių g.) ir įrengtas apšvietimas (Vilniaus r. Zujūnų sen. Čekoniškių k. Čekoniškių g.), siekiant užtikrinti saugias gyvenimo sąlygas gyventojams ir reikiamą saugumą kitiems eismo dalyviams bei sukurti kokybišką aplinką vietos gyventojams.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Vilniaus rajono kaimuose – vietinės reikšmės kelio infrastruktūros atnaujinimas

Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k.

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 24 tūkst. Eur. 

Projekto tikslas: įrengti apšvietimą Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k. Mykoliškių g.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2017 m. iki 2019 m. 

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projektas dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 

Įgyvendinus projektą įrengtas apšvietimas (Vilniaus r. Rukainių sen. Mykoliškių k. Mykoliškių g.), siekiant užtikrinti saugias gyvenimo sąlygas gyventojams ir reikiamą saugumą kitiems eismo dalyviams bei sukurti kokybišką aplinką vietos gyventojams.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Vilniaus rajono kaimuose – vietinės reikšmės kelio infrastruktūros atnaujinimas

Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: projekto vertė siekia apie 17 580 Eur.

Projekto tikslas: įrengti apie 0,68 km Upelio gatvės atkarpoje apšvietimą.

Įgyvendinimo trukmė: 2017-2018 m. 

Projektas „Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“ yra įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinant projektą Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilniaus r. Šatrininkų sen. Karklėnų k.“ bus įrengtas apie 0,68 km Upelio gatvės atkarpoje apšvietimas.

Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Įgyvendinus projektą bus užtikrintos saugios gyvenimo sąlygos ir reikiamas saugumas eismo dalyviams bei sukurta kokybiška aplinka vietos gyventojams.

Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Nemenčinės sen. Didžiųjų Kabiškių k.

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymo darbai siekia apie 350 000 Eur.

Projekto tikslas: rekonstruoti dalį Nemenčinės gatvės, kurios ilgis sieks apie 0,7 km bei įrengti apie 0,5 km Nemenčinės - Parko gatvių apšvietimą.

Įgyvendinimo trukmė: 2019 m. pab. – 2020 m. pradž.

Vilniaus rajono Nemenčinės sen. Didžiųjų Kabiškių kaime pagerinta vietinės infrastruktūros būkle – rekonstruota Nemenčinės g. 0,7 km atkarpa bei padidintas Kabiškių gyventojų saugumas įrengus apie 0,5 km Nemenčinės-Parko gatvių apšvietimą.

Siekiant sukurti Didžiųjų Kabiškių kaimo gyventojams patrauklią gyvenamąją aplinką bei užtikrinti saugų eismą, Vilniaus rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Nemenčinės sen. Didžiųjų Kabiškių k.“.

Sutvarkius kelio dangą ne tik gyventojams neteks kęsti nuo kelio kylančių dulkių, bet ir sumažės kuro sunaudojimas. Be to, projekto sprendimai išspręs ir sudėtingas gatvės eismo sąlygas – iki šiol kelio danga buvo labai prastos būklės ir esant blogoms oro sąlygoms, transportu gana sudėtinga buvo pravažiuoti.

Projektas gyventojams svarbus ir tuo, kad įrengtas apšvietimas, užtikrinantis ne tik pėsčiųjų, bet ir visų eismo dalyvių saugumą tamsiu paros metu. Projekto metu taip pat įrengti nauji šviestuvai, kurie ryškiai apšvies minėtas gatves ir bus ekonomiški.

Projektas „Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymas Vilniaus r. Nemenčinės sen. Didžiųjų Kabiškių k.“ yra įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projektas dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymo darbai siekia apie 350 000 Eur.  

Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: sutvarkymo darbai siekia apie 186 tūkst. Eur.

Projekto tikslas: sutvarkyti Marijampolio parką.

Įgyvendinimo trukmė: projektą numatoma baigti 2020 metais.

Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime įgyvendintas projektas „Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas“. Šis projektas yra įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinus projektą „Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime, sutvarkymas“ sutvarkytas Marijampolio parkas. Atlikti teritorijos tvarkymo darbai, pomiškio valymas, įrengti pėsčiųjų takai, aikštelės, pavėsinės, tiltelis per upę Juodė, krepšinio aikštelė, vaikų žaidimų aikštelė, rekonstruota automobilių stovėjimo aikštelė, įrengta švenčių ir bendruomenės renginių organizavimui vieta lauko estradai ir kt.

Projektas dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: poilsio zonos įrengimo darbai siekia apie 150 tūkst. Eur.

Projekto tikslas: įrengti poilsio zoną Pagirių seniūnijos Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių k.

Įgyvendinimo trukmė: iki 2020 m.

Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių k. įgyvendintas projektas „Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose“. Šis projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projekto metu pagerinta bendruomeninė infrastruktūra, sudarytos sąlygos vaikų (vaikų žaidimo aikštelė) ir jaunimo (sporto aikštelės – paplūdimio tinklinio aikštelė) socialinės įtraukties skatinimui. Taip pat sutvarkyti želdiniai, sumontuoti mažos architektūros elementai, pavėsinė, įrengti takai. Projekto pagrindinis uždavinys – sukurti patrauklią aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai.

Apibendrinant galima teigti, jog įgyvendinto projekto reikalingumas ir naujumas pasireiškia sprendžiant Mažųjų, Didžiųjų Lygainių kaimuose esančias problemas kompleksiškai, apimant tiek gyventojų gyvenimo kokybės aspektus (laisvalaikio, rekreacijos, sporto veiklas, bendruomeninį gyvenimą), tiek ir aplinkos darnų vystymą.

Projektas dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 

Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 415 914,89 Eur.

Projekto tikslas: atlikti Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato atnaujinimo darbus.

Įgyvendinimo trukmė: projektas baigtas 2020 metais.

Vilniaus rajono Rukainių sen. Savičiūnų kaime įgyvendintas projektas „Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams“. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinant projektą buvo atlikti Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato atnaujinimo darbai. Projekto metu buvo iš pagrindų atnaujintas pastatas, jame įrengiant daugiafunkcinę salę, kurioje galima vykdyti įvairias veiklas, šventes, šokių pamokas jaunimui, šokių vakarus senyvo amžiaus žmonėms ir kt. Taip pat įrengta treniruoklių patalpa su persirengimo patalpomis ir dušais. Modernizuotos bibliotekos ir kitos įvairiems užsiėmimams skirtos patalpos.

Projekto naujumas pasireikė per kompleksinį problemos sprendimo būdą, kuomet sprendžiamas ne tik pastato atnaujinimo klausimas, tačiau apžvelgiama bendra vietos bendruomenės problema. Gyvenamosios aplinkos pagerinimas ir pastato atnaujinimas, kuriame talpinamos visos pagrindinės vietos gyventojų poreikius tenkinančios paslaugos, prisidės prie sumanios visuomenės puoselėjimo

Savičiūnų kultūros pastato rekonstrukcijos bendra darbų vertė siekia 415 914,89 Eur iš kurių 200 tūkst. Eur yra Europos paramos lėšos, o likusią dalį sudaro Vilniaus rajono savivaldybės lėšos. Projektas pradėtas vykdyti 2018 m. rudenį.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Stiprinant bendruomeninę veiklą Vilniaus rajone – dar vieno rekonstruoto kultūros centro atidarymas

Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.

Projekto pareiškėjas: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: bendra šio projekto vertė siekia virš 366 tūkst. Eur, iš kurių 200 tūkst. Eur, tai Europos paramos lėšos, o likusi suma Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas: atlikti nenaudojamo pastato rekonstrukciją ir pastato prieigų sutvarkymą pritaikant bendruomenės poreikiams.

Įgyvendinimo trukmė: Kultūros centras pradėtas įrenginėti 2019 m. pradžioje, o darbai užbaigti 2020 m. vasarą.

Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Marijampolio kaime įgyvendintas projektas „Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“. Šis projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Įgyvendinant projektą buvo atlikta šiuo metu nenaudojamo pastato rekonstrukcija ir pastato prieigų sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams. Pastate įrengtos pagrindinės šios patalpos: daugiafunkcinė salė, laisvalaikio – vaikų - bibliotekos patalpa, treniruoklių patalpa su persirengimo patalpomis ir dušais, administracijos patalpa.

Projekto naujumas pasireiškė per kompleksinį problemos sprendimo būdą, kuomet sprendžiamas ne tik pastato atnaujinimo klausimas, tačiau apžvelgiama bendra vietos bendruomenės problema. Gyvenamosios aplinkos pagerinimas ir pastato atnaujinimas, kuriame talpinamos visos pagrindinės vietos gyventojų poreikius tenkinančios paslaugos, prisidės prie sumanios visuomenės puoselėjimo.

Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.


Apie projekto veiklas skaitykite čia:

Marijampolio kaime duris atvėrė atnaujintas kultūros centras

Vilniaus rajono Lavoriškių sporto aikštyno įrengimo darbai

Projekto partneris: Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: bendra projekto vertė siekia 283 tūkst. Eur, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros skirta 125 tūkst. Eur, likusią sumą skirs Vilniaus rajono savivaldybė.

Projekto tikslas: sukurti patrauklią Lavoriškių kaimo sporto aikštyno aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai.

Įgyvendinimo trukmė: nuo 2017 m. iki 2019 m.

Vilniaus rajono Lavoriškių seniūnijos Lavoriškių kaime įgyvendintas projektas „Vilniaus rajono Lavoriškių sporto aikštyno įrengimo darbai“. Šiuo metu yra įgyvendinama kita projekto dalis „Viešosios erdvės, Vilniaus r., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., sutvarkymo darbai“. Šis projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projekto metu yra pagerinta Lavoriškių kaimo bendruomeninė infrastruktūra, sudarytos sąlygos vaikams ir jaunimui (sporto aikštelės – futbolo, krepšinio, šuolio į tolį aikštelė, bėgimo takai, tribūnos) socialinės įtraukties skatinimui. Sutvarkyta infrastruktūra (įrengti pėsčiųjų takai ir privažiavimas, aptvertas sklypas) buria bendruomenę, skatina socialinę įtrauktį. Vykstantys sporto renginiai pritraukia ne tik Lavoriškių, bet ir visos seniūnijos gyventojus. Projekto pagrindinis uždavinys yra sukurti patrauklią Lavoriškių kaimo aplinką, pritaikant bendruomenės poreikiams, socialinei ir ekonominei veiklai.

Projekto „Viešosios erdvės, Vilniaus r., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., sutvarkymo darbai“ įgyvendinimo metu bus gerinama miško infrastruktūra – tiesiamas takelis, įrengiamos poilsio vietos, vaikų žaidimų aikštelė, pašalinami pažeisti krūmynai, kad pritraukti ir skatinti žmones praleisti daugiau laiko gamtoje.

Apibendrinant, galima teigti, jog įgyvendinamo projekto reikalingumas ir naujumas pasireiškia sprendžiant Lavoriškių kaime esančias problemas kompleksiškai, apimant tiek gyventojų gyvenimo kokybės aspektus (laisvalaikio, rekreacijos, sporto veiklas, bendruomeninį gyvenimą), tiek ir aplinkos darnų vystymą.

Projektas buvo dalinai finansuotas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 

decoration Naujienos