*alt_site_homepage_image*

2023-11-03 Komiteto posėdžio darbotvarkė

decoration

Eil. Nr.

Svarstomo klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Pasiūlymai

       
 

Darbotvarkės tvirtinimas

Zygmunt Ždanovič, Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas

 

1.

T1-283

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos už 2022 metus patvirtinimo

Dorota Korvin-Piotrovska,
Investicijų skyriaus vedėja

 

2.

T1-287

Dėl ilgalaikio turto perdavimo VšĮ Vilniaus rajono centrinei poliklinikai

Dorota Korvin-Piotrovska,
Investicijų skyriaus vedėja

 

3.

T1-267

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo

Lucija Lipnicka,
Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

 

4.

T1-280

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-318 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“, pakeitimo

Lucija Lipnicka,
Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

 

5.

T1-282

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo

Lucija Lipnicka,
Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

 

6.

T1-288

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T3-77 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo

Lucija Lipnicka,
Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

 

7.

T1-286

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T3-232 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo

Lucija Lipnicka,
Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

 

8.

T1-275

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T3-303 „Dėl valstybės turto perėmimo Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

Jurijus Jelinskis,
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                                  

 

9.

T1-285

Dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo

Ruslan Narunec,
Žemės ūkio skyriaus vedėjas

 

10.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų, susijusių su gyventojų gyvenamosios aplinkos gerinimu, įgyvendinimo eigos;

Waldemar Urban, tarybos narys

 

11.

Dėl naujų projektų

Waldemar Urban, tarybos narys

 

12.

Kiti klausimai

   
Pažymėti klaidą
Loading