*alt_site_homepage_image*

Komiteto veiklos sritys

decoration

Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 • gyventojų asmens ir visuomenės pirminės sveikatos priežiūros bei sergamumo prevencijos, ligonių, neįgaliųjų ir senelių slaugos organizavimo, sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymosi;
 • sveikatos fondo lėšų naudojimo;
 • neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų rūpybos, priežiūros ir aptarnavimo organizavimo;
 • bendrųjų ilgalaikių socialinių, demografinių ir kitų programų;
 • labdaros skirstymo tvarkos ir labdaros renginių organizavimo;
 • gyvenamųjų patalpų statybos ir remonto bei paramos gyventojams įsigyjant gyvenamąsias patalpas;
 • migracijos procesų, gyventojų užimtumo, jų kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei viešųjų darbų;
 • sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos, statybos bei komunalinių įmonių veiklos;
 • visuomenės sveikatos monitoringo, ekspertizės kontrolės;
 • sveikatinimo veiklos planavimo;
 • sveikatos priežiūros specialistų tobulinimo;
 • sveikatos veiklos valdymo;
 • asmens ir visuomenės sveikatos programų rengimo;
 • sveikatos fondų nuostatų rengimo;
 • kituose komitetuose svarstomų sprendimų, susijusių su visuomenės ir asmens sveikata;
 • šeimai palankios aplinkos kūrimo;
 • šeimos stiprinimo ir vaiko gerovės užtikrinimo;
 • teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl veiksmų, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje, įgyvendinimo tobulinimo;
 • svarsto kitus su komiteto veikla susijusius klausimus.
Pažymėti klaidą
Loading