*alt_site_homepage_image*

2023-07-20 Komiteto posėdžio darbotvarkė

decoration

Eil. Nr.

Svarstomo klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Pasiūlymai

 

Darbotvarkės tvirtinimas

Teresa Demeško,

Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komiteto pirmininkė

 

1.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

Rita Daugevičienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė pavaduojanti skyriaus vedėją

 

2.

Dėl darbo grupės Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentui tobulinti sudarymo

Waldemar Urban, LLRA-KŠS frakcijos pirmininkas

 

3.

Dėl Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaitijų seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Vladislav Kondratovič, Savivaldybės administracijos direktorius

 

4.

Dėl pritarimo dalyvauti projekte ir finansavimo užtikrinimo

Lucija Lipnicka, Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

 

5.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrui

Lucija Lipnicka, Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

 

6.

Dėl atstovo delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (skubos tvarka)

Lucija Lipnicka, Ekonomikos ir turto skyriaus vedėja

 

7.

Dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo

Gediminas Janavičius, Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

 

8.

Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo

Andželika Komarovska, Kraštotvarkos skyriaus vedėja

 

9.

Kiti klausimai

   
Pažymėti klaidą
Loading