*alt_site_homepage_image*

Komiteto veiklos sritys

decoration

Komitetas svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

 • Savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros programų;
 • Tarybos narių delegavimo į įstatymų nustatytas regionines tarybas bei komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimo;
 • dėl seniūnijų įsteigimo ir jų skaičiaus nustatymo, teritorijų priskyrimo bei jų ribų nustatymo;
 • bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo;
 • Savivaldybės teritorijos ribų bei pavadinimo keitimo;
 • dėl Savivaldybės bei jos gyvenamųjų vietovių herbų ir kitų simbolių tvirtinimo ir keitimo;
 • Savivaldybės jungimosi į savivaldybių sąjungas;
 • Savivaldybės bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;
 • Tarybos rengiamų ir priimtų teisės aktų teisėtumo;
 • Savivaldybės kolegijos, mero, administracijos teisės aktų teisėtumo;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų vykdymo Savivaldybės institucijose;
 • viešosios tvarkos ir gyventojų rimtį užtikrinimo programų;
 • alkoholio ir tabako ribojimo programų ir priemonių;
 • narkotinių medžiagų naudojimo, laikymo ir pardavimo programų bei priemonių;
 • dėl priešgaisrinių priemonių organizavimo;
 • Savivaldybės administravimo subjektų norminių teisės aktų vykdymo;
 • dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo dokumentų;
 • dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Savivaldybių tarybų rinkimų, gyventojų apklausos ir referendumo organizacinių dokumentų;
 • dėl Savivaldybės pažeistų teisių dokumentų ir teisių gynimo valstybės institucijose bei teisme;
 • migracijos procesų problemų;
 • tautinių mažumų, religinių ir kitų bendruomenių problemų;
 • svarsto kitus su komiteto veikla susijusius klausimus.
Pažymėti klaidą
Loading