*alt_site_homepage_image*

Komitety

decoration

Komitety Rady są powoływane do wstępnego badania przedłożonych Radzie spraw oraz do składania wniosków i propozycji, kontroli przestrzegania prawa oraz wykonywania uchwał Rady, rozporządzeń mera. Komitety mogą rozpatrywać sprawy należące do ich kompetencji i podejmować decyzje rekomendacyjne.

Administracja Samorządu, jej wydziały, samorządowe instytucje budżetowe i publiczne oraz kontrolowane przez Samorząd przedsiębiorstwa rozpatrują decyzje komitetów związane z ich działalnością i przedstawiają komitetom wyniki rozpatrzenia.

Komitety Rady są odpowiedzialne i rozliczane przez Radę.