*alt_site_homepage_image*

Inwestycja w dobrobyt dzieci. W rejonie wileńskim otwarto dwa nowe wspólnotowe domy dziecka

decoration

5 listopada w Bendarach w rejonie wileńskim uroczyście otwarto dwa nowe wspólnotowe domy dziecka, w których dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej zostaną przyjęte do tymczasowej i stałej opieki. W jednym z nich już zadomowiło się i mieszka 7 nastolatków.

Historia powstania przestronnych i dostosowanych dla dzieci domów sięga 2020 roku. Wówczas Samorząd Rejonu Wileńskiego, aby płynnie przejść od instytucjonalnej opieki nad dziećmi do rodzinnej i wspólnotowej opieki nad dziećmi zagrożonymi społecznie, przeznaczył z budżetu 520 tys. euro i nabył dwa domy mieszkalne wraz z działką pod działalność wspólnotowych domów dziecka. Dla dzieci pozostawionych bez opieki stworzono tu 16 miejsc (po 8 miejsc w każdym domku).

Wkrótce mają przybyć 3 kolejni mieszkańcy. Wszystkie dzieci są objęte opieką pracowników socjalnych.

Na początku 2021 r. dzieci zostały zakwaterowane w osobnych rodzinach zakładanych we wspólnotowych domach dziecka, gdzie nie tylko czują się jak w domu, ale mają zapewniony dostęp do placówek edukacyjnych i aktywny udział w życiu społeczności.

Obecnie w rejonie wileńskim bez opieki rodzicielskiej pozostaje 212 dzieci, z czego 151 wychowuje się w rodzinach, 6 w rodzinach zastępczych, 48 dzieci mieszka w placówkach opiekuńczych, a reszta – w dyżurnych rodzinach opiekuńczych.

Aby wspólnie uczcić znaczącą inwestycję w dobrobyt dzieci i to ważne wydarzenie przybyli również mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i wicemer Teresa Dziemieszko. Z okazji otwarcia w nowym domu dziecka nie zabrakło pozdrowień i prezentów. Zgromadziło się tu całe grono dostojnych gości: reprezentująca Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, posłanka na Sejm Rita Tamašunienė, proboszcz parafii pw. św. Anny w Duksztach ksiądz Henryk Naumowicz, doradca Wydziału Ochrony Praw Dziecka Okręgu Wileńskiego Edward Zakrzewski, kierownik Wydziału Usług Społecznych dla rodziny i dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Krystyna Malinowska, starosta gminy Dukszty Honorata Masalskienė, Koordynator Współpracy Międzyinstytucjonalnej Samorządu Juliana Lipińska, dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego Justyna Turbienė i inni.

Uroczystość otwarcia wspólnotowego domu dziecka rozpoczęła się od przecięcia symbolicznej wstęgi i wspólnej modlitwy, po której proboszcz parafii pw. św. Anny w Duksztach ksiądz Henryk Naumowicz poświęcił nowe domy wspólnotowe. Z okazji otwarcia nowych pomieszczeń znajdujące się tu dzieci wystąpiły z krótkimi przedstawieniami i złożyły serdeczne podziękowania. Przybyłym gościom pokazano przytulnie urządzone pomieszczenia wspólnotowego Domu Opieki, dzieci pokazały swoje pokoje, obszerne podwórko.

Uczestnicząca w imprezie mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maryja Rekść była zadowolona z udanej pięknej inwestycji w dobrobyt dzieci. „(…) W rejonie wileńskim obecnie są 4 samorządowe domy dziecka, wkrótce będzie więcej. Cieszymy się, że Samorządowi udaje się zapewnić dobre warunki dzieciom pokrzywdzonym przez los, ale całym sercem chcemy, aby jak najmniej dzieci potrzebowało takich usług. Życzę dzieciom mieszkającym w tym domu, aby w przyszłości zabrały najpiękniejsze wspomnienia z tego domu, panujący tu nastrój, troskę ludzi, którzy Wam pomagają, udzielone wsparcie i wielkie serca przepełnione miłością i troską. Pragniemy także, by zastosowały te wszystkie piękne przykłady w swoim przyszłym życiu. Chciałabym podziękować troskliwym profesjonalistom, którzy na co dzień dzielą się dobrocią i troską, dając dobry i piękny przykład dla naszych przyszłych pokoleń. Chciałabym również podziękować pracownikom Centrum Pomocy Rodzinie i Dzieciom, specjalistom Samorządu, którzy przyczynili się do powstania tych domów, za ich wspaniałą pracę” – powiedziała mer Maria Rekść podczas otwarcia wspólnotowych domów opieki dla dzieci.

„Szczęście żyje dziś w sercach każdego z nas. Życzyłabym, aby ten dom zawsze był pełen szczęścia, miłości i szacunku. Dzięki wspaniałym opiekunom, którzy starają się i tworzą ducha tych domów, biorąc dobre przykłady, można wspólnie uczyć się dobroci i miłości. (...) Chciałbym serdecznie podziękować Samorządowi, dyrektorce Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dziecku rejonu wileńskiego, bo mimo wyzwań udaje się Państwu osiągać znakomite wyniki. Cieszę się i dziękuję za nieustanną możliwość poszerzania usług świadczonych mieszkańcom rejonu. Życzę, by w pracy nad wychowaniem dzieci i całego społeczeństwa towarzyszyło Państwu powodzenie oraz aby Wasz gest dobroci powrócił do Państwa i Państwa rodzin stukrotnie” – powiedziała posłanka na Sejm R. Tamašunienė.

Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego Justyna Turbienė ciesząc się z nabycia i otwarcia wspólnotowych domów dziecka, dziękowała Samorządowi Rejonu Wileńskiego i uczestniczącej w imprezie mer, za tworzoną przytulność i troskę: „Bardzo serdecznie ze słowami największej wdzięczności zwracam się dzisiaj do mer Samorządu Marii Rekść, której troskę i opiekę czujemy nie tylko dzisiaj, ale i zawsze, nie zważając na trudności. Dziękujemy za osobistą uwagę nie tylko dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców rejonu, a szczególnie dla tych, którzy potrzebują pomocy” – słowa podziękowani skierowała Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku Rejonu Wileńskiego Justyna Turbienė.

Po zakończeniu imprezy na dzieci czekała niespodzianka – gry, atrakcje i poczęstunek.


O reformie systemu opieki nad dziećmi

Głównym celem reorganizacji systemu opieki społecznej nad dziećmi na Litwie jest zlikwidowanie do 2020 r. instytucjonalnych domów dziecka i umieszczenie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w rodzinach rodziców i opiekunów adopcyjnych oraz zwrócenie ich rodzicom biologicznym. Dopóki nie ma wystarczającej liczby opiekunów, rodziców adopcyjnych, którzy mogliby opiekować się dziećmi lub adoptować dzieci, w samorządach są tworzone wspólnotowe domy dziecka. Dzieci są zakwaterowywane w mieszkaniu lub domu, gdzie jest stwarzane środowisko bliskie rodzinie, rezygnuje się z opieki instytucjonalnej, dzieci żyją tak, jak my wszyscy.

Główna różnica między instytucjonalnymi domami dziecka a wspólnotowymi polega na tym, że te ostatnie mają większą swobodę wyboru i niezależność. W społecznym domu dziecka może mieszkać nie więcej niż 8 dzieci.

„Zrozumiałe jest, że domy opieki nie oddadzą prawdziwego ciepła domów rodzinnych, a dzieciom znacznie lepiej rosnąć w rodzinie niż w instytucji. Każde dziecko ma prawo dorastać w rodzinie, być otoczonym miłością i zrozumieniem. Gdy jednak nie jest to możliwe, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dziecku bezpieczne, wygodne i odpowiednie środowisko życia. Cieszę się, że projekt został zrealizowany i już dziś widzimy, jak dzieci urządzają się w nowym domu, gdzie jest jasno, dobrze i przytulnie.

Naturalnym i najważniejszym prawem dziecka jest dorastanie w rodzinie. Dlatego gorąco zachęcam mieszkańców, aby zostali opiekunami (opiekunami) lub rodzicami adopcyjnymi dzieci, które utraciły opiekę rodzicielską, podzielenia się z nimi ciepłem domu” – zaprasza Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Usług Społecznych dla rodziny i dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.


Ocenić wiadomość