*alt_site_homepage_image*

Nowe ograniczenia obowiązujące od 13 września

decoration

Od 13 września osoby nie posiadające tzw. paszportu możliwości, nie mogą trafić do centrów handlowych i lokali gastronomicznych, a także korzystać z większości usług.

Handel

Bez paszportu możliwości nie będzie można wejść do sklepów, centrów handlowych i targowisk, których powierzchnia handlowa przekracza 1500 metrów kwadratowych. Także nie można będzie korzystać z usług piękności, chodzić na siłownię czy też brać udział w wydarzeniach, których liczba uczestników przekracza 500.


Osoby bez paszportu możliwości od 13 września mogą:


- robić zakupy w sklepach, o ile mają one osobne wejście z zewnątrz, a ich powierzchnia handlowa nie przekracza 1500 mkw. oraz których główną działalnością jest sprzedaż artykułów spożywczych, weterynaryjnych, paszowych, farmaceutycznych, optycznych oraz ortopedycznego sprzętu technicznego

- spożywać napoje i jedzenie na tarasach kawiarni i barów. Jednakże osoby bez paszportu możliwości nie będą mogły wejść do lokalu 

- wejść na stacje paliwowe

- osoby bez paszportu możliwości będą mogły zamówić drobne naprawy, jeśli kontakt usługobiorcy z usługodawcą trwa nie dłużej niż 15 minut

- wejść do muzeów, bibliotek i na wystawy, takie osoby będą mogły korzystać m.in. z usług socjalnych i prawnych świadczonych przez urzędy państwowe i samorządowe

- odwiedzać pacjentów w stanie terminalnym, osoby nieletnie i kobiety w ciąży


Komunikacja


- korzystać z usług komunikacji publicznej (miejskiej, podmiejskiej, międzymiejskiej)


Edukacja

Osoby bez paszportu możliwości będą mogły:

- korzystać z usług edukacji przedszkolnej, zerówkowej, początkowej, podstawowej, średniej, wstępnej zawodowej i pozaformalnej

- korzystać z usług edukacji ustawicznej zawodowej, szkolnictwa wyższego i kontaktowej edukacji pozaformalnej osób dorosłych, ale osoby będą musiały testować się (do 16 października - (nieodpłatnie)


Ochrona zdrowia


pomoc lekarska będzie udzielana bez paszportu możliwości. Podczas świadczenia planowych usług stacjonarnych będzie konieczne wykonanie testu pod kątem obecności koronawirusa. Taki test będzie nieodpłatny.


Paszport możliwości 


Paszport możliwości mogą na Litwie uzyskać ozdrowieńcy, osoby zaszczepione oraz osoby z negatywnym testem na obecność koronawirusa.


L24.lt


Ocenić wiadomość