*alt_site_homepage_image*

Podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem Wileńskim

decoration

Dziś, 8 lutego, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz i rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. Rimvydas Petrauskas podpisali umowę o współpracy, która potwierdza obopólnie korzystne i bliższe partnerstwo instytucji, realizujących wspólne cele edukacji i samorządności.

Mer R. Duchniewicz ucieszył się z kolejnego partnerstwa szkolnictwa wyższego z samorządem, bowiem z jego pomocą zostaną rozwiązane istotne problemy oświatowe rejonu wileńskiego, powstaną nowe możliwości i doświadczenia. Według niego, współpraca otworzy drogę do wspólnych projektów, wymiany wiedzy, doskonalenia kompetencji i kwalifikacji, będzie zaangażowana jak największa liczba zainteresowanych z obu stron, wpłynie na wzrost potencjału rejonu wileńskiego.

Podczas spotkania jako jeden z głównych wspólnych pomysłów omówiono bardziej szczegółowo utworzenie Akademii Edukacyjnej, którą Samorząd Rejonu Wileńskiego miałby realizować wspólnie ze szkołą wyższą. Akademia miałaby działać na zasadzie funkcjonalności i obejmowałaby działania poprzez różnorodne projekty. Uczniowie jeszcze w szkole niby przenieśliby się na uniwersytet, gdzie, wykonując różne zadania, „przetestowaliby” specjalizację, sprawdziliby i oceniliby określony przedmiot, a to pomogłoby decydować o przyszłej karierze. W Akademii Edukacyjnej zachęcano by do aktywniejszej współpracy placówek oświatowych rejonu wileńskiego.

„Obecnie konieczne jest wyselekcjonowanie mocnych stron, które przyciągnęłyby młodych ludzi i pozwoliłyby im realizować określone zadania, szczególnie z naciskiem na nauki ścisłe. Wypróbujemy tę nową praktykę, która później będzie mogła zostać zastosowana w skali kraju” – powiedział mer R. Duchniewicz i podkreślił, że samorząd jest otwarty na współpracę i wszelkie pomysły.

Przedstawiciele uniwersytetu wspomnieli, że idea akademii edukacyjnej jest sposobem dość innowacyjnym, dlatego jest postrzegana bardzo odpowiedzialnie. Aktualnie jest przygotowywany projekt koncepcji. Przewiduje się, że szkolenie ma być jednolitym i trwającym procesem. Planowane jest także uwzględnienie innych ważnych w tej chwili przedmiotów, takich jak praca zespołowa, kreatywność, twórcze myślenie w rozwiązywaniu problemów.

Omówiono także ideę „trójkąta partnerstwa”: współpracy biznesu, uniwersytetu i samorządu w zakresie przyciągania talentów zarówno lokalnych, jak i zagranicznych oraz rozwoju biznesu technologicznego. Rozmawiano również o możliwościach rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, rozwoju kompetencji specjalistów z zakresu kultury i turystyki.

W oficjalnym podpisaniu umowy o współpracy uczestniczyli również prorektor ds. partnerstwa Uniwersytetu Wileńskiego dr hab. Artūras Vasiliauskas, kierownik Wydziału Rozwoju Partnerstwa Jevgenija Avedenij oraz kierownik Wydziału Stosunków Społecznych i Międzynarodowych Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz.

Celem umowy jest wzmacnianie wzajemnego partnerstwa, wspólne uczestnictwo w różnych inicjatywach naukowych i samorządowych oraz tworzenie nowych inicjatyw, mających na celu możliwie największe dostosowanie studiów do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr specjalistów, zwiększanie dostępności studiów uniwersyteckich, organizowanie praktyk studenckich w administracji samorządu lub podległych mu instytucjach, staży pracowniczych, rozwiązywanie bieżących problemów, przygotowywanie i wdrażanie różnorodnych projektów oraz innych wspólnych działań. Studenci będą mieli także możliwość zgłaszania aktualnych tematów projektów lub prac dyplomowych, współpracy w pozyskiwaniu młodych specjalistów, przygotowywania kursów podnoszących kwalifikacje czy programów kształcenia ustawicznego dla pracowników Samorządu i podległych mu instytucji.

Umowa jest podpisana na 5 lat, a w przypadku braku chęci jej zerwania zostanie automatycznie przedłużona na taki sam okres.

Przypominamy, że 13 grudnia 2023 r. Uchwałą Rady Samorządu j Rejonu Wileńskiego nr T3-304 zatwierdzono umowę o współpracy Samorządu z Uniwersytetem Wileńskim.

Zdjęcia VRSA i VU


Ocenić wiadomość