*alt_site_homepage_image*

Wymiana dobrych doświadczeń w dziedzinie zdrowia: Samorząd odwiedziła delegacja z Birsztan

decoration

23 stycznia w Samorządzie Rejonu Wileńskiego spotkały się rady ds. zdrowia wspólnot Birsztan i rejonu wileńskiego.

Członkowie rady wspólnoty ds. zdrowia Birsztan, na czele z wicemerem Samorządu Vytasem Kederisem, przybyli do Samorządu Rejonu Wileńskiego, aby omówić kwestie zdrowotne i pracy w dziedzinie zdrowia. Delegacja spotkała się z wicemer rejonu wileńskiego Edytą Tamošiūnaitė, starszym doradcą administracji Gediminasem Miškinisem, doradcą Agnė Andriulytė, zastępcą głównego lekarza VRSCP ds. podstawowej opieki zdrowotnej Daivą Kubaitienė, przewodniczącą Rady ds. Zdrowia Rejonu Wileńskiego Lilią Andruszkiewicz i członkiem rady Mečislovasem Bartkusem.

Przedstawiciele rejonu wileńskiego przybliżyli gościom strategiczne kierunki w dziedzinie zdrowia fizycznego i psychicznego. Lilia Andruszkiewicz, przewodnicząca Rady ds. Zdrowia Rejonu Wileńskiego, podkreśliła, że ​​kwestie profilaktyki cukrzycy, zakaźnych bakteryjnych chorób jelit i samobójstw są obecnie szczególnie aktualne.

Delegacja goszcząca w placówkach rejonu wileńskiego odwiedziła Centrum Psychiatryczne w Niemenczynie – zapoznała się z wczesną rehabilitacją dzieci, która w najbliższej przyszłości startuje w tej placówce. Odwiedziła także przychodnię w Niemenczynie, w której wkrótce wyremontowanym lokalu zostanie otwarte centrum rehabilitacji. Zwiedzono też Centrum zajętości dla osób niepełnosprawnych w Niemenczynie, gdzie goście otrzymali prezenty wykonane przez podopiecznych centrum.

Delegacja także miała okazję odwiedzić Centralną Bibliotekę Samorządu Rejonu Wileńskiego, szpital pielęgniarski w Niemenczynie, ambulatoria w Rukojniach, Skojdziszkach i Rudominie. W tej ostatniej placówce delegacji zaprezentowano stomatologiczny aparat rentgenowski.

Członkowie delegacji zostali zapoznani z projektami, które zwyciężyły i zostały zrealizowane w konkursie na wsparcie zdrowia społeczeństwa, a które dotyczyły zdrowia psychicznego, profilaktyki cukrzycy, profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i promocji ogólnego zdrowia fizycznego.


9 listopada 2023 r. członkowie grupy roboczej Samorządu Rejonu Wileńskiego odwiedzili Birsztany, gdzie już założono birsztański centrum zdrowia. Razem z mer Birsztan Nijolė Dirginčienė, wicemerem, dyrektorem administracji i innymi specjalistami omówili etapy tworzenia ośrodka zdrowia i wysłuchali przydatnych rad, odwiedzili sanatorium „Versmė”,   gdzie obejrzeli, jak są świadczone usługi medycyny fizykalnej i rehabilitacji oraz wstępne usługi ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej, które będą wzmacniane przez naszą przychodnię w Niemenczynie.


Ocenić wiadomość